De overdreven snelheid, de overheid en de hypocrisie…

Auteur: , 132 Reacties

We hebben weer een gastbijdrage ontvangen, ditmaal UIT België en OVER België. Uit onderzoek blijkt namelijk dat België behoort tot de meest corrupte landen van Europa. De betonboeren maakten van dit privilege gebruik met als resultaat dat de kwaliteit van de wegen mager is, zoveel is duidelijk...

“Autobahngeprüft” is het label waarvan alle voertuigen van Duitse makelij genieten. Vorsprung durch Technik, sportiviteit, jeugdigheid, vrijheid, mannelijke viriliteit gerelateerd, etc. Deze labels zorgen onmiskenbaar voor economische aantrekkelijkheid en hebben hun invloed op de verkoopcijfers. De Duitse overheid neemt haar verantwoordelijkheid; een onberispelijk wegennet en interactieve signalisatie in functie van de toegelaten maximum snelheid, verkeersdrukte en omgevingsfactoren. Daartegenover kan de weggebruiker genieten van een schijnbare vrijheid in handelen en is meer geneigd als tegenprestatie de beperkingen te accepteren. In het geval van een snelheidsbeperking houdt de Duitse weggebruiker, en dit in tegenstelling tot de chaotische Belgische weggebruiker, zich opvallend goed aan de beperking. De cocktail draagt bij tot de verkeersveiligheid: onbeperkte snelheid indien de omstandigheden het toelaten, interactieve signalisatie in ruil voor respect van de weggebruiker en dit in omstandigheden waar beperkingen noodzakelijk zijn. De Duitse wegen zijn statistisch veiliger dan de Belgische. De Duitse weggebruiker wordt als volwaardig beschouwd.

Roadware...

In België is de toestand van het wegennet vergelijkbaar met de infrastructuur van een Oostblokland. Historische motieven en economische compensatiepolitiek hebben ertoe geleid dat in de jaren ’60 en ’70 massaal beton voor de aanleg van wegen werd gebruikt. De Waalse steengroeven waren de leveranciers van beton. Tegenwoordig worden we met de gevolgen geconfronteerd: betonplaten aan elkaar geplakt door middel van vloeibare teer, die trouwens al lang verdwenen is; verzakte en gebarsten betonplaten die voortdurend onderhoud en herstelling eisen. Fileleed manifesteert zich tijdens de herstellingswerken; de amateuristische signalisatie, de monotone snelheidsbeperkingen hebben veel zware ongevallen tot gevolg.

Uit onderzoek blijkt dat België behoort tot de meest corrupte landen van Europa. De betonboeren maakten van het privilege gebruik met als resultaat dat de kwaliteit van de wegen mager is. De Belgische overheid heeft een enorme overheidsschuld. Redelijkerwijze zou kunnen verondersteld worden dat de schuld als resultaat een voorbeeldige infrastructuur met zich zou meebrengen. Dat is echter het geval niet. Het is duidelijk dat de fondsen geleid hebben tot de persoonlijke verrijking van enkele bevoorrechten en niet tot een goede weginfrastructuur voor allen. De staat van het wegdek, de vele herstellingen en werkzaamheden – veelal een gevolg van de federale compensatie-economie en corruptie – vormen de oorzaak van vele ongevallen. Niet altijd zal de analyse van een verkeersongeval gebeuren door een verkeersexpert. Derhalve zal het causaal verband tussen enerzijds de staat van het wegdek en de werkzaamheden en anderzijds het ongeval niet altijd bepaald worden. Trouwens de overheid is geen vragende partij om haar verantwoordelijkheid te belichten.

Een onderschatte problematiek betreft ook het gebrek aan eenvormigheid; op rotondes hebben de fietsers al dan niet voorrang, iedere afrit van een autoweg is verschillend, de kleur van de fietspaden varieert naargelang de gemeente, wegversmallingen zijn dorpsgebonden, verkeersdrempels variëren in hoogte enz. Samen met de lintbebouwing – overal en altijd worden manoeuvres uitgevoerd omdat weggebruikers een oprit verlaten, een warenhuis bezoeken – zorgt het gebrek aan eenvormigheid voor veel ongevallen. De onoverzichtelijkheid van de infrastructuur en de verkeersborden, de onduidelijkheid, het verrassingseffect, de fietspaden als onderdeel van de rijweg vereisen van de bestuurder een constante aandacht en zijn allen factoren die de onveiligheid stimuleren en uiteindelijk leiden tot ongevallen. Verder is de Belgische weggebruiker niet geneigd de verkeersborden te respecteren. De nonchalance leidt ertoe dat verkeersborden na werkzaamheden niet worden verwijderd en dit als gevolg van vergetelheid. De weggebruiker is met het fenomeen vertrouwd. Dit heeft tot rechtstreeks gevolg dat hij de vele verkeersborden niet ernstig neemt. De weggebruiker is van mening – en terecht – dat tijdens werkzaamheden steeds een doorrit mogelijk is en dit ondanks de aanwezigheid van een C3 bord. Immers op verzoek van belangengroepen (zelfstandige) wordt een straat zelden volledig afgesloten; de weggebruiker weet dat. Die mentaliteit, hetzij het automatisch negeren van verkeersborden, is inherent aan de Belgische weggebruiker. Ook hier gaat de overheid niet vrijuit. De Belgische overheid heeft er alle belang bij haar eigen tekortkomingen te minimaliseren.

België grensbordDe verkeersslachtoffers zijn het gevolg van overdreven snelheid en onervarenheid, pretendeert ze. Massa’s onbemande camera’s moeten het probleem oplossen en vooral de staatskas vullen. Vooral de Vlamingen worden geviseerd. De verantwoordelijke politici van de Vlaamse Gemeenschap verkiezen eigen volk eerst voor de betaling van de vermomde belastingen. De meeste (beroeps)activiteiten maken in België het voorwerp uit van een doorlichting of een moraliteitsenquête. Het besturen van een motorvoertuig is een zeer complexe activiteit en vereist maximale inzet van alle zintuigen. Rekeninghoudend met het feit dat de Belg massaal antidepressiva, slaappillen, verdovende middelen gebruikt, ware het misschien aangewezen de toelating tot het besturen van een voertuig in functie van een moraliteitsenquête te beoordelen en dit in het kader van de verkeersveiligheid. Ook moet vastgesteld worden dat verhoudingsgewijs meer burgers aan de gevolgen van fijn stof sterven dan dodelijk slachtoffers van verkeersongevallen. Toch wordt de aankoop van een roetfilter in België onvoldoende gestimuleerd. Veiligheid voor de burger in functie van euro’s; hypocrisie van de overheid, economische motieven primeren, verkeersveiligheid als dekmantel om extra euro’s te innen, statistieken in functie van bepaalde belangengroep zoals politiediensten die er eigenbelang bij hebben om het probleem te maximaliseren en dit in functie van jobcreatie. De statistische gegevens betreffende de verkeersveiligheid in België gaan uit van corrupte politici en zijn bijgevolg, zoals alle statistische gegevens, niet betrouwbaar. Die gegevens worden in functie van economische en financiële doelstellingen gemanipuleerd met als doel enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid te beperken en anderzijds de overdreven snelheid als oorzaak van alle verkeersellende te bestempelen. Er kan gesteld worden dat de fijn-stof-doden als aanvaardbaar worden beschouwd; ze zijn een onderdeel van onze economische activiteit. Het is duidelijk waarom het principe als zijnde de verkeersdoden inherent aan onze mobiliteit niet wordt aanvaard. Humanitaire motieven vanwege de overheid vormen niet de oorzaak van de bezorgdheid.

