Stemwijzer: de Partij vd Dieren over auto’s

Auteur: , 73 Reacties

De Partij voor de Dieren vindt dat er al genoeg melkkoeien zijn in Nederland, de automobilist hoeft dus niet voor de inkomsten van de overheid te zorgen. Klinkt goed! De partij vindt het echter wel belangrijk dat iedereen betaalt voor de vervuiling die hij veroorzaakt...

Interessante stellingen van de PvdD, de partij met de leukste lijsttrekker van Nederland. Wij legden onze automotive-vragenlijst aan hun voor, hieronder leest u het resultaat.

 • Wat rijdt de lijsttrekker (prive en zakelijk)? En hoeveel auto’s heeft hij/zij in totaal in het huishouden?

Een Toyota Prius, voor zowel privé als zakelijk gebruik.

 • Kiezen jullie voor meer trajectcontrole? of gerichter controleren?

Meer trajectcontroles, dit zorgt ervoor dat het structureel overtreden van de snelheidslimiet wordt tegengegaan maar dat mensen niet voor een klein foutje, bijvoorbeeld tijdens het inhalen, worden beboet. Ook hierbij is het van groot belang dat de gegevens van de weggebruikers niet lang worden opgeslagen, en dat hierbij de privacy gegarandeerd is.

 • Moet het inhaalverbod voor vrachtwagens strenger gehandhaafd worden?

Ja, het is voor de doorstroming van de (snel)wegen van belang dat dit verbod nageleefd wordt.

 • Zijn jullie in principe voor of tegen een vorm van km-heffing (de gebruiker betaalt) en is beprijzing a.h.v. verbruik/CO2 uitstoot voor u een optie/voorwaarde

De Partij voor de Dieren is voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt. Een vorm van kilometerheffing is dan ook een goed idee , maar dit mag pas worden ingevoerd als de privacy van de gebruiker volledig gegarandeerd is.

 • Is beprijzing a.h.v. verbruik/CO2 uitstoot voor u een optie/voorwaarde?

Ja, het is van groot belang dat de CO2-uitstoot teruggedrongen wordt en auto’s milieuvriendelijker worden. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ kan ook hier worden toegepast, waardoor iedereen betaalt voor de mate waarin hij bijdraagt aan klimaatverandering.

 • Aangezien verbruik al via accijns is beprijsd (slechter verbruik = meer accijns betalen), wordt km-heffing dan niet gewoon een nieuwe progressieve belasting? (onzuinig wordt dubbel bestraft)

Nee. Het idee is dat je zowel betaalt voor het gebruik van de weg als voor de vervuiling die je veroorzaakt met je voertuig. Een kilometerheffing kan functioneren als een prikkel om de weg minder te gebruiken. Het belasten van voertuigen en brandstoffen naar de mate waarin zij vervuilen creëert een prikkel om schoner te gaan rijden. Beide prikkels zijn nodig om de files en de milieuvervuiling van het transport terug te dringen.

 • Waarom focust de politiek zich zo op verbruik tijdens het rijden, waarom wordt bijvoorbeeld de cradle-to-cradle milieubelasting niet meegenomen in de fiscale overwegingen?

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat alle aspecten van de milieubelasting van de mobiliteit worden meegenomen in het maatschappelijk debat en in het beleid dat wordt ontwikkelt. Hierbij moet dus niet alleen naar de gebruiksfase van voertuigen worden gekeken, maar ook zeker naar de productie- en afvalfase. Deze aspecten zijn momenteel zeker onderbelicht in het mobiliteitsbeleid.

Het duurzaam produceren en importeren van grondstoffen, het verbeteren en vergroenen van productieprocessen en het hergebruik van materialen wil de Partij voor de Dieren graag meenemen in de discussie over vergroening van de mobiliteit in Nederland. Dit is trouwens ook relevant en momenteel onderbelicht in de discussie over het op- en ombouwen van infrastructuur voor bijvoorbeeld elektrische auto’s. Tevens pleit de Partij voor de Dieren voor een vergaande vergroening van het belastingstelsel waardoor de werkelijke kosten van producten en processen worden geïntegreerd in de kostprijzen. Het invoeren van een CO2 belasting kan het gebruik van CO2-intensieve productieprocessen en -grondstoffen ontmoedigen en duurzamer alternatieven aantrekkelijk maken.

 • Wat is uiteindelijk belangrijker, de overheidsbegroting rond krijgen of milieumaatregelen?

