Woensdag Camieldag: BPM niet helemaal afschaffen

Auteur: , 36 Reacties

Hadden we vanochtend nog iets leuks te melden over vriend Camiel, vanmiddag daalt zijn koers weer aanzienlijk in ons boekje. Naast slurptaksen, kilometerheffing en accijnzen wil meneer namelijk ook de BPM een beetje behouden. 'Aaaah toe? Een klein beetje maar?'

Dit terwijl zijn eigen CDA deze duivelse belasting compleet wil laten verdwijnen, zo bleek vanmiddag toen fractiewoordvoerder Ger Koopmans in de Tweede Kamer het debat met Camiel aanging. Koopmans ging zelfs zo ver om te zeggen dat ze de kabinetsplannen voor de kilometerheffing anders niet langer zouden steunen.

Maar Camiel is bang voor de schatkist – die wordt dit jaar namelijk met 3,6 miljard euro gespekt. Dat is, ondanks een lichte verlaging in het BPM-percentage, 200 miljoen euro meer dan vorig jaar. En dat smaakt toch wel naar meer.

“De afschaffing van de BPM moet worden afgewogen tegen de effecten op de overheidsfinanciën en het milieu.”

Natuurlijk ook het milieu, ja! Waarom ook niet. Zoals onze eigen Sacha met zijn vooruitziende blik in zijn column al eens schreef:

Er gingen ooit stemmen op dat rekeningrijden een eind zou gaan maken aan de BPM en aan de motorrijtuigenbelasting, zodat de automobilist per saldo niet verder als melkkoe gebruikt zou worden. Ik zie dat somber in. De BPM wordt op slinkse wijze van luxe-belasting omgebogen naar milieu-belasting en de motorrijtuigenbelasting zie ik ook nog niet zo snel verdwijnen. Volgens mij moet de dag dat de belastingdruk in dit land omlaag gaat nog aanbreken en ik denk niet dat de automobilist die eer als eerste ten deel gaat vallen.

Verder wist Camiel tijdens het debat, dat eigenlijk toch over kilometerheffing ging, te melden dat er één wet komt voor de invoering van de heffing en voor de aanbesteding van het systeem. Gelukkig maar. De heffing zal vanaf 2011 voor het vrachtverkeer ingevoerd worden – het personenvervoer volgt in 2012. Dit met het oog op files, ook al snapt de vervoersbranche niet wat daar de logica van is.

Met het verdwijnen van de motorrijtuigenbelasting (dat dan weer wel) lopen de provincies afzonderlijk hun opcenten mis, maar Eurlings denkt er niet aan om dat te compenseren (via nu.nl).

“Er komt geen dubbele belasting.”

Sorry Camiel, misschien bedoel je: er komt geen vijfdubbele belasting?

Update 20:19: Uit het 20.00 Journaal: Motorrijders worden vrijgesteld van de kilometerheffing.36 reacties

Wanneer een boer paar melkkoeien naar de slager brengt, heeft hij minder melk. Wie had dat kunnen bedenken. Dus dan gooien we het maar weer over de boeg van het milieu. Het gaat erop lijken dat iedere vervelende maatregel van onze overheid tegenwoordig wordt verantwoord door de toelichting af te sluiten met “…is beter voor het milieu”. Begrijp me niet verkeerd, want ik draag het milieu een warm hart toe, maar ik wordt inmiddels alweer een poosje ontzettend misselijk van die “milieu-excuus-mode”.
Mooie pay-off!!

En mooi stuk destijds geschreven door Sasha. Ook toen al heb ik dat stuk volmondig beaamt!