Een onvervalst voorbeeld van stemmingmakerij? Geen bronvermelding? Subjectief en ongenuanceerd? Sceptici zullen beweren dat bronnen ontbreken. Statistische gegevens betreffende het oorzakelijk verband tussen enerzijds een gebrekkige infrastructuur, de gevolgen van de lintbebouwing voor de verkeersonveiligheid, de bevoegdheidsproblematiek tussen de verschillende gewesten en gemeenschappen en anderzijds de verkeersongevallen ontbreken. Wel blijkt dat, ondanks het feit dat de bevolkingsdichtheid in Nederland groter is dan in België, het aantal verkeersdoden procentueel geringer is. Het ontbreken van lintbebouwing, de eenvormigheid en de goede staat van de infrastructuur zullen vermoedelijk die cijfers positief beïnvloeden. Evenwel is onderzoek in functie van het bovenstaande nog niet gebeurd. Ook het feit dat de veiligheid voor bestuurder en inzittenden van voertuigen ingevolge allerlei technische en elektronische maatregelen er toe heeft bijgedragen dat het aantal verkeersdoden de laatste 30 jaar afnemend is, kan niet in statistische gegevens uitgedrukt worden. Het is duidelijk dat de toegenomen veiligheid van de voertuigen in een meer belangrijke mate heeft bijgedragen voor de afname van het aantal verkeersslachtoffers dan de exponentieel toegenomen verkeerscontroles. Tenslotte kunnen alle statistische gegevens in vraag gesteld worden; wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.

Geschreven door Niels Popelier!132 reacties

België bashen, voorbijgestreefd hoor…!
word er hier op de site een haatcampagne gevoerd tegen belgen??

“Rekeninghoudend met het feit dat de Belg massaal antidepressiva, slaappillen, verdovende middelen gebruikt” Iedereen weet dat cannabis veel beter en veiliger is, beter reactievermogen en het intelligentieniveau bereikt nieuwe hoogten ( komaan hé begin daar niet over slaappillen zijn voor ’s nachts zodat je overdag beter uitgeslapen en alerter bent)

er is veel coruptie in België door de vele deelregeringen moet niemand verantwoordelijkheid opnemen en is de administratie niet te overzien ideaal voor fraude maar Nederland is ook niet fraudevrij hé!!
Lijkt me niet, maar in België zelf wel, getuige het een Belgisch stuk is.
Wat een artikel, duidelijk en verstaanbaar geschreven
proficiat Niels
als rasechte belg kan ik enkel zeggen ‘de nagel op de kop’
De corruptie in de bijdrage is wat overdreven, er het zijn geen Oostblok toestanden in België. Maar dat België een chaotisch land is, is waar. Dit komt door de inefficiënte staatsstructuur en de communotaire geschiedenis.
Érg leuk en goed artikel!! :D Ik ben het helemaal met je eens dat de het Belgische wegdek erg slecht is en dat het ook erg onoverzichtelijk is. In Brussel moet je echt voortdurend checken of je wel de goed afslag hebt genomen, echt een dollemansrit :P !
Gelukkig wordt er langzamerhand wel iets aan gedaan. Je ziet steeds vaker langs de weg dat ze bezig zijn met verbetering van de weg (o.a. het stuk van Breda naar Antwerpen)

PS: In België is de toestand van het wegennet vergelijkbaar met de infrastructuur van een Oostblokland. Maar was Duitsland vroeger niet ook voor een deel een oostblokland (Oost-Duitsland)? ;)
vive la Belgique!!!!

Het land van de corruptie, slechte wegen en de lelijke vrouwen.
Maar iedereen wil wel mee eten van de fantastische gezondheidszorg, goedkoop vastgoed enz.
Als Belg kan ik zeggen dat het meeste in het artikel wel klopt maar zeer zwaar overdreven is. Politiek is hier dus hetzelfde beroep als crimineel. Advocaten zijn nog lager bij de grond hier in België… En dan het wegennet , echt droevig man , dat ik daarvoor belasting moet betalen is toch echt wel waanzin. Als het van mij afhangt tol eisen aan al die buitenlandse truckers!
de vlaams minister probeert er wel iets aan te doen: er worden dit jaar 3 maal zoveel wegenwerken uitgevoerd als vorig jaar.
dit is geen haatcampagne volgens mij,
t’is meer een beschouwing waarin de auteur duidelijk laat weten dat hij het niet eens is met het beleid van vandaag de dag in belgie en daar vrij critische argumenten bij neerzet,

Eerder dat je nu moet gaan roepen dat we hier ‘belgië bashen’. zou ik me afvragen of het zo is, en of we d’r wat aan kunnen doen!
@focus: hoe bedoel je, goedkoop vastgoed?
Eigenlijk iemand met een beetje gezond verstand die de dingen perfect op en rij weet te zetten. Proficiat! Zelf kan ik zeggen dat de hypocrisie hoogtij viert op gebied van wegenbeleid in Vlaanderen. Nu nog even dit alles laten doordringen bij de politici en hopen op beterschap zeker…
@focus: kweet niet hoe het bij jou zit, maar niet alle Belgische vrouwen zijn lelijk :p. Misschien toch even n andere bril/lenzen kopen, kan al veel schelen :D
“Uit onderzoek blijkt dat België behoort tot de meest corrupte landen van Europa.”

Welk onderzoek? Als je zo’n statements maakt dan hoort daar een bronvermelding bij.

Voor de rest stel je het Duitse wegennet iets te rooskleurig voor en kan je het niet vergelijken met het Belgische wegennet. De situatie is helemaal anders. Nederland vergelijken, wat je verder wel doet, zou dan weer wel mogelijk moeten zijn.

Het feit dat roetfilters niet gestimuleerd worden hoeft niet per se te betekenen dat de overheid niets wilt doen aan het fijn stof probleem. Roetfilters zijn niet onomstreden, getuige daarvan nog dit artikel: http://www.hbvl.be/nieuws/wetenschap/aid836601/roetfilter-in-praktijk-zinloos.aspx . Het feit dat Diesels wel nog steeds gestimuleerd worden is hier dan een beter argument lijkt mij.
@LPJ dit klopt
@LPJ: Belgie was lange tijd, na Italie, het meest corrupte land van Europa…
was … Wanneer dan ? In de tijd van de lage nederlanden?
Idd je moet belastingen betalen en je krijgt niks terug!!
Ik noem dat contractbreuk dus moet ik ook geen belastingen meer betalen!!
Het verband tussen corruptie [bedoel je niet cliëntelisme?] en verkeersdoden is kort door de bocht als een Belgische afrit, tegen het Niels Populistische aan. Een verband tussen de zogenoemde ‘wafelijzerpolitiek’ en slechte wegen kan ik in komen. Ze hadden nooit voor het Waalse beton moeten kiezen…

Een verschil dat je nauwelijks aanstipt in je vergelijking tussen NL en BE is het grote verschil tussen het aantal Euro’s dat automobilisten aan de staat betalen om (onder andere) goede wegen van te bouwen. De belasting op gebruik en aanschaf zijn zo hoog dat je in vergelijking, ongeacht de klasse, een bedrag ter waarde van alle opties cadeau krijgt in België. Van het geld dat Nederland hiermee extra opstrijkt kan heel wat asfalt neergelegd worden :)
Wacht even, jullie zitten even lekker op België en zijn “slechte” bestuurderd te schijten, maar ondertussen komen jullie eigen redactie hier wel de idoot uit hangen. http://www.autoblog.nl/archive/2009/06/07/video-wouter-wordt-aangehouden-tijdens-rijtest

Wanneer ga je eens een stukje schrijven over je eigen land? Of zijn jullie daar allemaal heiligen op de weg?
Goed stuk, ik ben vaak in de ardennen te vinden en het is daar een absolute chaos. Als je vanuit gaat dat je over 300M rechtsaf moet zit je diep in de penarie. Volgens mij kunnen ze daar niet meten of ze doen dat met duimstokken..

En dan over het weggedrag van de belgen. Wat vooral veel voorkomt is dat de belgen in de ardennen gewoon dronken achter het stuur gaan zitten. en dan heb ik het niet over 1 maar over tientallen. Mijn broer heeft zijn quad bijna total loss gereden op z’n dronken belg.

Er moet wat gebeuren daar..
IK HEB DE OPLOSSING!

