Begroting 2013: Onbelaste kilometervergoeding & privé-gebruik leaseauto afgeschaft

Auteur: , 141 Reacties

Het zeven weken durende begrotingsoverleg tussen de VVD, het CDA en de PVV is mislukt dankzij laatstgenoemde, dus mochten de twee regeringspartijen -onder flinke tijdsdruk- opzoek naar steun in de oppositie. Welnu, in 24 uur is er een akkoord bereikt en komt er alsnog een noodpakket aan maatregelen. Maar wat houdt dat eigenlijk in voor u, de automobilist? We zetten het even op een rij.

Heel even bestond de angst dat de kilometervergoeding zou worden verlaagd van 19 naar 14 cent. Was het maar waar, want de partijen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben vanavond een pakket maatregelen aangenomen (een soort Catshuisoverleg on meth in de achterkamertjes des Binnenhof) waaruit blijkt dat de onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer geheel vervalt Ha! In your face, bouwvakkers, ZZP’ers en ander hardwerkende Nederlanders. Niet stapsgewijs afbouwen die KM-vergoeding, maar meteen de botte bijl er in. Daar zal vakcentrale MHP blij mee zijn. En ook het onbelaste privégebruik van een leaseauto bij maximaal 500 privékilometers per jaar wordt afgeschaft. Hieronder de tekst uit het ‘Kunduz-akkoord’.

Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. Dat draagt bij aan langdurige zekerheid op de woningmarkt en lagere financie?le risico’s. De maatregel wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privegebruik van lease-auto’s. Dit bevordert dat mensen dichterbij hun werk gaan wonen en vermindert de milieu- en filedruk.

Verder zal het Eurovignet (Belasting zware motorrijtuigen) duurder worden, waardoor de kwakkelende transportsector nog verder in het nauw wordt gedreven. Agrariërs zijn eveneens de Sjaak, want rode diesel zal, samen met nog meer fossiele brandstoffen, zwaarder worden belast. Onder het mom van een ‘vergroeningspakket’ (BTW op zonnepanelen naar 6%, goed nieuws voor Elon) moet u straks duurbetaalde accijnsdiesel in uw generator danwel trekker gooien, terwijl die nooit op de openbare weg komen.

Een fiscaal vergroeningspakket zal worden voorgesteld, onder meer om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken door het zwaarder belasten van energieproducten. Het gaat dan om de aardgasheffing, kolenbelasting, rode diesel, leidingwater, eurovignet (totaleopbrengst 890 mln).

En vergeet niet dat veel producten sowieso duurder worden aangezien het BTW-tarief van 19% op 21% wordt gezet. Benzine, de aanschaf van je volgende Polo Slowmotion, een rol mentos fruit bij de pomp, alles kost straks een fractie meer. Daar staat wel tegenover dat we voor een prikkie naar het theater kunnen (podiumkunsttax gaat terug van 19 naar 6 procent).

Het algemene BTW-tarief wordt in oktober 2012 met twee procentpunt verhoogd. Dit leidt tot extra belastinginkomsten van 4 mld in 2013.

Voetnoot: Dit pakket aan maatregelen geldt tot er verkiezingen zijn geweest en er een nieuwe regering aantreed. Wie weet wat er daarna weer wordt bekokstooft.

UPDATE: De BOVAG noemt het onrechtvaardig en denkt dat niet privé rijden en wél bijtellen fiscaal juridisch waarschijnlijk niet houdbaar is.