‘Premie autoverzekering kan eerlijker’

Auteur: , 53 Reacties

Het lijkt vanzelfsprekend dat merken en modellen die bij schade gemiddeld hogere herstelkosten met zich meebrengen, in verhouding ook duurder zijn om te verzekeren. Toch hanteren verzekeringsmaatschappijen te algemene formules bij de berekening van de verzekeringspremie, dus het is niet ondenkbaar dat je nu teveel premie betaalt.

Deze mening is Frits Huffnagel, voorzitter van Focwa schadeherstel, toegedaan. Volgens hem zouden de premies veel meer in lijn moeten zijn met de hoogte van de herstelkosten. De huidige formules waarmee nu wordt gewerkt zijn veel te generiek en gaan grotendeels uit van de cataloguswaarde van het voertuig.

De cataloguswaarde is vooral interessant wanneer een auto total loss is en geheel moet worden vervangen, maar bij schadeherstel spelen andere factoren die bepalen of de premie wel in verhouding staat tot de schadelast. Denk daarbij aan de complexiteit van een reparatie, de prijs van onderdelen en de kans op storingen achteraf.

Volgens Huffnagel hebben verzekeringsmaatschappijen genoeg gegevens voor handen om een meer gedetailleerde berekening van de premie te maken. Veel verzekeraars in andere Europese landen werken reeds met dergelijke rekenmodellen. Het is niet noodzakelijk elk automodel of type een moeilijkheidsgraad toe te kennen. Er kan worden gewerkt met groepen van modellen. In z’n algemeenheid kan bijvoorbeeld worden gesteld dat Europese wegwerp modellen een hoger risico op duur herstel kennen dan Koreaanse merken.

De Focwa hoopt en verwacht dat door premiedifferentiatie er meer balans komt in de inkomsten en uitgaven van een verzekeraar en dat daarmee de de eindklant een eerlijkere premie betaalt.