Leaserijders opgelet!

Auteur: , 1 Reactie

Als het aan onze wetgever ligt, zal vanaf 2006 een wijziging plaatsvinden in de wijze waarop het privé-gebruik van een auto van de zaak wordt belast. Onder de huidige belastingwetgeving wordt het privé-voordeel van een auto van de zaak belast via een bijtelling in de inkomstenbelasting. De bijtelling geldt vanaf 500 privé-kilometers per jaar en bedraagt 22% van de cataloguswaarde van de auto. In een wijziging op het Belastingplan 2005 heeft de wetgever onlangs voorgesteld om, met ingang van 1 januari 2006, de auto van de zaak in de loonbelasting te betrekken. Deze aanpassing zal eveneens doorwerken naar de grondslag voor de premieheffing.

Het voordeel dat een werknemer heeft van het privé-gebruik van een auto van de zaak wordt thans belast via een bijtelling in de inkomstenbelasting. Deze bijtelling vindt plaats indien er sprake is van meer dan 500 privé kilometers per jaar en moet worden gesteld op 22% van de cataloguswaarde van de auto. De wetgever heeft onlangs in een wijziging op het Belastingplan 2005 voorgesteld om, per 1 januari 2006, de auto van de zaak te belasten in de loonheffing.

De uitbreiding van het loonbegrip met het privé-voordeel van de auto van de zaak zal ook doorwerken in de grondslag voor de premieheffing en de bepaling van de hoogte van de uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen. Er kan echter geen pensioen worden opgebouwd over dit privé-voordeel. Wel zal het privé-voordeel gaan meetellen voor regelingen zoals de 30%-regeling, de gebruikelijkloonregeling en de afdrachtverminderingen.

De waardering van de auto van de zaak zal niet worden aangepast en blijft 22% van de cataloguswaarde, tenzij kan worden aangetoond dat de auto van de zaak op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden is gebruikt. Echter, wij voorzien dat de voorgestelde wijziging grote impact kan hebben op de financiële en administratieve lasten voor u als werkgever. Denkt u hierbij aan het uitvoeren van een nauwgezette controle op de kilometeradministratie, indien de werknemer minder dan 500 kilometer privé rijdt per jaar.
Indien u voornemens bent het mobiliteitsbeleid in uw organisatie voor 1 januari 2006 aan te passen, is het raadzaam al rekening te houden met deze wijziging in de fiscale regelgeving.

Bron: Tweede Kamer, 13-10-2004, nr. 29 767 nr. 61 reactie

Leaserijders zeker opgelet, want er worden weer nieuwe plannen gesmeed in Den Haag. Lijkt mij sterk als de zakelijk rijder de bezuiningsdans zou ontspringen. Gelukkig hebben zij nu wel (anders dan in 2008 toen de bijtelling vrij geruisloos van 22 naar 25% ging) hun eigen belangenvereniging: http://www.verenigingautovandezaak.nl Opmerkelijk trouwens dat op deze ouwe post helemaal geen reacties kwamen.

Geef een reactie:

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten, registreren kan HIER (ook via Facebook).