Zonder twijfel milieumaatregelen. Tegenwoordig lijken financiële belangen per definitie zwaarder te wegen dan milieu-overwegingen. Maar investeren in milieumaatregelen staat gelijk aan het investeren in de houdbaarheid van de overheidsbegroting. Als we nu geen maatregelen nemen om klimaatverandering en milieuvervuiling tegen te gaan, zullen we straks tegen kosten aanlopen die we als maatschappij niet meer op kunnen brengen. De impact van klimaatverandering op onze dijken maar ook op bijvoorbeeld onze voedselvoorziening is onvoorspelbaar groot. Om straks nog in veiligheid te kunnen leven, om straks nog in onze basisbehoeften te kunnen voorzien, zullen we nu moeten investeren in schone lucht, schoon water en vruchtbare grond. Dat is verstandig economisch beleid, niets meer en niets minder. We kunnen ons niet veroorloven natuur en milieu nog langer de sluitpost te laten zijn.

 • Als u, als politieke partij, de dagelijkse files ziet, beschouwt u dat als falen van de politiek, of beschouwt u files als een onvermijdelijk in onze maatschappij?

Files zijn niet alleen knelpunten op de weg, maar ook knelpunten in de vastgeroeste manier van denken van de traditionele partijen. Ze staan symbool voor het onvermogen van de zittende politiek om ingrijpende koerswijzingen door te voeren. Je kunt problemen niet oplossen vanuit dezelfde manier van denken als waaruit ze ontstaan zijn. Files zijn niet onvermijdelijk, maar om ze terug te dringen is wel een flinke investering nodig in het openbaar vervoer en het terugdringen van woon-werkverkeer. Daar is tot nu toe te vrijblijvend mee omgegaan.

 • Wat zijn de plannen met betrekking tot filebestrijding?

Er moet prioriteit gegeven worden aan duurzame manieren van transport, zoals betrouwbaar en snel openbaar vervoer. De inkomsten uit fiscale maatregelen die als doel hebben het autogebruik terug te dringen, moeten ten goede komen aan de verbetering van het openbaar vervoer.

Ook het woon-werkverkeer moet worden teruggedrongen door slimmer te gaan werken in Nederland. Dit kan door de negen-tot-vijf-mentaliteit van bedrijven en overheden te veranderen, mensen moeten flexibeler hun dag kunnen indelen. Thuiswerken moet bovendien veel meer gestimuleerd worden. Het transport van goederen over de weg zal ook moeten afnemen. Hiervoor wil de Partij voor de Dieren een vrachtwagenheffing van 15 cent per kilometer invoeren. Ook willen we het vervoer per fiets stimuleren door de aanleg van meer fietspaden.

 • Is een hogere maximumsnelheid in de avonduren volgens jullie mogelijk?

De Partij voor de Dieren is voorstander van variabele snelheden, als de situatie op de weg die toelaat. Onnodige belemmeringen moeten zoveel mogelijk opgeheven worden. Wel moet bedacht worden dat auto’s die harder rijden, ook meer CO2 en fijnstof uitstoten. Het algemeen ophogen van de maximumsnelheid is volgens de Partij voor de Dieren dan ook geen oplossing.

 • Hoe denken jullie maatregelen te nemen zonder de indruk te wekken de automobilist als melkkoe te behandelen?

De Partij voor de Dieren vindt dat er al genoeg melkkoeien zijn in Nederland, de automobilist hoeft niet voor inkomsten voor de overheid te zorgen. De Partij voor de Dieren vindt het echter wel belangrijk dat iedereen betaalt voor de vervuiling die hij veroorzaakt, en wil niet dat de kosten van individuele vervuilers afgewenteld worden op alle belastingbetalers. Elke burger moet zijn eigen afweging kunnen maken over welke vorm van mobiliteit hij kiest. De vervuiling die daarmee gepaard gaat, komt dan ook voor eigen rekening. Het ‘vervuiler betaalt’ is dan ook een eerlijk principe, en zal ook moeten worden toegepast in ons mobiliteitsbeleid.

 • Wat is het standpunt over elektrisch rijden en hoe willen jullie dat eventueel promoten?

Elektrisch rijden kan een goed alternatief zijn voor het rijden op eindige, milieu-onvriendelijke brandstoffen. Belangrijk daarbij is wel dat de elektriciteit die gebruikt wordt door deze auto’s ook daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Daarop zal nog veel harder ingezet moeten worden dan nu gebeurt. Ook is het belangrijk om snel nieuwe infrastructuren aan te leggen waardoor de aankoop van elektrische voertuigen aantrekkelijker wordt. Door de eerder voorgestelde fiscale maatregelen worden duurzame vormen van vervoer vanzelf aantrekkelijk. Ik denk ook dat het voor bedrijven met lease-auto’s door middel van financiële regelingen aantrekkelijk gemaakt moet worden om hun wagenpark te vergroenen. En groen-doen is tegenwoordig ook hip, de keuze voor een meer bewuste levensstijl is onmiskenbaar aan een opmars bezig. Aan een duurzame auto is iemands leefstijl af te lezen, ik denk dat steeds meer mensen hun auto zullen gebruiken om zich als bewust persoon te profileren.

