FEHAC: Oldtimers minder vervuilend dan gedacht

Auteur: , 36 Reacties

Die discussie over de MRB-vrijstelling, wat was de reden dat deze recentelijk in alle hevigheid weer is losgebarsten? Nou, dat begon met een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat, zo blijkt nu, bomvol van de fouten staat. Prutsers. En daar baseer je dan een overheidsbeleid op.

Tenminste, dat is de conclusie van de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs). Ze hebben het PBL-rapport uit augustus 2012 onderzocht, en komen met een vernietigend rapport over de faalcijfers waaruit zou blijken dat oldtimers ont-zet-tend vervuilend zijn, en waardoor milieuclubs uiterst opgewonden ‘ZIEJEWEL!’ konden roepen. Wel, Milieudefensie, jullie kunnen die woorden weer inslikken. Tofushake erbij?

Waar het op neer komt is dat er ‘elementen die essentieel zijn voor de berekening van de bijdrage van oldtimers aan de uitlaatgasemissies niet blijken te kloppen’. Samengevat: het PBL nam het gemiddelde kilometrage van oldtimers die dagelijks worden gebruikt als norm voor ALLE oldtimers. Hierdoor meenden ze dat onze automotive oudjes jaarlijks 1,5 miljard kilometer afleggen, terwijl dit volgens de FEHAC en onafhankelijke deskundigen niet meer dan 1 miljard is. Een derde minder, waardoor de cijfers over de NOX-uitstoot (stikstofdioxiden) simpelweg niet kunnen kloppen.

Maar dat is slechts één kwestie. De FEHAC zet in veertien punten uiteen waarom het PBL-rapport rammelt. Hoeft u ons niet voor te geloven, maar lees dan wel even het volledige FEHAC-rapport (PDF) door.

Lees, huiver, en bedenk dan dat de vrijstelling MRB voor oldtimers afgeschaft is uit milieuoverweging. De vraag is nu: als de milieubelasting minder groot is dan gedacht (begrijp ons niet verkeerd, oldtimers vervuilen in de regel wel gewoon meer), zijn de aangekondigde wijzigingen in de regelgeving dan nog wel terecht?

1. in de totstandkoming van het PBL-rapport is geen gebruik gemaakt van het recent wetenschappelijke rapport over emissies van oldtimers: het FEHAC AMOEBE-rapport.

2. de analyse over de historische en toekomstige importgroei van oldtimers is onvolledig en incorrect weergegeven.

3. de export- en sloopaantallen van oldtimers zijn buiten beschouwing gelaten.

4. het beschreven overheidsbeleid is onvolledig weergegeven.

5. PBL maakt geen of onvoldoende onderscheid tussen oldtimers voor recreatief gebruik en oldtimers voor dagelijks gebruik.

6. de berekening van het aandeel van door oldtimers afgelegde kilometers in het totale (personenauto-)verkeer, gesteld op 1,5 %, is niet correct; uitgaande van de CBS-cijfers komt FEHAC op maximaal 1 %.

7. figuur 3.10 uit het PBL-rapport omtrent de Utrechtse verkeerstelling bevestigt de bevindingen van FEHAC en spreekt de eindconclusies van het PBL-rapport tegen.

8. het is onjuist en onvolledig om alleen het aandeel van oldtimeremissies (personenauto’s) slechts ten opzichte van de rest van het personenautoverkeer te beoordelen; om het effect van reducering van oldtimerverkeer in kaart te brengen moet gekeken worden naar de bijdrage van het wegverkeer in totaliteit, inclusief verkeer van bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, tweewielers, en het aandeel van oldtimers dáárin .

9. er staat in het rapport een grove fout wat betreft het aandeel van de oldtimeremissies fijnstof in de totaalemissies van het wegverkeer; inmiddels is dit in de begeleidende tekst op de website hersteld; in het rapport zelf is er echter niets gecorrigeerd .

