In 2016 zijn vier bijtellingspercentages van toepassing, zonder dat er nog een verschil wordt gemaakt in brandstofsoort.

4% en 15% bijtelling

Volledig elektrische auto’s zonder CO2-uitstoot komen in aanmerking voor 4% bijtelling, terwijl voor auto’s die maximaal 50 g/km CO2 uitstoten-alleen pluginhybrides- 15% bijtelling van toepassing is.

21% bijtelling

De 21% bijtellingscategorie is nieuw vanaf 2016 en geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 106 g/km. Voor alles daarboven geldt 25%.

CO2-uitstoot
Bijtelling
0 gram4%
1 t/m 49 gram15%
51 t/m 105 gram21%
> 105 gram25%