 • Bent u een regelmatige autoblog bezoeker? En heeft u een boodschap voor de autoblog-lezer / autoliefhebber?

De Partij voor de Dieren gaat uit van een aantal basisprincipes, waarbij persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Iedereen is vrij om te kiezen hoeveel en in welke auto je rijdt, maar daarbij komt ook de verantwoordelijkheid om de consequenties daarvan, voor onder andere het milieu, te dragen. Zoals ik bij de première van Meat the Truth al aangaf: een vegetariër in een Hummer is milieuvriendelijker dan een vleeseter in een Prius. Je keuze voor voedsel is vaak meer bepalend voor je persoonlijke CO2 uitstoot dan je keuze voor een vervoermiddel. Maar als we echt duurzaam willen consumeren, zullen we naar alle aspecten van ons leven moeten kijken. Een vegetariër op de fiets, dat blijft toch het beste!

Dat was het. Standpunten van andere partijen vind je HIER!73 reacties

nou .. ze zijn wel duidelijk iig ..

duidelijk genoeg om te laten zien dat ze van vooruitgang nog nooit gehoord hebben ..
dit soort kinderlijke naive -edit- kunnen toch nooit iets regeren ..
@lincoln:
Toch fijn om te zien dat vooruitgang in persoonlijke ontwikkeling
Niet stilstaat. Zoals lincoln duidelijk laat zien zijn tegenwoordig zelfs
mensen met 2 of minder hersencellen in staat om te lezen.
@kees:
Fijn dat er ook hersenchirurgen op AB zitten !
En dat rijdt dan wel met zo’n dubbeldekker rond, lekker milieuvriendelijk…
tja… links he?!
@ HDM Regels voor anderen.. uitzonderingen voor zichzelf
De laatste vraag beantwoorden ze niet eens..Willen ze nou dat we allemaal vegetarisch worden? Alsof hun dat zijn…ach..ik houd het op ”linkse partij”..alweer..
Mja, ik zie niet veel vernieuwende ideeën hier. Klinkt verder wel redelijk, maar de vraag is “hoe vul je dat in”?

Wil je dat iemand die 2x zo veel uitstoot ook 2x zo veel betaalt, of laat je diegene 4x zo veel betalen (nu het geval, zeker boven 260gr/km CO2-tax)? En die invulling, daar heeft men nog niet goed genoeg over nagedacht…
Met een ZEEER vervuilende bus op de achtergrond om hun partij te promoten
rot eens op met deze Vega partij hier op autoblog.
ik wil gewoon relax wat auto info kijken. komt deze Extremistische Volkert van der G partij weer om de hoek.
lincoln schrijft: dit soort kinderlijke naive apen kunnen toch nooit iets regeren ..

paul schrijft: rot eens op met deze Vega partij hier op autoblog. ik wil gewoon relax wat auto info kijken. komt deze Extremistische Volkert van der G partij weer om de hoek.

Bozewolf: Tsja, ‘t blijft wel een beetje een non-partij in mijn ogen, hoor…

Ik was als christen niet meer van plan op de PvdD te stemmen omdat ze opkomen voor homos en voor abortus.
Daarom krijgen zij en andere politieke partijen mijn stem nooit meer. Maar nu ik deze reacties lees misschien toch nog 1 keer. Ik wil vragen of de forumleider bovenstaande figuren van het forum kan verwijderen. Dit is pure belediging van goddeloze zielen, die het geen moer uitmaken of dieren leiden.


Laurens: Het is idd de etalage van de dierextremisten… dit partijtje is eng… grapje
@TuttiAlfisti: Pardon? Ik zei alleen maar dat ik het een beetje een non-partij vind vanwege de manier waarop ze zich profileren.

Dat jij me dan meteen voor “goddeloze ziel” uitmaakt getuigt niet van je eigen gristelijke naastenliefde, he?

Ik zal je eens vertellen waar je je morele superioriteitscomplex kan steken…
Vlees is CO2 neutraal. Koeien en dergelijke produceren alleen maar gassen die ze via hun voer binnen krijgen. Koeien zijn eigenlijk hetzelfde als bio-energiecentrales. Van groen/natuurlijke matrialen een product leveren. Maar ipv energie via stroom leveren ze vlees voor voedsel. Koeien zelf stoten niet meer uit dan dat ze binnen krijgen.