En ik ga het nog 1 keer zeggen: die hele CO2-bangmakerij is er enkel en alleen als paraplu voor de overheid (en het bedrijfsleven (Trees for Travel… BAAAAAAARRRRRRRF)) om hun nieuwe belastingen en prodcuten aan op te hangen om meer centjes te verdienen…

Net als de zure regen en het gat in de ozonlaag spontaan opgelost zijn: ik wacht wel weer totdat ook dit overwaait!
Was te verwachten natuurlijk.. :?
@ Dennis:
Dat is exact wat ik bedoel, zie mijn reactie…
Krijgt Nederland dat er Europees dan wel door? Mochten BPM nu toch behouden als kilometerheffing snel werd ingevoerd?
@Dennis

Ga mee in jou mening!
Door extra geld ergens vandaan te halen red je het milieu niet! Daarbij is het zo dat het soort belasting niet ten goede hoeft te komen aan het onderwerp. Met andere woorden hondenbelasting hoeft niet ten goede te komen aan de honden.
Vroeger was het de veiligheid………tegenwoordig het milieu waar het op wordt gegooid net als de snelheidsbeperkingen met die achterlijke 80km zone’s waar iedereen zo heerlijk in de file staat. Ik geloof dat de fildedruk op deze stukken met 27% was toegenomen HALLO DEN HAAG………………..???
Ehm… maar had het Europese Hof niet besloten dat Nederlandse BPM een vorm van dubbele belastingheffing was en daarom moest worden afgeschaft ?

Of was dat gewoon een mooie droom die ik had ?
@Js: Volgens mij werd het aangemerkt als zodanig, maar het Europese hof gaat niet over de belastingdruk van de verschillende lidstaten, dus is het niks waard.
Beter een milieubelasting dan een algemene belasting.
Trouwens op een C1 zit op de basisversie nog maar 10,81 euro BPM…. :)
Ik ben een groot voorstander van het milieu. Ik gebruik mijn auto ook daarom zo weinig mogelijk en prop me dagelijks in de trein (ook om files te vermijden).
Alleen wordt het met al die regelingen onnodig moeilijk gemaakt.
De mate van vervuiling lijkt me af te lezen van de soort brandstof en hoeveelheid die je daarvan verbruikt. Heffingen zouden daarom daar op gebaseerd moeten zijn. Zo promoot je zuinigere auto’s en gematigd gebruik.
De enige milieubelasting die ik bij een auto kan voorstellen is een verwijderingsbijdrage. Maar die lijkt me meer af te leiden aan de kosten voor het verwerken van de auto na zijn levensduur en hooguit nog de schade aan het milieu bij het maken. Dat dit hybride auto’s duurder maakt, het zij zo. Dit hoor je terug te verdienen met het zuinige verbruik.
Het blijft schorem die lui uit Den Haag.
Dit is bullshit. Ik heb het debat vanmiddag helemaal gevolgd, en hij zei dat dat alleen moest worden gedaan als dat ABSOLUUT NODIG was ivm milieuzaken of schatkist-zaken.

Hij is er niet voor, noch zijn partij het CDA. De PvdA is er sowieso wel voor.

Ik snap niet hoe het ANP zo kan prutsen. Heb toch echt letterlijk gehoord hoe Eurlings het zei op het einde van de vergadering!
@ Sorcerer: je geeft zelf ook al gelijk antwoord.. “schatkist-zaken”
Heel naïef zou ik zeggen: Laat de Minister van Financiën zich zorgen maken over de schatkist. Laat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zich zorgen maken over het milieu. Laat de Minister van Verkeer en Waterstaat zich zorgen maken over het verkeer.