De aangewezen, zeer evaren man om structuur te brengen qua verkeersveiligheid, en net weer volledig beschikbaar:

http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/20/flitskoning-koos-spee-onverwachts-weggepromoveerd

;)
Helder stuk, ik vind echter wel dat je niet dient te vergeten dat België in grote mate een doorvoerland is wat betreft het gebruik van hun wegen.
Wat ik hiermede bedoel zijn vooral de weg Antwerpen, Gent Franse grens en
Zeebrugge/Oostende richting Brussel en het Oosten.
Deze verkeersbewegingen geven een enorme druk op de Belgische infrastructuur met alle gevolgen van dien.
Het moet me ook van het hart dat er bij Luik een gat in de weg zit waar een Suzuki Alto zo in kan verdwijnen en dat men in België een weg repareert cq renoveert ( Antwerpse ring), er jarenlang geen onderhoud meer aan pleegt en dan de boel voor enorme bedragen weer op de schop moet nemen, nogmaals dat is mijn persoonlijke indruk van onderhoud in België.
Ken geen gezaghebbend verkeersdeskundige die Niels Popelier heet? Lijkt me een gevalletje van niet-verteerde verkiezingsnederlaag.
Jezus. Ik ben belg en ik ga ermee akkoord dat het bestuur van ons land ingewikkeld is en de kwaliteit van de wegen slechter dan in de ons omringende landen, maar ik heb daarover nog nooit zo’n aantal ongefundeerde veronderstellingen bij elkaar gezien. Ik ben blij dat je het zelf inziet, maar teleurgesteld dat je dan niets méér aanvangt met dat inzicht.

Ik vrees dat je artikel bijgevolg inderdaad al snel als stemmingmakerij en subjectief gaat beschouwd worden. Alleen al je tegenstrijdige uitspraken over statistiek…

En is het niet “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?”

Pfff…
@LPJ
Asfalt in Duitsland is hetzelfde als asfalt in Belgie, of maken de fysiologische omstandigheden dat asfalt anders bij ons?
De nagel op de kop Niels, proper stukske ;) Als Belg ben ik het volledig met je eens, en ik ben er nog eens best verbolgen over ook. Eén ding is jammer, het zal niets veranderen.
@zeraar: dit is een gastbijdrage van een Belg, dus niet van een Nederlander

En LOL @ Svenska_Aeroplan_AB !
Kan de corruptie trouwens wel beamen in België, heb het aan den lijven ondervonden. Er is gewoon veel zwart geld en omkopen is normaal. Als je de juiste mensen kent hoef je je geen zorgen te maken dat je bijvoorbeeld je rijbewijs kwijtraakt. Dat is allemaal zo geregeld.

Daarnaast: Ben jij dit?
http://nielus1.hyves.nl/fotos/315019570/0/LFne/
In Nederland kunnen ze er ook wat van hoor. In elke plaats verzinnen ze weer andere drempels, voetgangersoversteekplaatsen, voorrangssituaties etc. Laatst ook weer grote blauwe vlakken op de weg.. wat moeten we daarmee doen? voetgangers voor laten gaan ..?
Waarom zo Belgie bashen laatste tijd? Jaloers dat wij niet keihard (zeg maar minder) worden afgezet door de regering? Belachelijk hoge autoprijzen in NL, belachelijk dure benzine?!
En de rijkste familie van het land is de zoutbaron die het wegennet vroegtijdig om zeep helpt.

Zelfs nieuw aangelegde banen zijn zo na een winter of twee weer beneden alle peil.

Een mooie samenwerking, één die bouwt, de andere die vernietigd, één die bouwt, de andere die vernietigd, één die bouwt, de andere die vernietigd …

Belgische kringloop of perpetuum mobile van Vlaams belastings geld.
@dekster: het gaat over de link tussen beter asfalt en verkeersdoden/weggedrag. Die link valt niet 1 op 1 te maken tussen België en Duitsland.
damn right. ik woon zelf in België en begin het stilletjes aan ook beu te worden. op eender welke manier wordt er geld uitgeslaan uit het volk.

ik ben het politiek spelletje hier beu eigenlijk. Eerst was het L&H en dan is het nu Fortis of Opel. Als het goed gaat, dan is het zever van Belgacom of electrabel, telenet is ook niet zo koosjer en sabam niet vergeten.

het politiek toneelspelletje is zonet geweest en ik snap het nut niet meer van stemmen. Ze luisteren toch niet naar het volk, er wordt niets gedaan voor ons.

en dan heb ik het nog niet over de onbestrafte criminelen.
Tis idd heel erg gesteld hier! Maar de reden hiervan is omdat we zo een dicht wegennet hebben en omdat de snelwegen en dergelijke door woonwijken, industrietereinen zijn getrokken terwijl dit bij jullie en in duitsland niet het geval is. Daar zijn de snelwegen getrokken en de mensen zijn er zo ver mogelijk uit de buurt gaan wonen. Als je hier van de snelweg afrijd zit je al onmiddelijk in de bebouwde kom en dit had wel anders gemogen. maarja wat kan doen als ge de plaats ni hebt.

@jareth: De walen zijn wel een ander volk, die leven nog 30jaar terug. Dus daar hebben wij ni veel mee te maken buiten dat al ons geld naar daar gaat.
@ MrChe

Die criminelen worden in ons land gestraft hoor! Binnenkort kunnen ze zich zelfs vrijkopen:o wat een straffe straffen hebben wij toch…
Ik kan niet begrijpen hoe sommigen hier kunnen aantrekken voor Belgie en de situatie nuanceren.
Belgie is een land dat op de rand van het bankroet staat.
Een land waar de overheid kost wat kost haar gezicht wou redden en de meest foute beslissing ooit maakte met Fortis.
Een land waar de overheid de energiemarkt volledig uit handen gaf aan de fransen.
Een land waar je van 10 geoogste zakken graan er 8moet afgeven.
Een land waar als er wegwerkzaamheden zijn, die een eeuwigheid duren.
Een land waar op die wegwerkwerven de aanmemers hun machines zodanig plaatsen dat je niet door kan, terwijl je toch door kan.
Een land waar de bevolking even naief is als een klein kind.
Een land waar het woord van een agent meer waard is dan dat van een burger
Een land waar je een misdadiger bent als je 10kmh boven de belachelijk lage limiet zit.
Een land waar je een misdadiger bent als je een factuur per ongeluk fout inboekt.
Een land waar als je veel btw terugtrekt, je eerst nog eens een controle krijgt.
Een land waar je voor alles subsidies kan krijgen en niemand die zich afvraagt waar die vandaan komen.
Een land waar politici een held zijn als ze 12na elkaar stomdronken op tv komen.
Een land dat echte misdaad onbestraft laat.
Ik citeer:
Massa’s onbemande camera’s moeten het probleem oplossen en vooral de staatskas vullen.
Mag ik eens lachen?
Naar mijn mening wordt de nuancering Vlaanderen/België te weinig gemaakt. Er is wel degelijk een verschil in de kwaliteit van bestuur en wetgeving. Milieu, fiscaliteit (schenkingsrechten bv.) en zelfs infrastructuur zijn in Vlaanderen wellicht even goed geregeld als in Nederland. En als ik dan een aantal belangrijke dingen afweeg, vind ik het in België toch beter wonen dan in Nederland: gezondheidszorg, auto-fiscaliteit en -los van bestuurlijke overheden- de algemene moraal van de inwoners vind ik hier beter. Ik woon tegen de grens in een Vlaamse gemeente waar ongeveer de helft van de inwoners Nederlanders zijn. Bovendien denk ik ook dat het met de corruptie in Vlaanderen wel meevalt, in Wallonië is dat een heel ander verhaal (zie de recente PS-schandalen, die dan ook nog ongestraft blijven door de Waalse kiezer).
Ik citeer:
Massa’s onbemande camera’s moeten het probleem oplossen en vooral de staatskas vullen.
:mrgreen: =
Tja, goedkoop wegen aanleggen… Uiteindelijk zijn de duurste oplossingen op lange termijn vaak het beste (hoewel dat niet helemaal waar is; kijk maar naar ZOAB; ook duur, maar bij strenge vorst doet het *krak*).