10. zonder nadere argumentatie wordt het gebruikspatroon van voertuigen van 9 jaar en ouder als maatstaf voor het gebruik van voertuigen van 25 jaar en ouder gehanteerd; hierdoor wordt het aandeel oldtimergebruik in stedelijk verkeer foutief en te hoog ingeschat. (Volgens de Mobiliteitswijzer 2012 is de gemiddelde leeftijd van een Nederlandse personenwagen 9,3 jaar).
FEHAC_reactie_PBL_rapport.docx © FEHAC blz.1/10
FEHAC reactie PBL-rapport “milieueffecten van oldtimers” 16 januari 2013

11. Het veel te hoge kilometrage van recent geïmporteerde jonge oldtimers wordt over alle oldtimers omgeslagen (inclusief de auto’s van het jaar 1900).

12. het toenemende relatieve aandeel van oldtimeremissies in de totale emissies wordt als probleem gepresenteerd, zonder te vermelden dat de emissies in totaliteit aanzienlijk zijn gedaald waardoor er in 2015 vrijwel geen knelpunten meer zijn, uitgaande van de huidige EU-normen.

13. de prognoses met betrekking tot de toekomstige aantallen oldtimers zijn onrealistisch, omdat ze geen rekening houden met het opdrogen van de toestroom en bovendien zijn ze inmiddels door de feiten (sterk afnemende import) duidelijk achterhaald.

14. FEHAC vraagt zich af of in de benaderingswijze, zoals opgesteld door TNO, wel rekening is gehouden met de emissie benaderingsmethodiek van voor 1991. Deze is/was gebaseerd op uitstoot per testcyclus, en niet op de uitstoot per kilometer . Vóór Euro 1 was de limiet gegeven in gram per test, vanaf Euro 1 in gram per km. Het verschil is maar liefst een factor 4 en zou resulteren in een significante en onterechte rekenkundige emissieverzwaring op het milieu.

Met dank aan @desjonnies en @Citrofiel die FEHAC-verhaal gisteren aansneden in de comments!

Foto credit: Autojunk.nl.36 reacties

Gaaf om mijn foto hier te zien :D
@wolfssjrd: enorm gaaf
@wolfssjrd:
Precies, ik dacht ook al: “Wat gaaf om hier wolfssjrd’s foto zien, echt heel gaaf.”
Ah het was een Stapel-onderzoek dus dat preekt voor eigen parochie. Wetenschap is ook niet meer wat het geweest is.
@harrie:
Yep, bij veel hedendaags wetenschappelijke studies staat de uitkomst blijkbaar vast en wordt in het onderzoek daar naar toe geschreven….
Het gaat er inmiddels om dat je bereikt wat je wil bereiken en de waarheid is daarbij van ondergeschikt belang.
@jrk68: Einstein schijnt ooit eens gezegd te hebben: If the facts don’t fit the theory, change the facts.
@Original_Arnoud:
Geen idee, ik heb nooit met Albert geknikkerd maar het zou zomaar kunnen dat hij dat gezegd heeft. Het komt de laatste tijd alleen wel heel vaak uit dat er met onderzoeken geknoeid is.
Als een regering iets wilt doorvoeren gaan ze wel naar een studiebureau die hun ligt. Zie Belgie: alle experts zijn het er over eens dat de kerncentrales open kunnen zonder problemen, komen de groenen met 1 ‘studie’ af die het tegendeel bewijst, dat dan ook nog eens vol met idiote redeneringen zit.
Het gaat er om, als een regering iets klaar wilt spelen, dan krijgen ze het ook wel klaar en door de ‘democratie’ deze dagen moet dat dan gebeuren via een ‘studie van experts’
@RazorHead: Logisch toch dat je studies gebruikt die in je voordeel spreken? Ook al zijn ze volledig van de pot gerukt, als je de tegenpartij nog maar aan het twijfelen kan krijgen is het de moeite.
@larsdeijsbeer:
tuurlijk gebruik je studies die in je voordeel spreken, alleen is het jammer dat ze dit dan verkopen als dé waarheid aan de bevolking. Politici doen er alles aan om hun gelijk te krijgen, en dit is gewoon een van de vele manieren die ze gebruiken
@RazorHead: yup, vandaar het aloude spreekwoord: je hebt leugens, grove leugens en statistiek…
@Svenska_Aeroplan_AB:
net op de moment dat ik statistiek aan het leren ben voor m’n examens :D
Hoeveel oldtimers worden werkelijk dagelijks gebruikt? Als dat een kwart van het totaal is vind ik het al veel. Dus ik vraag me af of ze zelfs tot een miljard kilometer per jaar komen. Ik bedoel: Er zijn er heel veel die in een museum of showroom staan en hooguit 3x per jaar worden ‘uitgelaten’.