Zo werkt het natuurlijk niet. Er zijn tal van ministeries die alleen maar geld kosten en niets opleveren (bijvoorbeeld Volksgezondheid, Welzijn en Sport of Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), maar Verkeer en Waterstaat is juist een ministerie dat veel geld oplevert en Camiel zal ongetwijfeld zijn targets moeten halen om ome Wouter Bos tevreden te houden.
Ik wist het ik wist het! Met zo’n armoedig kabinet van PvDA en CDA-kromlullers, bangmakers en middelmatigheidridders kun je ook werkelijk niets anders verwachten. De mobiliteitsdiscussie wordt niet serieus genomen in Den Haag. Het milieu wordt niet serieus genomen in Den Haag. Het plakkende pluche, de olympische spelen voetbal en Joran zijn de enige zaken waar men zich in Den Haag mee bezig houden. De A4? Die gaat NIET worden worden aangelegd. Er komt weer een of ander compromis oplossingkje waarna alle partijen juigend gaan roepen dat er nu eindelijk iets is gedaan aan de files, terwijl de filedruk alleen maar toeneemt. Ik ga emigreren.
helemaal met Pomoek eens
waar gaan we heen pomoek? :D
Ja hoor. Dat kan er ook nog wel bij, nadat ik vandaag ook een fijne brief van de belastingdienst kreeg. Of ik maar even de wegenbelasting wil ophoesten die toch weer omhoog is gegaan.
Dat de BPM niet volledig afgeschaft wordt is vanaf het begin dat er begonnen werd over het afbouwen al ter sprake geweest. Ik vind Eurlings raming van 10-15% rest-BPM nog erg optimistisch ten opzichte van wat Bos het liefst ziet, nl. nog geen halvering.
tja dit zat er dik aan te komen, en het zal nooit ophouden ook, wanneer zit er immers genoeg geld in de schatkist? precies, helemaal never nooit niet.

“De afschaffing van de BPM moet worden afgewogen tegen de effecten op de overheidsfinanciën en het milieu.”

tegen de effecten op de overheidsfinanciën, juist ja. en zolang de overheid een afname aan winst als een toename van verlies beschouwt, zullen er dus alleen nog maar meer en hogere belastingsvormen bijkomen onder het mom van het millieu… tijd om te emigreren naar monaco!
pomoek en josje, gaan jullie mee? :P
Update 20:19: Uit het 20.00 Journaal: Motorrijders worden vrijgesteld van de kilometerheffing.
Motorrijders vrij van kilometer heffing > meer motoren op de weg > meer doden > goed voor de overbevolking > slecht voor de schatkist ;) haha weer die verdraaide schatkist !
“Motorrijders vrij van kilometer heffing”. Dat houdt waarschijnlijk nog minder lang stand dan de 14% bijtelling voor hybrides, een jaarte hooguit dus ;-)
Volstrekt ongeloofwaardig zooitje draaikonten blijkt het toch weer te zijn. En de CDA fractie probeert dan nog wel puntjes te scoren door fanatiek te brown-nosen bij de kiezer maar daar trappen we niet meer in…Toch?

We geven geld uit aan allerlei lastenverlichting voor bedrijven roepen heel hard dat we de koopkracht willen behouden en geven mensen die het niet nodig hebben schoolboeken cadeau…. maar ondanks mega hoge brandstofprijzen en dus giga-accijnsinkomsten zou er te weinig geld zijn om de BPM af te schaffen……

Motorrijders uitsluiten vind ik niet kunnen want die rijden over dezelfde weg, meten met twee maten. Bullshit, aanvechten dit soort ondoordachte hapsnap graai beleid….
Oke dus ff voor mijn beeld:

De bpm gaat ieder jaar omlaag met 5% maar wordt nooit lager dan 15%. De slurptax compenseert dit. De motorrijtuigenbelasting, stijgt met 7.2% maar vervalt in 2012? In dat jaar krijgen we km-heffing, maar waarschijnlijk zal de benzine ook wel rond de 1,75 per liter hangen, prijzig zeg…
Ik heb het even helemaal gehad met de politiek. Bah! Het kan zo eenvoudig zijn, maar de politiek weet het altijd weer zo te draaien dat het alleen maar meer kost en de files langer worden. Bah, bah, bah! Ik stel deze regels voor:


Betalen voor gebruik
Doel van de kilometerheffing is eerlijke betaling voor gebruik van de infrastructuur.

Overheid als exploitant van het wegennet
De overheid investeert in infrastructuur en exploiteert deze door per kilometer een vergoeding te vragen. De overheid mag de heffingen niet gebruiken als een algemene belastingmaatregel.