In Nederland is men gelukkig nu bezig overheden te meppen als ze puur naar prijs kijken bij aanbestedingen. Vaak is er een reden waarom één bepaalde leverancier duurder is; gewoon omdat hij goed is!
Belg zijnde, ga ik volledig mee in dit artikel. Ook al is veel ervan misschien niet gefundeerd, het is wel het algemene gevoel van de overgrote meerderheid van de Belgen. En het is net dat waar de politici niet (willen) naar luisteren.
De meeste “ingrepen” op het gebied van verkeersveiligheid die de laatste 15 jaar zijn doorgevoerd, hebben niets of zelden nog iets met verkeersveiligheid te maken, maar enkel met het spijzen van de één of andere kas. En tegelijk worden de echte gevaarlijke verkeerssituaties genegeerd.
mooi stuk! hulde
Laat me raden: Emigreren wordt ook tegengegaan/ontmoedigd? Aan de hoeveelheden ontevreden Belgen (of eigenlijk Vlamingen) te zien, zou België schrikbarend snel leeg moeten lopen. Maar nee, men is passief…
Toch even slikken dat Autoblog deze tekst publiceert. Ergens zit er een kern van waarheid in het betoog, maar er zijn ook heel wat veronderstellingen en “verklarende factoren” die niet onderbouwd worden of waarvan het relatieve gewicht onduidelijk blijft. En er ontbreken argumenten:

* ik betaal 160 EUR wegenbelasting per jaar, in NL zou ik minstens vier keer zoveel betalen;
* betonbanen zijn een ideale oplossing voor overbeladen trucks. Asfalt is niets voor trucks. Er is volgens mij niks mis met een degelijke betonbaan;
* gebrek aan eenvormigheid is vooral het gevolg van de versplintering van de bevoegdheden over Gewesten, Provincies en Gemeenten;
* lintbebouwing is inderdaad een ernstig probleem, dat bovendien onomkeerbaar is. Maar is dat dan de schuld van de overheid? Vaak eisen de bewoners zelf dat hun straat absurde maatregelen ter vermindering van de snelheid krijgt (bloembakken, drempels, borden, enz.).
* er is een lange periode geweest waarin men geen geld had/wilde uitgeven aan wegenwerken. Dat wegwerken zal even tijd vragen;

Dan nog even dit:

* Hou op met dat cliché dat Hollanders of Duitsers “gedisciplineerder” zouden zijn. Dat je dit zegt toont duidelijk dat je Belg bent: jezelf kapot relativeren;
* In B zal zeker corruptie zijn. Maar dacht je echt dat dit aan de landsgrenzen stopt. LOL
* Het negeren van verkeersborden is niet enkel de “schuld van de overheid”. Dergelijke reacties tonen dat je echt geleid moet worden en dat je anders jezelf niet kan gedragen. Zoals parkeerplaatsen: als er geen lijntjes getekend staan, dan parkeert iedereen met drie meter tussenafstand en is er nog maar half zoveel plaats. Leer de regels te respecteren en denk aan elkaar. Dan heb je minder overheid nodig.
* Tot slot: alle reacties hier waarin B wordt “uitgelachen”: elk jaar komen er massaal veel mensen naar ons land als toerist of om hier mee te komen geniet/profiteren van het goede leven. Probeer dus enige nuance te houden in je analyses en doe ons land niet af als een ongeorganiseerde zooi. De werkelijkheid verdient beter.
Klagen en verder doen, dat zijn de voornaamste eigenschappen denk ik Citrofiel :)
Tjah, er zit wel een kern van waarheid in en idd ons land heeft veel last van slechte wegen en vriendjespolitiek, daarmee dat steden zoals Antwerpen vollopen van de hollanders, onze kusten volspoelen met hollanders, onze huizen in de kempen opgekocht worden door hollanders, onze klinieken geen weg meer weten met….. idd hollanders…
hahaha, Duitser zijn geaccepteerde rijders?

Nederlanders kunnen gewoon niet rijden, Wij belgen hebben misschien

slechtere wegen, maar we kunnen rijden dat is iets wat ik nog niet heb gemerkt

als ik in roosendaal rijd…
Ik zou aan alle Belgen hier even willen vragen de tekst is goed te lezen en vooral aandacht te besteden aan de nationaliteit van de auteur. Jullie hebben ons echt niet nodig om te “bashen”, dan doen jullie zelf goed genoeg.
Kan een land ook ‘Chapter 11’ aanvragen??
:D
Zeer zwaar overdreven stukje tekst en inderdaad, waar zijn de bronnen? Zonder bronvermeldingen lees ik dit zelfs niet helemaal. Zo kan ik morgen ook een ongefundeerde bijbel schrijven over de Fransen waar ik ondermeer verkondig dat Sarkozy eigenlijk een vrouw is, hoor.
Aan iedereen die het hier heeft over “Belgen bashen”, waar jullie ook vandaan komen:

Beetje dom of zo? HIER WORDEN GEEN BELGEN GEBASHED

Het enige dat hier gebashed wordt is de Belgische overheid, en hun waardeloze verkeersbeleid. En dat is helemaal terecht; bash erop los tot het nog maar een klein bloederig hoopje beleid is, dan kan het na revalidatie misschien een oplossing zoeken voor de erbarmelijke staat van het wegennet.

Die eerste reactie al; “haatcampagne tegen belgen”, denk eens twee seconden na zeg…

Groetjes uit België!
sebastianchubasco
lekker makkelijk en niet-constructief wanneer alleen de negatieve kant van het wegennetprobleem in belgie wordt belicht…

cit:
“Een onvervalst voorbeeld van stemmingmakerij? Geen bronvermelding? Subjectief en ongenuanceerd? Sceptici zullen beweren dat bronnen ontbreken. Statistische gegevens betreffende het oorzakelijk verband tussen enerzijds een gebrekkige infrastructuur, de gevolgen van de lintbebouwing voor de verkeersonveiligheid,”

is dit ook de kritiek op de zelfgeschreven column?

het artikel is wellicht net zo op zelfvernietiging gericht als de vermeende politieke problemen rond het verkeer in belgie… vanwaar de zelfhaat? hiermee leg je de werkelijke problemen bloot namelijk: de schrijver, het land en de identiteitscrisis…
één groot stuk over hoe slecht het hier wel niet is, ga dan elders wonen en kijk maar eens hoeveel beter je het daar hebt. Beetje naïef allemaal als je het mij vraagt.
De autowegen in België zijn (of lijken) breder.
Een groot deel van de autowegen is verlicht, in Nederland rij je veel vaker een donker gat in…
Wat een drukmakerij over een artikel. Ik heb er niet voor gekozen in België geboren te zijn, maar ik maak er het beste van. De files zijn een ramp, da’s een feit. En de rest.. tja, die problemen laat ik door anderen oplossen, da’s niet mijn vakgebied.
goed stuk(je)… Ik herken de meeste problemen van het Belgische wegennet hier inderdaad.

Hoewel de afgelopen jaren de kwaliteit van het wegdek duidelijk verbeterd is (vooral in Vlaanderen), zijn er nog steeds veel idioot gevaarlijke situaties. Het mooiste voorbeeld hiervan was toch wel de afslag van de Brusselse ring richting Ardennen (Namen). Een T-splitsing op een snelweg met meer borden dan een normaal mens kon tellen… ongeloofelijk… Maar ook dat kruispunt is de afgelopen jaren aangepakt, en het wordt zowaar beter bij onze zuiderburen.

En aan alle belgen die zich hier gekrenkt voelen: Als er geen kern van waarheid in zat, zouden jullie jezelf waarschijnlijk niet zo aangesproken voelen…
@milan70: Ja, qua licht, daar heb je gelijk in, maar niet qua weg. In België is het andersom.
@DBX: “maar ik maak er het beste van”

Nou, zo erg lijkt het me ook niet, toch?
Doe ons dan allen een plezier, en bol dan maar via Duitsland over Luxemburg naar het zuiden met jullie sleurhut.
Het wordt wel hoogtijd dat we in Belgie ook eens gaan beginnen met tolheffing op de wegen
Beetje oud bericht.
-edit: hou je ff in…-
Inderdaad alles klopt…
Dat is wel waarom het hier zo leuk leven is!