Maar ik vind dan weer wel dat je ze moet vergelijken met een goed alternatief vervoersmiddel. Dus op dat punt ben ik het niet eens met de FEHAC welke wil dat het aandeel uitstoot van oldtimers moet vergeleken worden met de totale uitstoot. Uitstoot van oldtimer auto’s welke gebruikt worden als daily drive moet je vergelijken met moderne auto’s.
@Original_Arnoud: Ik denk dat de dieselende broeders in de div ‘oldtimers’ van oa Mercedes daar een groot deel van voor zijn/haar rekening neemt.
Dat bureau lacht zich de knikkers uit de broek. Flink geld overgehouden aan een onderzoek waar geen mens wat aan heeft. En gezien het geweldige aanbestedingsbeleid met onderzoeksbureau’s in NL krijgen ze de opdracht voor het nieuwe onderzoek ook.
Tja, is dit zo schokkend? In dit land worden die milieu-extremisten in het kabinet toegelaten en dan kun je erop wachten dat alles moet wijken voor die ene plekvaste vogel, beschermde worm, of exotische grasspriet. Tis net voetbal, niemand kan met een neutrale blik kijken op de zaak, en dan zit het ook nog eens tegen dat politici meestal toch geen verstand van zaken hebben.
Blablabla… onderzoeken waarvan van tevoren de uitkomst al vast stond.
wat ook buiten beschouwing word gehouden dat bij het produceren van nieuwe auto’s ook veel schadelijke stoffen vrij komen (helemaal met die 0% bijtelling vol elektrisch en hybride auto’s)maar dit gebeurt buiten Nederland dus is het onze zorg niet (als er maar gezegd kan worden dat in Nederland we bijna niets uitstoten). de groene willen steeds dat we in de nieuwste schoonste auto’s rijden maar die norm verandert om de 3 jaar steeds. dus steeds maar lekker nieuwe auto’s produceren en de rest op de schroot gooien. wat zouden die autofabrikanten toch blij zijn met die hippies
Hoewel een aantal conclusies van de Fehac kloppen, kloppen er een aantal zaken in hun rapport (totaal) niet:
– de gegevens die door de Fehac genoemd zijn, zijn gebaseerd op eigen onderzoeken uit maximaal 2007. U raadt het al: juist ná 2007 zijn massaal diesels geïmporteerd, waardoor de gegevens waarop de bevinden van de Fehac gebaseerd zijn totaal niet meer kloppen.
– veel van de door de Fehac gepresenteerde feiten zijn gebaseerd op aannames. Zo schat de Fehac dat de verdeling oldtimer-hobbyist vs profiteur ongeveer 80-20 is, en vervolgens wordt deze (wel erg groffe) schatting overal doorberekend. Deze schatting is nergens op gebaseerd, en juist de praktijk laat zien dat het aantal “profiteurs” gegroeid is. Mijn eigen ervaringen (garage en oldtimer-onderdelen) zijn ook dat het percentage dagelijkse oldtimerrijders veel hoger ligt dan die 20%: eerder richting de 50%.