Lekker slim die Partij voor de dieren.
@schoon: eigenlijk nooit op die manier bekeken: als je gras vergist, ontstaat er ook biogas. Van dat gist kun je trouwens ook een soort kunstvlees maken. Zou dat wel mogen van Marianne, het zijn wel heel veel beestjes die we dan opeten :-)
@schoon: “Schoon” genoeg van zoveel domheid.Het is algemeen bekend, zowel bij voor- als tegenstanders, dat de veehouderij de grootste vervuiler wereldwijd is. Of het nou de Verenigde Naties zijn of zelfs het CDA, ze kunnen er niet meer omheen. Ach ja, je kunt ook gewoon de klimaatverandering ontkennen als de gevolgen ervan in je (oh zo verheven) lifestyle onprettig (lees: inconvienient) zijn.
Sowieso is het inzetten van de aanval op degene die het onwelgevallige nieuws verkondigt ONTZETTEND DOM. Don’t shoot the messenger. Vooralsnog kun je lekker in je autootje blijven scheuren als je wekelijks die gehaktbal een paar keer laat staat. Oh oh wat zwaar. Dan liever vol in de aanval tegen de PvdD. Get a life!!
@prullie: Domheid en ontkennen van klimaatverandering? Waar heb je dat vandaan linksstemmer? Ik schrijf alleen maar dat PvdD onzin schrijft met een vergelijking dat een vegetariër in een Hummer milieuvriendelijker is dan een vleeseter in een Prius. Ik ontken helemaal niet dat de veehouderij niet schoon is, maar hij is zeker niet zo vies als dat men hem hier afschilderd. En de extra vervuiling die nodig is om de vegetariër extra groente en fruit te laten eten ivm vlees wordt lekker fijn achterwege gelaten.

Hier juist zeer milieuvriendelijk. En dan wens ik dus niet zwart gemaakt te worden door een theekransclubje omdat ik vlees eet ( trouwens biologisch).

Maar jouw reactie laat maar weer zien (net als vele onderzoeken) dat lager opgeleide links stemmen en hoger opgeleide rechts. So: Get a life and a education!!
@Schoon: maar hij is zeker niet zo vies als dat men hem hier afschilderd;

Haha, get an education! afschilderD moet afschilderT zijn. Leer je dat tegenwoordig niet meer op het VMBO? Edoch dit terzijde.
Ten tweede, als men het over Landbouw heeft, bedoelt men veeteelt en akkerbouw. Landbouw is de overkoepelende term. Dus het regenwoud wordt inderdaad gekapt voor de landbouw (in dit geval de veeteelt), te weten om soja te verbouwen. En waar wordt soja voor gebruikt? Nee, niet voor de vega hamburgers, maar om te dienen als veevoer! En welk land behoort wereldwijd tot de grootste soja-importeurs??? Precies: Nederland, voor de bio-industrie.
Een koe heeft heeeel veel (plantaardig) voer nodig (veeeel meer dan een mens), nl minstens 5 kilo voor 1 kilo vlees. Misschien toch handiger om het dan maar meteen op te eten dan het eerst op energie verspillende wijze te laten omzetten door de koe (ook leuk ihkv de voedselcrisis). De koe die overigens niet buiten staat te grazen (dat zijn alleen de melkkoeien), om over varkens en kippen nog maar te zwijgen.
Lief voor de beestjes dat je biologisch vlees eet, maar voor het milieu maakt dat geen bal uit. Stel je maar eens voor dat China en India opeens ook biologisch vlees willen eten……
Blijft dat de meeste reacties op de PvdD (op welk forum dan ook) voortkomen uit het onderbuikgevoel dat men niet wil accepteren dat er wereldwijd minder vlees gegeten moet worden, te beginnen in de landen waar de vleesconsumptie het hoogst ligt. Totaal niet rationeel. Maar we zetten de verkondigers van deze niet blijde boodschap liever weg als onwaar, onrealistisch, extremistisch en oj ja.. links (en dus ‘gevaarlijk’). Dan hebben we onszelf weer gesust om die gehaktballen te kunnen blijven eten. Rest in Peace zou ik zo zeggen…
@prullie: Gewoon blijven dromen dat een groente etende Hummer rijder milieu vriendelijker is dan een vlees etende Prius rijder. Keep that dream alive!
@jan1666
Marianne Thieme is sowieso wel vegetariër. Denk een groot deel van de andere leden ook wel. Sowieso verbaas ik me erover hoe er hier tot nu toe gedaan wordt over linkse partijen. Word denk ik toch eens tijd om te emigreren als ik in zo’n walgelijk rechts land woon :S
@fant: ’t is niet de publieke omroep, internet… stuur een kaartje.
Het is idd de etalage van de dierextremisten… dit partijtje is eng… grapje ;-)
Een Toyota Prius? Ik wist niet dat ze zo’n hekel aan het milieu hadden!
@schoon: oh ja, CO2-neutraal. Dus jou hamburger komt uit je achtertuin? Die van mij wordt eerst levend naar de slachterij gebracht, dan naar de voedselfabriek, dan naar de supermarkt en dan naar mijn huis.
@Jochempie: Het gaat om het product, niet om het vervoer ervan. Want dan is niets op de hele wereld CO2 neutraal. ;)
@Jochempie: dan zou je ook geen autoblog meer kunnen lezen want jou pc / laptop / ipad / mobiel verbruiken allemaal stroom die nog steeds voor 60% uit kolen wordt opgewekt.
Tsja, ’t blijft wel een beetje een non-partij in mijn ogen, hoor…
toch raar dat elke politieke partij voor rekeningrijden is terwijl de meeste nederlanders er tegen zijn… zijn politieke partijen dan nog een weerspiegeling van de bevolking wat men ook wel eens in een ver verleden democratie durfde te noemen?
Of zijn het allemaal egoistische zakkenvullers?
haha dat antwoord op die laatste vraag, straks gaan vegetariers minder belastingen betalen
Ach het is tegenwoordig in de mode om op internet-fora stoer diervriendelijke organisaties te bashen.