Met vijf (5!) regeringen kan de schuld altijd op een ander worden geschoven en wordt er niets uitgevoerd.

Mocht dit artikel een maandje eerder worden gepubliceerd dan was het ook ten voordele van Bart De Wever. Die verkondigt al jaren dat ons systeem niet meer werkt…
@MDA: dus als ik jou met een lelijk woord beledig en jij wordt boos, dan zal er wel een “kern van waarheid” in gezeten hebben, anders zou je niet reageren? Mooie redenering. Maar krom. Helaas.
Er valt best mee te leven, als je niets anders gewoon bent klaag je er niet over en als je van holland naar huis rijd weet je direct wanneer je in eigen land bent (verlichting en wegdek) maar het kan inderdaad veel beter.
@Dekster
Een beetje gefrustreerd?! Duidelijk een paar krantenkopjes gelezen en klakkeloos gekopieerd. Of gwn zeer slechte persoonlijke ervaringen?
Als ik al die kritiek lees op onze politici (persoonlijk soms zelfs), hoe zit het bij jullie dan? Een politieker die zijn mening geeft wordt op straat afgeknald, de publieke opinie maakt mensen als Geert Wilders, die vernieuwing willen, met de grond gelijk enz.
Trouwens wat is dat met “een failliet land”, er zijn al tientallen jaren diepe staatsschulden, welke Belg maalt er om… Niemand heeft ooit anders geweten. De regio Vlaanderen heeft geen schulden en komt meer dan rond elk jaar met z’n begroting, er is zelfs geld over. Die worden dan gepompt in ‘België’. Binnen 5 jaar zijn Vlaanderen en Wallonië financieel/administratief gesplitst, laten we dan eens spreken.
Om het over nieuwsfeiten te hebben, ik las: enkele NLse steden tellen binnen de 10jaar een méérderheid aan allochtonen, welke politiek wordt daar gevoerd? Ik zou er nooit van mijn leven willen wonen, in zo’n stad. Kun je net zo goed verhuizen naar Istanbul.

@jamesBROWN
En alle politiekers in België, zij die ‘gebashd’ worden, zijn geen Belgen dan? Door de democratie verkozen tot vertegenwoordiging van de Belgische burger.

OT: Ik geef jullie volledig gelijk mbt de inhoud van het artikel. Er is iets mis met de wegen(bouw) en dit omdat het inderdaad in handen ligt van enkele steenrijke privéfirma’s. Dit sinds de vriendjespolitiek van tientallen jaren geleden, toen was het corrupt, ja. Het wordt zeker eens tijd dat de overheid het geld eens beter & efficiënter besteedt. En iets meer mag ook.

Tenslotte, allemaal goed en wel zo’n artikels maar vergeet niet dat wij 1/4 minder betalen voor een auto en veel minder (rij)taksen -hier en daar- hebben, wat zijn we toch zó jaloers…
@milan70 ja ze zijn meest verlicht. Als je er niet rijd tussen 00.00 en 05.00. Besparing op elektriciteit, weet u wel…
Niels heeft over het meeste gelijk hoor.
Door de verzadiging van politieke partijen moeten er zo 2-3 partijen in een regering komen voor de meerderheid te hebben. En zoiets is natuurlijk niet goed, elke partij heeft zijn andere mening en daardoor is België vaak besluitloos.
en het belgische wegdek, tja, daar ben je rap over uitgepraat.. sommige boerenwegels liggen er beter mij dan sommige snelwegen!
Ja inderdaad ik vind het nog altijd verbazingwekkend hoeveel geld Nederlanders aan een auto uitgeven , in vergelijking met belgië kost een auto al snel 5000 euro meer daar. Al met al is belgië geen slecht land , slechte politiek heb je overal. Ze moeten gewoon Vlaanderen met wallonie splitsen. Alles wat slecht is in België komt jammergenoeg bijna allemaal door Wallonie.
Ik heb niets dan de titel en de inleiding gelezen (proefwerken dus weinig AB-tijd :P ), maar als de corruptie van het Belgische politiekorps in vraag gesteld wordt, kan ik bevestigen dat het een spijtige maar ware zaak is dat onze politie zéér corrupt is. :(
jaloers op belgie mischien dat NLders veel moet betalen aan alles
@ jamesBROWN
Democratisch verkozen?

OpenVLD is 10% gezakt! dat is bijna de helft van hun kiezers die wegtrekken naar een andere partij omdat die partij hun werk niet goed hebben gedaan. Maar toch zitten ze nog in de regering, vertel dat maar eens aan een buitenlander!!

Of nog iets dat Ondemocratisch is: Hoeveel Vlamingen zijn er tegenover Walen? ik denk 6/10 belgen zijn Vlamingen. Dus moeten de zetels ook 6/10 voor de vlamingen zijn. Maar nee hoor, het is de helft maar. dus eigenlijk hebben walen meer te zeggen als belgie. Democratisch? dacht het niet!
Waarom is Het koninkrijk der nederlanden uit elkaar gevallen? zelfde reden!
@ Fout; Je commentaar naar dekster is grotendeels niet relevant, aangezien hij zelf Belg is… ;)
@jah Brussel is één van de goedkoopste “wereldsteden” wat betreft vastgoedprijzen en het noorden (Brasschaat, Kapellen,…) wordt overspoeld door (rijke) Nederlanders door lage belasting.
vla schrijft:

vlaVrije denker & redacteur(tje) op Klassiekerrally.nl http://www.youtube.com/user/ChristopheBilliet
15 June 2009 om 14:22

Ik heb niets dan de titel en de inleiding gelezen (proefwerken dus weinig AB-tijd :P ), maar als de corruptie van het Belgische politiekorps in vraag gesteld wordt, kan ik bevestigen dat het een spijtige maar ware zaak is dat onze politie zéér corrupt is. :(

Kerel lees eens verder dan je neus lang is en geef dan domme commentaar. Trouwens corrupte politie heb je waarschijnlijk ook overal… Ik moet wel zeggen dat de politie in België een pak strenger en minder makkelijker is dan in nederland.
@ jamesBROWN

100 % gelijk! De meest mensen lezen die tekst waarschijnlijk niet eens voor ze commentaar geven..

Ik vind het heel goed dat er over dit onderwerp een topic geschreven wordt, trouwens heel mooi geschreven vindt ik.
Als Belg is dit alles soms heel frustrerend, je kan nergens meer gaan of staan of je wordt achtervolgt door allerlei regeltjes en dingen die je NIET mag.
En het is niet alleen de overheid, maar ook de mensen die niets anders doen dan klagen (zoals in de comment van “bmw” geschreven wordt).
Dit is allemaal het gevolg van de jarenlange geldklopperij van de overheid.

“Veiligheid voor de burger in functie van euro’s; hypocrisie van de overheid, economische motieven primeren, verkeersveiligheid als dekmantel om extra euro’s te innen, statistieken in functie van bepaalde belangengroep zoals politiediensten die er eigenbelang bij hebben om het probleem te maximaliseren en dit in functie van jobcreatie.”

Dit is allemaal 100% de waarheid, en als we dit willen veranderen moeten we dit zo snel mogelijk en massaal doen.
De Belgen moeten gaan leren te zeggen wat ze denken, en niet zomaar in een hoekje kruipen en gehoorzamen.

Als Belg kan ik wel zeggen dat ik van m’n land hou!
Veel verandering is er niet nodig, gewoon een beter bestuur.
@lodewijk:

“Veel verandering is er niet nodig, gewoon een beter bestuur.”

Als het dat maar is :-) Over 2 jaar mag je weer gaan stemmen. Maak je borst al maar nat!
Leuk dit gaat ontaarden in een wedstrijdje schimpen België-Nederland.