Alhoewel ik een oldtimerliefhebber ben, vind ik het rapport van de Fehac niet goed in elkaar zitten en vaak gebaseerd op verouderde gegevens. Ook het gebruik van schattingen en het feit dat slechts 1 persoon het onderzoek gedaan heeft maakt het niet bepaald een sterk rapport.
de laatste tijd duiken er veel te veel politiek getinte onderwerpen hier op ab.
@4991: Dat krijg je als onze politieke bestuurders er alles aan doen om de autobezitter nog verder uit te wringen…
Pfff, het wordt een eeuwige discussie, terwijl het mijn inziens eenvoudig op te lossen valt. Hou benzine modellen wegenbelasting vrij en gooi de diesel en LPG varianten onder het normale tarief. Ik zeg niet dat hier niemand de dupe van zal zijn, maar de meeste mensen die misbruik maken van de regeling rijden 1 van beide brandstofvarianten.
Ik kan me ontzettend boosmaken om dit soort onderzoeken. Wat een amateursprutsers om alle oldtimers vwb gebruik over 1 kam te scheren. Begin dan met onderzoek naar de samenstelling van het oldtimerwagenpark en bepaal per categorie hoeveel km’s worden gereden. Vervolgens kun je per categorie uitrekenen wat de vervuiling is. Zelden zulke amateurs meegemaakt.
@midasracer: Waren het maar amateurs. Dat PBL is juist een intens doortrapte organisatie die precies de uitkomst geven die van hen verwacht word. Ze zijn dus simpelweg medeplichtig aan het grote uitzuigen van de burgers.
@midasracer:

80% van onze zgn bestuurders zijn amateurs.

Bij de lokale ligt het op 98%

Geloof me en verwonder u.
@desjonnies: En dan nog roepen de prutsers dat ze marktconform salaris verdienen. Triest. Ik zou er bijna zelf voor de politiek in gaan.
Gelukkig benadrukte minister Schultz gisteren in een interview tijdens Tros Autoshow dat het gaat om een milieu maatregel en geen bezuinigingsmaatregel. Verder gaf ze aan dat de reactie van de FEHAC aanleiding is om de cijfers en het PBL rapport nog eens opnieuw te kijken.
Zie mijn uitwerking van dit interview in een update comment op mijn eerder geschreven blogpost “Wat zou de oldtimer regeling voor wegenbelasting worden?
‘ zijn de aangekondigde wijzigingen in de regelgeving dan nog wel terecht?’

Nee, natuurlijk niet. Reken er echter op dat Den Haag dit rapport volledig zal negeren en lekker de extra belasting gaat innen.
Dat dit corruptie ten top is, dat laten ze volledig van zich af glijden. En dat kan ook makkelijk want er is toch niemand die ze het vuur serieus aan de schenen gaat leggen…
Zo ‘ns even die site van dat PBL bekeken en daar ontdek je al snel dat dit gewoon wéér zo’n milieu-alarmistische club is die de electrische auto ophemelt, de mensheid de schuld geeft van de veranderingen in het klimaat en ook vervente CO2 hypers zijn.
Ik weet genoeg. Autohaters, niets meer en niets minder.
@lemans96:

als je geld aan Rutte geeft stoot je auto geen Co2 meer uit ..

echt waar ..
JOH… Waarom ben ik niet verbaasd…?
Wanneer begrijpt men dan dat het eenvoudig en alleen maar om uw poen gaat?
Meer niet.
Indien u gelijk uw poen afgeeft, hoeven we dit soort dure clubjes als PBL niet meer in de lucht te houden.

Geef toch !

Verdorie !
@desjonnies:
Uiteraard snappen we dat het om onze poen gaat. Maar laat die dure clubjes dan wel gewoon met een eerlijk verhaal komen. En niet iets wat je met een 5 minuten durend tegenonderzoek omver kan halen.

Laat Den Haag gewoon een systeem opzetten waarbij je dagen moet aanvragen om met je klassieker de weg op te mogen. Ofwel via DigiD ofwel via een telefoonnummer. En als die niet te bereiken zijn, dan is het jammer van de mooie dag maar moet je de klassieker maar op een andere dag uitlaten.
Beter keert het wegenbelastingvrije voor de oldtimers weer terug..
Zo zie je maar weer, dit gaat niet om het milieu, dit gaat om geld, en niets anders.
Het zijn ware woorden. Waarom is de FEHAC eigenlijk hiermee akkoord gegaan????

Geef een reactie:

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten, registreren kan HIER (ook via Facebook).