Mijn stem krijgen ze.
Het zal allemaal wel! Leuke instelling, Marianne Thieme ziet er opzich best appetijtelijk uit maar sorrie ik eet lekker en graag de mooie stukken van een koe op en rijdt ondertussen een dikke BMW :)
@VeniVidiVici: was BMW vorig jaar niet de fabrikant met gemiddeld de laagste Co2 uitstoot?
Als vegetariër op de fiets (hoofdzakelijk) mag ik deze partij natuurlijk enkel enthousiast toejuichen. Hier bestaan ze nog niet, en zitten we enkel met “Groen!”, waarvan >50% nog steeds omnivoor is. Want deze begeerlijke dame heeft overschot van gelijk wanneer ze verklaart dat voedselkeuze een veel grotere impact heeft dan vervoerskeuze. Buiten het hier reeds genoemde transport dient men ook de stockage (vrieskamers ed.) en boomkap (vooral voor dierenvoeder te telen) in rekening te brengen. Om dan maar nog te zwijgen van het ethische aspect.

Iedere autoliefhebber zou er trouwens op moeten stemmen, de enige partij die voor de C02 vervuiling niet hoofdzakelijk naar de autorijder wijst. En zeg nu zelf, een auto moeten missen of de dagelijkse biefstuk moeten missen, de keuze is toch rap gemaakt?
Ik stem ook op ze, en ben ook nog vegetarier.
Ik heb ook 3 Maserati’s en 2 Alfa’s in de garage. Het ene sluit het andere niet uit.
PvdD: voor de langetermijn visie…
-edit: nee, dat is niet nodig-
Maar je moet dus meer geld betalen als je hummer rijdt. Want die is vervuilend. Sinds wanneer kan je met geld het milleu redden?
Forumleider: Is iemand voor Aap uitmaken geen belediging?
edit: de reactie was al lang aangepast, nog voordat jij begon te reageren

In Afrika zou je met zo’n belediging waarschijnlijk niet meer leven als je dat in het openbaar zou uiten.

Blijkbaar heeft de forumleider zo zijn afkeer van Partij voor de dieren.
http://www.gekopklanten.nl/ongerubriceerd/nederlanders-zijn-lompe-boeren/
@TuttiAlfisti: zie ik daar mijn auto ontploffen…
@TuttiAlfisti: Kromme gedachten om wel voor Dieren op te komen maar wel nee zeggen tegen homo’s en abortus. Ik dacht dat je volgens het geloof je medemens lief moest hebben ongeacht wie of wat ze zijn.
Je hebt gelijk, het is naïeve aap. Bij deze aanvaard ik dit als geuzennaam :-)

OT: hoop dat ik morgen niet geslacht ben…
@bozewolf

Ok mischien reageer ik te hard, maar ik vond de tekst van “lincoln” nogal beledigend, als half Zuid Afrikaan Nederlander.

Ik krijg direkt een beeld van allemaal rechts liberalen die zich volproppen met ganzelevertjes,kalfsvlees en kiloknallers, daardoor supervet en ziek worden, en dan genezen moeten worden met medicijnen waar miljoenen dieren pijn voor hebben geleden in de fifisectie. En ik als supergezonde atleet moet aan die immorele veelvraten, die het geen moer uitmaken of dieren lijden, meebetalen dmv belastigen en ziekefondspremies. Dat steekt mij nogal. Ik vind niet dat ik voor immorele zwakkelingen hoef te betalen.

Heeft niets met autos te maken, maar autoblog begint zelf met een link te leggen tussen dierenrechtenactivisten en autos. Ik vind het zelf ook een non discussie.
@TuttiAlfisti: lincoln is onze huis cynist, joh. Die moet je niet al te serieus nemen.