Prijsopbouw
De prijs per kilometer is gebaseerd op de volledige kostenneutrale exploitatiekosten van het wegennet: geplande investeringen voor infrastructuur, onderhoud van de infrastructuur en de kosten van de administratie (meetsysteem en verwerking).

Inkoop
De overheid zal alle uitgaven voor onderhoud, uitbreiding en exploitatie publiek, internationaal aanbesteden.

Transparant
Kilometerheffing dient een transparant systeem te zijn: de overheid meet het gebruik, maakt dit inzichtelijk voor de gebruiker, legt op basis van aantal kilometers asfalt / aantal weggebruikers / gebruikte kilometers per gebruiker een kostprijs per kilometer.

Vervanging van alle andere heffingen
De kilometerheffing moet alle andere verkeergerelateerde heffingen vervangen: BPM, wegenbelasting, bijtelling en accijnzen op brandstof worden afgeschaft.

Lagere of gelijke kosten
De kilometerheffing mag vanuit macro-perspectief de automobilist nooit meer gaan kosten dan de huidige heffingen.

Commitment
De overheid committeert zich aan het bereikbaar houden van ons land en aan het onderhoud van ons wegennet. Knelpunten dienen tijdig te worden geconstateerd en in samenwerking met belangenorganisaties worden uitbreidingen gepland.

Indexering
De indexering van de kilometerprijs wordt gerelateerd aan de te verwachten kosten voor uitbreiding en onderhoud van de infrastructuur. Extra verhogingen van de kilometerprijs zijn niet toegestaan.

Prijsverschillen bestaande en nieuwe infrastructuur
Het bestaande wegennet is door de Nederlandse burger betaald. De kilometerprijs voor deze trajecten is hiervoor beperkt tot onderhoud. De kilometerprijs van nieuwe trajecten en van uitbreidingen van trajecten is een combinatie van investering (met afschrijving over 50 jaar) en onderhoud.

Lokale prijsverschillen
De prijs per kilometer is op rustiger plekken lager dan op drukkere plekken. De hogere kilometerprijs op drukkere plekken wordt gebruikt om die plekken met betere infrastructuur beter bereikbaar te maken, danwel te ontlasten.

Milieu
De kilometerheffing staat los van de milieubelasting van het gebruikte voertuig. Het aantal gereden kilometers is maar een van de indicatoren voor de vervuiling van een auto. De zuinigheid van een auto is geen indicator. De milieubelasting van een voertuig is gelijk aan productiebelasting, levensduur, uitstoot per kilometer en recycling. Op basis van deze parameters kan een eerlijk milieuvignet worden samengesteld.
Daar kan ik me heel goed in vinden Stef. Goede post.
Stef voor president. Maar serieus, het is bijzonder helder verwoord.

Hoewel ik mijn twijfels heb over het afschaffen van brandstof accijns, dat gaan vooral pomphouders in de grenstreek heel erg leuk vinden. En ik ben er niet over uit of het eerlijk is om drukke plekken extra te beprijzen. Als je niet vlot door kunt rijden, faalt het systeem en zou je juist korting moeten krijgen. Sowieso vind ik dat als er er een file staat, dat wegvak niet betaalt hoeft te worden.
Wat maakt het uit of de BPM wordt afgeschaft of niet? Wat er is afgesproken is dat de kilometerheffing net zo hoog wordt als de hoeveelheid BPM+MRB die wordt afgeschaft. Dus als de MRB (iets van 3 miljard per jaar) helemaal wordt afgeschaft en de BPM (3 en een half miljard per jaar) helemaal wordt afgeschaft dan wordt de kilometerheffing zo dat ze 6,5 miljard gaan ophalen.

Als ze de BPM niet afschaffen, dan wordt de kilometer heffing maar 3 miljard per jaar. Ik zie het verschil niet.