Ik haal alvast m’n zak popcorn en maak het mezelf gemakkelijk.
@Lodewijk: “De Belgen moeten gaan leren te zeggen wat ze denken, en niet zomaar in een hoekje kruipen en gehoorzamen.”

Ho ho, daar hebben wij al patent op. Wij hebben zelfs mensen die schijnbaar onze onderbuikgevoelens uiten. :-P
Ik ben Belg en ik volg aan de Universiteit van Hasselt de opleiding Verkeerskunde. (Bijna) alles wat je hier schrijft kan ik wel terugvinden in mijn studie. Wij worden regelmatig geconfronteerd met de situatie in Nederland tegenover die in België. Wij hebben veel Nederlandse profs die ons een paar belangrijke dingen in de oren knopen qua verkeer (op alle vlakken), dingen die écht werken.

Als ik een ‘column’ als dit lees, ben ik blij dat ik kan zeggen: er wordt tegenwoordig wél meer over nagedacht. Men is (overigens zowat enkel in Vlaanderen) echt wel bezig met verkeer, maar steeds nog veel te weinig in mijn ogen. Gelukkig bestaat er een opleiding als de mijne maar ik zie dat er nog veel te weinig mensen eraan beginnen ieder jaar (misschien omdat het zo’n complex onderwerp is?).. Er is nog hoop, maar om het niveau van Nederland op vlak van verkeersveiligheid te bereiken is er nog een lange weg te bewandelen! Ik wil mij hiervoor wel inzetten want ik weet dat het véél beter kan.

http://www.uhasselt.be/verkeerskunde
Als u het mij vraagt een hoop populistische onzin bij elkaar. Ergerlijk artikel.

Jammer autoblog dat jullie hier een forum aan geven. Ik denk dat jullie beter Wouter auto’s laat testen (dat is namelijk iets wat altijd heel leuke resultaten geeft) en wat inspiratie halen bij de hilarische zaken waar jalopnik zijn site mee vult (dan hoeven jullie ook niet meer zoveel te “lenen” bij hen).
“ondanks het feit dat de bevolkingsdichtheid in Nederland groter is dan in België”

-> maar de bevolkingsdichtheid van Vlaanderen is dan weer dichter dan die van Nederland.

En wat het gedrag van die dronken Belgen in de Ardennen betreft: geloof me, als ze nuchter zijn, rijden ze niet veel beter :p

Ach, ik vind het hier in België nog zo slecht niet.
Ik weet te weinig van deze kwestie af om er echt over mee te praten.
Ik weet wel uit eigen ervaring dat de wegen in Belgie van mindere kwaliteit zijn als bijvoorbeeld Nederland of Pakistan, maar aan de andere kant kost een Tata Nano in Nederland bijna net zo duur als een Villa in Belgie.
Waarom de wegen in Belgie zo slecht zijn moet je niet aan mij vragen.
Waarom ze in Nederland van zeer hoge kwaliteit zijn komt omdat de Nederlander meer betaald daarvoor en omdat Nederland al een hele langetijd veel onderzoek doet naar asfalt en zo, en ook redelijk voorop lopen.
Voor de rest is Nederland net zo corrupt als een ieder ander land, als je zegt van niet heb je een dikke plaat voor de kop. uiteindelijk is het allemaal 50-50 en is het maar net wat je gewend bent en waar je geboren bent.
@ christophe
Ik bén een Belg. Heb die corruptie (in mijn geval machtsmisbruik) ook zelf meegemaakt.
Maar dat er in praktisch elk korps ooit wel eens sprake was van corruptie, is waarheid.
Trouwens, heb ik niet verteld dat ik de column niet gelezen heb?
@Vincent: jij vindt dit dus niet hilarisch? ;)
Ik ben Belg laat ik zo almaar vast beginnen. Ja wij zijn super corrupt ( http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006__1 ) , onze staats structuur trekt op niets en onze sociale zekerheid is gewoon gemaakt om op te lichten. Onze infrastructuur trekt in de totaliteit op nietsen dus het wegennetwerkt hoort daar ook bij. Onze staats schuld is fenomenaal terwijl we een van de rijkere landen van europa zijn.
Het enige wat wij als voordeel hebben is fatsoenlijk onderwijs, in vergelijking met de gemiddelde onderwijs systemen van de ons omringende landen. Nu wil eene vandebroekcke dat ook nog eens naar de knoppen halen. Terwijl we in vergelijking (wij hebben amper privé onderwijs) met de betere onderwijs instellingen van andere landen ook niets waard zijn.

Ons land is gewoon naar de knoppen. En dat is de schuld van de duitsers, de hollanders, spanjaarden, de romeinen, de engelsen en weetikveel welke nog allemaal die ons allemaal een tijdje bezet hebben dan buiten gekiepert werden (wij zijn een irritant corrupt volkje met best wel wat temperament, niet eentje dat je wil bezetten) en ons land in chaos achterlieten.

België zal binnenkort moeten veranderen, dankzij de kansen die de crisis en de te verwachten hyperinflatie ons aanbied lukt dit mischien. Anders blijven we nog 1000den jaren verder ploeteren.


En het beste van alles is nog, wij zelf hebben er geen schuld aan!
Als Belg kan ik me hier zeker in vinden!


Als die politiekers het nu ook eens zouden lezen …
De wegen in België zijn de afgelopen jaren flink verbeterd naar mij ervaring. Alleen de rijkswegen in de Ardennen kunnen behoorlijk slecht wegdek hebben.
Sommige kruispunten in België zijn wat onoverzichtelijk dat moet ik inderdaad toegeven.

Nu woon ik sinds enkele maanden in Duitsland en ik moet eerlijk toegeven dat ook hier wegen zijn die behoorlijk slecht kunnen zijn. Over het algemeen zijn de belangrijkste wegen van goed wegdek voorzien maar er zijn ook snelwegen die behoorlijk slecht zijn. Op deze wegen geldt dan ook een snelheidsbeperking. Kruispunten kunnen overigens ook onoverzichtelijk zijn. Waar wij Nederlanders een stoplicht zetten is in Duitsland een stopstreep getrokken en staan verkeersborden zichtbelemerend opgestelt.
@Citrofiel en @Dekster
Nee?! Dekster, wat een sléchte (lees: bittere) Belg ben jij. Verhuis dan eens ofzo als je het zo slecht vindt. (Binnen de week sta je er terug, maar goed) ;)
@ christophe
Ik bén een Belg. Heb die corruptie (in mijn geval machtsmisbruik) ook zelf meegemaakt.
Maar dat er in praktisch elk korps ooit wel eens sprake was van corruptie, is waarheid.
Trouwens, heb ik niet verteld dat ik de column niet gelezen heb?

@ vla :

Je hebt inderdaad in je post gezegd dat je het maar half gelezen hebt maar hoe kom je er dan bij om opeens over de politie te beginnen? Is een beetje hetzelfde alsof ik hier plots over het weer in Oostenrijk begin…Corruptie ja of neen ga ik niet op in , machtsmisbruik is dan weer wat anders dan corruptie.
@KGG
Provincie luxemburg is hemels om in te rijden. Stukken snelwegen waar je +200 kan rijden voor lange tijd en op de B-wegen 90kmh limiet.
dekster
en leven in nederland enkel achterlijke idioten, of ben jij een alleenstaand geval
@ christophe
Machtsmisbruik is een vorm van corruptie, en het gaat toch over de overheid? Dus ik telde gewoon 1 bij 1 op, het is hier geen politiek blog. ;) En ook schrijft iedereen over corruptie, dus ik wou het woord ook eens gebruiken. :P En elke kans die ik krijg om te klagen over onze politie, grijp ik!
@ benny b; Omdat dekster negatief is over België moet hij wel Nederlander zijn? Fout! Helaas voor jou is dekster Belg. :roll:
@Niels Popelier .. akelige opschepper ..
nederland is minstens net zo corrupt ..

bananen-republiek VS narco-staatje ..

een heerlijk leesbaar stuk .. proficiat ..
Sorry, het onderwerp van de blog vind ik wel interessant, maar kun je ajb wat aan je schrijfstijl doen, het is echt onleesbaar, teveel bijzinnen en onlogisch taalgebruik. Ik ben na 3-kwart artikel afgehaakt.
Who took my matiz ?? :lol:
citrofiiel
sorry
al is hij een belg,
met die opmerkingen blijft hij wel achterlijk
Ach, het is gewoon een artikel van iemand die gefrustreerd is.
Misinterpretatie van feiten en subjectief schrijven.