En ja, op dit blog is er onevenredig veel weerstand tegen “groen”, maar met jouw “wijsheid in pacht houding” (liberaal gebruik van de veroordeling “immoreel” b.v.) ga je jezelf ook niet populair maken…”immoreel” volgens JOUW waarden en normen, maar misschien vind ik jou ook wel immoreel..
@TuttiAlfisti: beeld wat ik heb van dierenextremisten, is dat ze vanuit het kraakpand lekker de maatschappij lopen te zieken, liefst met “bijstand”, en ik daar belastingen en premies voor afdraag. Als het dan ook nog zware criminelen zijn die mensen mishandelen of vermoorden, wie zijn er dan de “beesten”…
@Laurens: Ehm niet alles geloven wat je op het internet leest en zelf je mening bepalen is verstandiger.
Op het internet is het nu eenmaal erg populair om alles wat maar een beetje met dierenrechten/milieu te maken heeft te bashen.
Het zijn echt niet allemaal wanna-be volkerts en langharige steuntrekkende hippies. Ga eens een weekje of wat bij een dierenopvang werken of meelopen tijdens een dierenrechten-protestmars dan zie je dat 99.9% hele gewone normale mensen zijn.
@TuttiAlfisti:
Ik betaal voor :
– iedere Prius rijder die geen BPM betaald
– kinderopvang
– defensie
– leuke eco projectjes waar geen donder van terecht komt
– Haiti waar het geld in verkeerde handen terecht komt
– Stadswachten
– de KLPD
– de EU
– beroepswerklozen
– de JSF
– Wouter Bos zijn reddingsplan
– Ice save (ook onze Wouter)
Moet ik nog ff doorgaan waar ik het allemaal niet mee ens ben?
Ik begrijp al die commotie rond de verkiezingen dan ook niet; er is keihard geld nodig en linksom of rechtsom we zullen het gelag betalen.
@tuttialfisti: “een beeld van allemaal rechts liberalen die zich volproppen met ganzelevertjes,kalfsvlees en kiloknallers, daardoor supervet en ziek worden”.. tja als je zo’n beeld krijgt wordt het tijd om eens wat genuanceerder te gaan nadenken. Een beetje immoreel, zulke veroordelende uitspraken en dat voor een ‘christen’.. foei..
Punt hebben ze wel dat we de manier waarop we met dieren omgaan tbv onszelf moeten aanpakken.

De manier waarop we ons vlees produceren en de hoeveelheid die we consumeren is slecht en veroorzaakt erg veel problemen. Afijn, lees artikelen op het internet maar na.

Wat dat punt zou deze partij erg veel kunnen bereiken om problemen op te lossen. En juist deze partij kan veel voor de auto doen, waar wij allemaal liefhebber van zijn. (voor degene die net de luiers uit zijn en niet snappen hoe dit kan, zoek wat artikelen op internet onder het kopje vleesconsumptie oid)
Ik zie dat de linkse partijen in Nederland exact dezelfde klinkklare onzin verkopen als de Groenen bij ons in België. En dat het precies om exact dezelfde reden is dat beide partijen nooit aan de macht zullen komen, want ze verkopen namelijk zever in pakskes.
@xilver: even voor de lol een stukje van “het groot debat 2010” gevolgd, veel dezelfde thema’s maar als je nog de personen, nog de partijen kent is het lang niet zo leuk.

@reggiane

als Thieme zich distantieert van dat soort gekken. Maar dat doet ze helemaal niet…
@ Oli4k:

Zou best eens kunnen ;)
integralechubasco
@TuttiAlfisti
HIGH FIVE…
ik ben het in ieder geval met je eens wat betreft je voorkeur voor auto’s…
…de rest futiel…
Tot op heden heb ik altijd PvdD gestemd, maar dit soort texten heeft er voor gezorgd dat ze mijn stem kwijt zijn. Het komt allemaal net zo star en non-progressief over als alle oude partijen. Dit keer gaat m’n stem naar de piraten.
@All
Relax. Ik heb alleen maar gezegd dat ik mij beledigt voelde door een aantal reacties op dit forum en toen vormde zich bij mij een beeld omtrent de personen, die ze hadden geuit. Van die types die zich volschransen in een restaurant, in hun vette Audi of Mercedes al bumperklevend iedereen van de weg af drukken, die hun geld misschien verdienen met de bioindustrie, kippenslachterij of nertenfokkerij en stemmen op een partij als het CDA of VVD. Partijen die alle moeite doen om vooruitgang tav dierenwelzijn tegen te houden. Kortom het soort liberalen die geen respekt hebben voor hun medemens (in ieder geval niet voor linkse mensen) en ook niet voor Gods schepping, de dieren. Net zo’n extreem beeld als jullie van mij krijgen,als zou een dierenrechtenactivist een linkse langharige uitkeringsgerechtigde kraker zijn die enz……….

Ikzelf vind mensen als Jort Kelder een leuke liberaal. Zakelijk, tegen hoge belastingen en teveel inmenging van de overheid, maar hij stemt wel PvdD, omdat hij ook vind dat er goed omgegaan moet worden met dieren. Een liberaal met een hart. Helaas zijn er daar niet zoveel van. En dat is jammer voor de dieren, want die lijden daardoor. Door het beleid van CDA en VVD.
@TuttiAlfisti: Prima dat PvdD voor betere welzijn voor dieren is. Maar ze moeten hier niet populair zieltjes/stemmen proberen te winnen op Autoblog met onzin van: ” Een vegetariër in een Hummer is milieuvriendelijker dan een vleeseter in een Prius”. Dat is gewoon zielig en valse informatie.