Daarbij ben ik niet zo blij als ze de BPM afschaffen, weet je wel wat dat betekent voor de prijs van een auto die net daarvoor is gekocht? Die keldert meteen. Als je in 2010 voor invoeren een auto koopt van 50.000 dan zit daar iets van 15.000 BPM in. Die auto kost nieuw direct na afschaffing van de BPM nog 35.000, nou das leuk voor mensen die die auto in 2010 kopen en 2 jaar later willen verkopen.
Stef,

Waar moet de staat dan de begrote miljarden vanuit “het vervoer” vandaan halen? Opnieuw komt dus, zoals bovengenoemd: “die verdraaide schatkist”, om de hoek kijken.
Diezelfde begrote miljarden worden dus gemist en wij willen wél geholpen worden door de hulpverlening of het ziekenhuis als ons mobiliteitsmiddel tegen wat dan ook gecrashed wordt.

Ik ben het natuurlijk volkomen met je eens, je systeem is goed uitgedacht, zoveel eerlijker en bovenal transparanter.

Ook denk ik (ietsje) verder dan mijn neus lang is…als we dergelijke systemen zoals jij bedacht hebt, op álle faciliteiten van deze staat, toepassen zorgt dat natuurlijk voor extra transparantie en eerlijkheid

Échter, heeft de totale bevolking hier voordeel van? Andere dingen dan autorijden worden zo namelijk vele malen duurder. Omdat het autorijden immers enorm was en wordt uitgemolken.

Ik denk nu even hard-op, feel free to attack.
Soms vraag ik me af hoe het komt dat nederland nog steeds niet aan het leeglopen is… :?
We wisten toch dat toen ie zei dat het werd afgeschaft…dat ie stond te liegen. Dat zijn toch die waarden en normen waar die balkenellende het steed over heeft. De norm is: liegen tegen het volk. De waarde is dat je NOOIT gemaakt afspraken nakomt mits dit de ander ernstig zal schaden in de portomonnee…
…”Trouwens op een C1 zit op de basisversie nog maar 10,81 euro BPM…”…

Niet dat ik heel Nederland in een c1 wil laten rijden. Al was het natuurlijk vooral omdat je in zo’n klein k** wagentje geen kilometers kunt maken ;)….maar euh…
Ik ga vannacht wel een hele natte droom krijgen over het hele land dat plotseling allemaal overstapte op goedkope k** dingen om de regering maar zo veel mogelijk belastingcentjes door het neusje te boren.
Iedereen doet mee en na een week weet de overheid van gekkigheid niet meer waar ze nu weer belasting op oeten heffen. Ik krijg natte plekken van de gedachte dat alle mensen hun stroom een weekje uit zetten….omdat ze erachter gekomen zijn dat ze over de milieuheffing toch echt btw moeten betalen….of dat ze erachter zijn gekomen dat er het luxe tarrief btw betalen voor water….Water…Luxe?
Bij geschiedenis leerde ik vroeger dat als je als land zijnde je bevolking TE VEEL belasting laat betalen, het volk dan in opstand komt.
Al jaren en jaren worden we in Nederland onder de zogenoemde klootjes gekriebelt en wordt de belasting druk…ondanks protesten…toch nog een beetje verhoogd.
Ik zit zooo te wachten tot de bom barst heh….ik ben handvol-keien aan het sparen om me naar ME’ers te gooien…als er opstand komt, ik ben erbij!!
Soms vraag ik me af hoe het komt dat nederland nog steeds niet aan het leeglopen is…

@dekster…check de cijfertjes van het CBS dan maar s :) je zult verheugt zijn of niet maar met afvragen kun je al heel lang ophouden….Nederland loopt ook leeg.
Dat begon met de grote bedrijven, zoals Philips, begin jaren 90 en gaat door totdat er alleen nog 65 plussers wonen die niet meer weg komen (want ze moeten belasting betalen).
linksm, rechtsom…..genaaid word je zowiezo.

dan moet er eerst een 21e beeldenstorm aan te pas komen, om dit gegraai een halt toe te roepen….of dat kan ook….niet meer gaan STEMMEN!!!

Geef een reactie:

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten, registreren kan HIER (ook via Facebook).