België is corrupt: ja, België is een belastingsland: ja (maar nederland is niet veel beter, ik verschiet ervan dat de BPM nog niet is vermeld want dat is pas afzetterij), het Belgisch wegennetwerk is allesbehalve perfect op sommige plaatsen zeer slecht.

Maar ik zou niet weten waarom een Belgische chauffeur slechter is dan een Nederlandse.
Het nederlandse heeft veel meer snelheidscamera’s en heeft gemiddeld een lager toegestane snelheid. En als je 10km/h teveel rijd ben je minder een misdadiger dan in Nederland. Vergeet niet dat in België het puntensysteem NIET is ingevoerd.

Als ik naar een beter land wil verhuizen verhuis ik wel naar Zwitserland, Duitsland of Oostenrijk. (Duitsland dan nog als laatste keuze aangezien de werkgelegenheid).

Om eerlijk te zijn verschiet ik ervan dat dit soort artikel is toegestaan op autoblog.nl, feitelijke vergelijking tussen Nederland en België zou ik aanmoedigen, maar dit is subjectief gebrabbel en niet gemaakt uit informatieve redenen maar om conflict uit te lokken, en dat dan nog allemaal op een auto site, een site voor autoliefhebbers, waar net politiek zo ver van ons bed ligt. En als het dan toch zo slecht is waar ik woon dan trek ik het mij toch niet aan, want dan kruip ik gewoon in mijn auto en na 5 minuten ben ik het allemaal vergeten. Maar natuurlijk kan ik erin komen dat niet iedereen dit begrijpt als je nog niet eens met de auto mag rijden.
Wat een geweldige reacties hier zeg!
Zoveel populistisch en ongenuanceerd geneuzel dat zelfs Wilder er nog wat van kan leren…
;)

En trouwens, ik had om 12:40 uur de oplossing al van allllllllle problemen…
http://www.autoblog.nl/archive/2009/01/20/flitskoning-koos-spee-onverwachts-weggepromoveerd
Voor de Belgen die nogaltijd niet geloven dat Belgie 1 van het meest corrupte land is van europa.

Zoek gewoon in google
Resultaten 1 – 10 van circa 126.000 voor Fiscale fraude Belgie
Resultaten 1 – 10 van circa 65.800 voor Fiscale fraude nederland

Voor een Belg is dit artiekel een doorn in zen oog. Ze kunnen er niet tegen dat dit gebeurt en stemmen dus altijd op de traditionele partijen die er niets willen aan doen. Partijen zoals de NVA vecht al jaren tegen zulke toestanden. Het is dus ook te begrijpen dat 40% van de Vlamingen willen afscheuren van België.
Ik krijg het idee dat Vlaanderen tegenwoordig ook bezuinigd op leren lezen als ik sommige reactie’s lees. Dit stuk is door een vlaming, of in ieder geval door een belg, geschreven. Dus dat belg-bashen is dus gedaan door een BELG en niet door een nederlander.

Dat het gemiddelde belgische wegennet redelijk bedroevend is kan niemand ontkennen, dat het de laatste jaren verbeterd is ook niet te ontkennen.
Een groot deel van de tekst is ook zo van toepassing op Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, misschien in andere woorden maar het algehele verhaal geldt niet alleen voor België.
Zeer spijtig dat de Walen beschuldigd worden zonder dat enig bewijs wordt aangehaald.

De verkiezingen in België zijn duidelijk niet zonder gevolg gebleven. Niels Popelier is duidelijk niet objectief.

Het is dan ook spijtig dat zo veel waarheden aan krediet verliezen omdat blijkt dat hij in de doctrine is getrapt van de corrupte en luie Waal.

Dat de wegen van slechte kwaliteit zijn heeft te maken met een inferieure kwaliteit van het beton, dit weet ik uit een hoogst relevante bron.
Niels Popelier
Bedankt voor de commentaren. Morgen moet ik dit artikel verdedigen in school. Deze opbouwende kritiek komt dus zeker van pas.
Als Belg ga ik volledig akkoord met dit artikel (behalve die anti-depressiva dat is wat ver gezocht)
Extra belastingen innen onder mom van verkeersveiligheid. En zeer gebrekkige investeringen in wegennet. Ik moet ook constateren dat het wegennet in Nederland inderdaad beter verzorgd is dan hier in Belgie. Ik doe gemiddeld >45.000km per jaar voor mijn werk en kom in heel de Benelux, Duitsland en Frankrijk…. Belgie gaat achteruit… die conclusie heb ik jaren geleden al gemaakt.
@Niels:

Ik hoop voor jou dat je met ‘school’, dan de middelbare school bedoeld. Of toch tenminste een niet-universitaire richting volgt… :p

Ik ben zelf student Politieke en sociale wetenschappen (voorheen al een economische universitaire richting, Handelswetenschappen gevolgd) en ik heb toch men bedenkingen bij uw tekst.

Eerst en vooral wil ik je toch een compliment geven over het schrijven zelf van het artikel, het is duidelijk geschreven en leest daardoor ook vlot.
Maar over de inhoud van de tekst moet ik minder lovend zijn. Niets van bronvermelding, gebrekkige informatie, conclussies die ongeoorloofd getrokken worden, … Ik hoop dat je dit zelf beseft.

En neen ik probeer als Belg hier niet men land te verdedigen. Ik spendeer per jaar gemiddeld één à twee maanden in Nederland, voornamelijk Amsterdam, en ik moet eerlijk toegeven dat ik me daar meer ‘thuis’ voel dan hier. Ikzelf kan me ook mateloos storen aan het politieke, economische en sociaal beleid van onze ‘regeringen’. Na mijn studies verhuis ik waarschijnlijk over de noordelijke grens ;-).

mvg
@Niels:

Laat je morgen even weten hoe je verdediging verlopen is?
@pomoek: dat noemen ze Belgisch ;)
@ Penguin
Doe ons dan allen een plezier, en bol dan maar via Duitsland over Luxemburg
naar het zuiden met jullie sleurhut.
Het wordt wel hoogtijd dat we in Belgie ook eens gaan beginnen met tolheffing op de wegen

hahahaha groot gelijk we moeten tol vragen aan alle buitenlanders die ons wegennet gebruiken. Hierdoor zullen we geen nederlanders meer op de wegen hebben ( rustiger en minder belastend voor het wegdek)

ps jullie nederlanders zitten altijd maar te klagen over belgen en België maar ze gebruiken al onze infrastructuur toch maar. Onze wegen voor naar het zuiden te trekken ( met het hondenhok achter de wagen) en onze luchthavens ( geen vervelende taksen). Typisch.
@benny b
Naieveling! Ik ben achterlijk omdat ik even opsomde wat ik haat aan Belgie/Vlaanderen?