Als je zoals hun een gemiddelde cijfers gaat nemen ( 111 gram vlees per dag en 15.000km per jaar) kom je toch op cijfers dan zij aangeven. De Hummerrijder is dan nog steeds 2x zo vuil ( 6458kg per jaar) als de vervuiling van vleesetende Priusrijder (3216kg per jaar). Dus die cijfers kloppen niet en zijn zeer eenzijdig uitgerekend.

B.v.: Een vegetariër eet om dezelfde hoeveelheid calorieen te eten zeker 400 a 500 gram meer groente of fruit dan de vleeseter. Dat moet ook geproduceerd worden en vanuit alle werelddelen naar Nederland gevlogen, gevaren, gereden worden. Daarnaast vergeten ze dat de weilanden waar de koeien op staan extra CO2 opslaan in hun blad en onder de grond ( tot 4000kg per hectare per jaar) en als die koeien er niet zouden zijn zou dat grasland ook niet meer bestaan dus mis je dat ook nog eens. En dan hebben tegenwoordig steeds meer boeren metaangasturbines die dus met die koeienstront CO2 neutrale stroom opwekken wat dus ook weer CO2 verminderd in de totale vleesindustrie cijfers. Deze cijfers rekenen de PvdD mooi niet mee.

Nogmaals: Dat ze voor betere leefomstandigheden zijn voor dieren is prima (dat ben ik ook), maar voor de rest is het meer een hobbyclub ipv een politieke partij die nu hier zieltjes wil winnen door populiare dingen te schrijven op een anti Prius autowebsite.

:(
@Schoon: excellente rebuttal. Ik ben meer van de low-kick ;-)

OT: de een wil minder landbouw, de ander minder fabrieken, maar alles importeren, kunnen we niet betalen…
@Schoon:
Flagrant onjuist.

Of wat dacht ge dat een koe heel haar leven at voor ze wordt geslacht? Niet enkel gras, en zeker de koeien bestemd voor consumptie krijgen nog kilo’s krachtvoer bij. Ook dit wordt eerst verwerkt en ingevoerd. Een koe vreet wel meer groenten dan een vegetariër. Ik wil wel eens even zien waar ge die cijfers haalt?
Komt daarbij nog dat vegetariërs meer milieubewust zijn en daar ook hun eten naar kiezen, zijnde zoveel mogelijk lokale seizoensgroenten die dus niet van alle werelddelen worden ingevlogen.

Weilanden slaan C02 op, kan zijn. Maar denk er aan dat terwijl gij dit tekstje leest er weer zoveel honderden m² Amazone wordt gekapt, net voor de veeteelt. En bomen slaan wel wat meer C02 op dan die grassprieten waar uw koe op staat. Erger nog, een minderheid van de ontbossing dient voor het hout, het grootste deel wordt verbrand om de grond vruchtbaar te maken. En wat gebeurt er C02-gewijs bij massale boomverbranding?

Lokale methaangascentrales zijn inderdaad prachtinitiatieven, dat iedere boer er eentje zou hebben is evenwel een utopie. Naar goeie West-Europese gewoonte is om zulks te plaatsen eerst een bureaucratische oceaan te doorwaden, ook heeft bijlange niet iedereen er de financiele middelen voor (landbouw = crisis²). In deze tijden worden niet-noodzakelijke investeringen in de landbouw gemeden.

Meningen zijn fijn, maar kom niet verkopen dat omnivoren milieuvriendelijker zouden zijn dan vegetariërs. Zelfs met prius.
@IksEm: Even feiten checken. Honderden hectares Amazone worden vaker gekapt voor landbouw dan veeteelt. En dan vooral palmolie wordt er geplant. Dat waar de groenen zo gek op zijn voor oa biodiesel en en hun eten.

Krachtvoer is ook groen matriaal dat CO2 opgeslagen heeft (bv maisgroen). De CO2 cirkel van CO2 in voeding naar koe die het dan weer vrijgeeft als CO2 en meststof voor planten dat dan weer voeding is voor die koe is dus een hele korte cirkel van 2 jaar en geeft dus weinig CO2 extra schade. De koe is dus op zichzelfis en blijft CO2 neutraal.

Nogmaals stel ik nergens dat een vegetariër vervuilender is dan een vleeseter. Maar zo schuin als PvdD het hier afschilderd is helemaal onjuist.
Heel veel redenen dus om erop te stemmen :)

TuttiAlfisti +1
@TuttiAlfisti
Wat doet een linkse rakker als jij online om 5 uur ’s morgens? Niks te doen vandaag?
Moet zijn: Als je zoals hun een gemiddelde cijfers gaat nemen ( 111 gram vlees per dag en 15.000km per jaar) kom je toch op ” andere ” cijfers dan zij aangeven.
Blugh… Waar is het toch ooit fout gegaan dat er een mogelijkheid is om een Partij voor de Dieren daadwerkelijk te kunnen laten functioneren in de Nederlandsche politiek. Belagelijk links volk.
@Skier: ach, je kunt het ook als een teken van welvaart zien, dat we ons met non issues bezig kunnen houden. Hoe lang nog, daar maak ik me wel zorgen over… China en India zijn niet zo sentimenteel….
Een vegetarier op de fiets dat blijft toch het beste…

Als dat het motto van de partij is dan is dit niks voor mij :P
Is het eten van vlees, als bijvangst, wel toegestaan? De meeste vegetariërs drinken melk en eten kaas, dat zijn de koeien die we hier op ons bordje krijgen… kalfslederen schoenen… schapenwol…
Stel je voor: De Partij voor de dieren aan de macht..

Wat voor tafarelen zullen we dan krijgen? Voor het per ongeluk doodrijden van een egel 15 jaar cel + TBS? :lol:

Steuntrekkers.
Ik stem liever op een partij voor de mensen…
haha hier stemde al niemand op laat staan nu!
Eerlijk is eerlijk, die Marianne Thieme is een mooie vrouw (lees: lekker wijf). Maar erop stemmen? Nee, toch maar niet…
Blijft de vraag of ze Autoblog bezoekt! En daarnaast, vegetarier worden? Meen je dat nu echt? Gaan we dan ook alle leeuwen in Afrika verbieden om antilopes te eten? En waar halen we de landbouwgrond vandaan als iedereen nu aan de groentes gaat ipv aan het vlees? Moeten we dan de zeeën leeg gaan vissen ofzo? Wat een onzin weer zeg!
@All
Ik haalde Jort Kelder aan om aan te geven dat bij hem een begin ligt. Elk begin in de goede richting is goed. Hij eet in iedergeval al biologisch vlees, oftewel diervriendelijk geproduceert vlees. Dat hij dan nog in een hummer tijdt, ach het is hem vergeven.

Als je dan niet stemt op de PvdD dan volg dan op zijn minst Jort Kelder in zijn keuze biologisch vlees te eten.
We hebben in Nederland allemaal geld genoeg. En zo niet, ga dan harder werken, of eet wat minder vlees.

Bioindustrie vlees is onacceptabel. Ga er eens naar toe, en als je een hart hebt, dan springen de tranen je in de ogen bij het zien van zoveel leed. Varkens in stalen rekken. Kalveren in kooien, die geen ijzer toegedient krijgen om het vlees wit te krijgen voor de verwende consument. Door het opgesloten zijn en de bloedarmoede door gebrek aan ijzer voelen ze zich diep ellendig en dat zie je dan ook in hun ogen. Dieptriest staren ze je aan.

Als je een hart hebt kies dan voor biologisch.
@TuttiAlfisti: LOL Ik ben gek op biologisch vlees, mits van genetisch gemodificeerde grondstoffen.

Marianne Thieme huilt al bij een dood visje, maar jij overtreft alles :-)
kuch… bullshit kuch…

Laat ze het stukkie vlees op mijn bord maar verzorgen.
De Partij voor de Dieren is veel meer dan leuk.
Vergelijk deze antwoorden eens met die van de PVV.
Dan zijn er dus iets meer dan 1 miljoen idioten in nederland.
Juist,een PVV`tje IS een IDIOOT.
Iemand van de PVV vind het belangrijk om in de USA te zijn en daar voor de hele wereld ontzettend dom te zijn.
Ik ben blij dat hij dat doet.
Ik weet zeker dat een idioot als hij de bekendheid krijgt die hem toekomt.
Hij is en wordt de idioot met een link naar Hitler.
Het verleden van H. is bekend.
De toekomst van W. wordt over een paar dagen door een paar miljoen amerikanen bepaald.
Iets meer dan 300 miljoen.
Extremen worden in the USA extra beloond.
FBI,CIA,NASA,HS,KKW, ik wens jullie veel plezier met de idioot PVV.
Ik kan de humor wel waarderen om als een spin een web te vormen en dit achterlijk insect binnen te halen.
Zijn de meer dan 1 miljoen blinde volgers bereid om hun PVV-stem te laten registreren in hun paspoort?
Reageer liever niet, een lafaard is makkelijk herkenbaar.
Ik houd mijn paspoort trots op met indien nodig 10 stempels van de Partij voor de Dieren.
Hoe gaat het met de Partij voor de Auto ( PvdA ).
Now youre talking,sweathart.

Geef een reactie:

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten, registreren kan HIER (ook via Facebook).