@fout
Vind jij dat normaal dat een land altijd schulden en heeft constant meer schulden maakt?
@ autoblogger

een echte nederlander, ik sta stom dat we niet moeten betalen voor de site te bekijken ( maar ja dan zouden er natuurlijk geen nederlanders meer op zijn hé)
@ hij
Door ons land rijdt inderdaad nooit buitenlands verkeer…
@RA999

toch niet al dat vakantieverkeer ( nee naar de waddeneilanden gaan wij vlamingen niet kijken)
oplossing om geld in de kassa te krijgen is als volgt:
elke hollander die te gierig is voor een vliegtuigticket en die met hun oude caravan naar het zuiden op vakantie gaan, belastingen laten betalen voor het gebruik van onze wegen ;)
@Dave

als we nu eens een caravantaks invoeren
Ik heb de indruk dat Autoblog tegenwoordig druk bezocht wordt door Belgen. Aangezien ik behoorlijk wat familie heb in NL, weet ik maar al te goed dat velen in NL ons landje chewèèèldig léujk vinden en die Bels zijn sow ontsettend aardig, met dat liefe taaltje van ze. Nou, die Wallonen zijn wel wat anders, joh. LOL wat hou ik van deze oeverloze en zinloze discussies over een dom artikel :-)
@ autoblogger

wat belgisch?? staan er woorden in met meer dan 2 lettergrepen?
@ ikke
Oh vreselijk, ik leef met je mee. Wij Nederlanders zijn slecht en jullie goed. Dat wil je horen toch? Bij deze dan maar.
Misschien moet je het probleem iets dichter bij huis zoeken (lees de column bijvoorbeeld eens)…

@ Dave
Dat hebben jullie al eens geprobeerd toch? Nooit meer wat van gehoord…
gogogomagazine.com
Precies! Wat een kutwegennet daar in Belgie, ik ben vorige dwars door het land gereden. De wegen zijn echt zwaar armoedig, ’t lijkt wel Roemenie met die betonplaten. En dan de wegwijzering, het toppunt van frustratie! Staat er dat je naar links moet voor binnenstad, staat er 25 meter verder dat je weer helemaal naar de rechter rijstrook moet.. Tja, en dan kom je ergens terecht in een buitenwijk van Brussel met marocs..
Jammer dat er geen informatie over de achtergrond van de schrijver is.

Uit onderzoek blijkt ook dat 83% van de statistieken ter plekke verzonnen is. ;)

Nadeel van de populariteit van Autoblog.nl is precies dat het niveau van de reacties er niet bepaald op vooruit gaat. Jammer, want nu heb ik geen zin om ruim 100 reacties te gaan filteren. Bovendien is de kans groot dat deze reactie tussen onzin verloren gaat, samen met de eventuele diepzinnige bedenkingen die ik erin had kunnen plaatsen.
@ Thibaut; “eventuele diepzinnige bedenkingen die ik erin had kunnen plaatsen.”
Met de nadruk op ‘eventuele’ en ‘kunnen’, toch? ;)

In de reactie van de schrijver van 20:39 vind je overigens een heel klein beetje achtergrondinformatie.
@Citrofiel: dat leest u correct ;)

Mja, “school”, zowat iedereen heeft op school gezeten of zit er nog. Nog steeds een gebrek aan enige ‘metadata’ dus.

Qua stijl doet de tekst me denken aan deze van prof. Allaert van Ruimtelijke Planning. Deze noemde de Lange Wapperbrug in de media “middeleeuws”. Veel kritiek op de politiek ook. Niet meteen een stijl die mij bevalt. Te, hoe zal ik het zeggen, theatraal. Eerder bedoeld om reactie los te weken dan om volledig correct te zijn.
Geef mij maar de droogstoppel waarvan ik Integraal Waterbeheer en Milieubeleid krijg. Droge feiten, inclusief alle ‘achterpoortjes’ en gebreken dan wel. Soit, kga er mij verder mee bezig houden, want wie (op Citrofiel na dan ;) ) leest dit eigenlijk nog.
Ik heb de voorbije 5 maanden in het buitenland gestudeerd, en kwam daar tot de constatatie dat België en Nederland best wel goed met elkaar overeen komen.

Jammergenoeg doet Autoblog niets liever dan te lullen en negatieve praat over België te verkopen…

Laag vind ik dat.
Wat willen we nu eigenlijk?

België opsplitsen in 2 landen die niets met elkaar van doen hebben?
België opsplitsen en Vlaanderen bij Nederland voegen. Walonië bij Frankrijk?? En Luxemburg dan??
kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat elke weldenkende Vlaming ervoor kiest om weer een inwoner te worden van Nederland (klinkt het een beetje als het idee wat er al heeeeeeeeeeel lang is om een groot Nederland te maken)
Ik hou er van om als ik de grens van een land over ga te merken dat ik in een ander land ben. Ook al spreekt men dezelfde taal of een taal die er op lijkt. Dat heeft nu eenmaal ook zijn charme.
Goed artikel maar ook nogal wat krampachtige reacties. Vind Belgie een schitterend land, heb er (belgische) familie en kom er vaak. De overeenkomsten met NL zijn uiteraard vele male groter dan de verschillen. Soms zouden de nederlanders wat van de belgen kunnen leren en vice versa. De verkeersveiligheid is van dit laatste een voorbeeld. Belgie kent relatief 2 maal zoveel dodelijke verkeersslachtoffers!! (bron: european commission of transport: european road accident databse). De oorzaken laten zich raden en zijn ook wel onderzocht: slechte infrastructuur, weinig handhaving, alcohol, verkeersopleiding (je rijbewijs krijg je bij een pak melk ;-), weinig voorllichting en de verkeersmentaliteit in het algemeen. Reed onlangs in NL 70 waar dat moest in verband met wegwerkzaamheden en een wegversmalling. Achter me zat een zuiderbuur en in mijn binnenspiegel zag ik de rook al uit zijn oren komen. En idd. eemaal tweebaans kwam hij toeterend langs met de bekende vinger. Hoe haal je het ook in je hoofd, je houden aan de snelheid? Ik heb hem beantwoord met een vriendelijke knik, had hij natuurlijk niet verwacht :-)
@Ruud: “verkeersopleiding (je rijbewijs krijg je bij een pak melk ;-)” check je bronnen eens, dan zou je dergelijke onzin niet verkopen. Volgens mij kreeg jij je info ook bij een pak melk. Of was het een kroket uit de muur?
@bmw
Bij paps en mams in de auto je rijbewijs halen is bijna hetzelfde als je rijbewijs krijgen bij een pak melk. Dat heet beeldspraak.
Geen idee of dat nog steeds mogelijk is met je ouders in een gewone auto je rijbewijs halen, maar een jaar of 8, 9 terug was dat nog wel zo in België.
als de nederlanders maar kunnen klagen over België….
@koen: ik hoor eerlijk gezegd als ik in België ben steevast ook veel (regelmatig onterechte) kritiek op nederlanders…. de belgen zijn daarin zeker niet beter.
Als je voor België Nederland invult klopt het artikel toch ook wel opvallend aardig ;)
Niels Popelier
Beste,

Bedankt voor de opbouwende kritiek. Ondertussen zijn de examens wederom voorbij. Leerkracht was van mening dat deze column niet past in een examenpaper. Alhoewel ik vermoed dat hij stiekem toch wel eens een kritisch en waarheidsgetrouw(?) verslag wou lezen.

Mvg Niels P.
In elk land zijn er grote verschillen als het om infrastructuur, verkeersregels en wetshandhaving gaat, en corruptie is er overal. Ook in ons land zijn bijvoorbeeld de regels op rotondes niet eenduidig. Ook in ons land worden er verkeersregels en alles wat daar infrastructureel bij komt kijken, soms bedacht door mensen die de werkelijke situatie niet kennen. Grote ellende wordt er veroorzaakt door milieu boven verkeersveiligheid te stellen. Dat de huidige mentaliteit in onze Europese maatschappij sterk verslechterd, is voor een groot deel te wijten aan het nieuws dat wij dagelijks vernemen via de media. Denk hierbij aan de doofpot affaires, oprotpremies, vette handdrukken, bonussen enz. enz.
@ mercedesfan
het zuiden van Belgie (wallonie) is erger dan de doorsnee oostblok landen, het is de enige regio van west europa die subsidies voor achtergestelde regio ontvangt en zonder de massale vlaamse geldstroom naar wallonie zou de welvaart daar het pijl bereiken van Soedan of Congo
@kyanite
ja dat is nog steeds mogelijk,
meesten doen het ook zo, ik heb het ook zo gehaald en het is heel goedkoop in tegenstelling met nederland waar een rijbewijs meer kost dan een doorsnee tweedehands auto..
laat de goeie zaken aan Belgie alsjeblief bestaan, het zijn er niet veel, dus aub daar geen kritiek op

Geef een reactie:

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten, registreren kan HIER (ook via Facebook).