Kilometerheffing: ’t listige rekenfoefje van Camiel

Auteur: , 97 Reacties

Autoblog bestaat vijf jaar vandaag en dat is natuurlijk een geweldige mijlpaal. Al de hele dag komen er top-5 lijstjes voorbij en de dag is nog niet om. Toch pakken we tussen het gebak eten en champagne drinken door, ook nog wat ander nieuws mee. Bijvoorbeeld de perikelen rond het politieke akkoord over de kilometerheffing. Journaals, kranten, nieuws- en automotive sites, allemaal hebben ze het er al over gehad en het laatste woord is er zeker nog niet over gesproken.

Automobilisten zijn altijd al een melkkoe voor de schatkist geweest en staan vanzelfsprekend nogal wantrouwend tegenover de mooie woorden van de goedlachse Autoblog-fan en Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings. Eurlings heeft er alle begrip voor dat mensen wantrouwend zijn, maar tegelijkertijd blijft hij overtuigd volhouden dat de regeling eerlijk is en 59 procent van de automobilisten zullen er volgens hem financieel op vooruit gaan.

Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het ook meestal te mooi om waar te zijn. Eurlings hanteert een rekentruc om tot zijn mooie cijfers te komen. De uitkomsten kloppen alleen wanneer je minder gaat rijden. Als autorijden 10 procent duurder wordt, en je als automobilist daardoor 15 procent minder gaat rijden, dan ga je er inderdaad op vooruit en dat is de kern van de Camiel’s belofte.

Daarmee is de 15 procent verkeersafname vervolgens geen doel meer van het rekeningrijden, maar een aanname in de berekening geworden. De afname zorgt ervoor dat de files halveren, de uitstoot van fijnstof en kooldioxide daalt, de geluidsoverlast afneemt, het aantal verkeersdoden met 7 procent daalt, allemaal zaken die een directe samenhang hebben met minder verkeer op de weg.

Maar als we er even vanuit gaan dat we evenveel moeten of willen blijven rijden, dan ziet het plaatje er heel anders uit en wordt het ineens niet goedkoper, schoner en sneller. In dat geval gaat de melkkoe nog meer melk geven en wordt vooral de schatkist voller. (via: welingelichtekringen)97 reacties

De Opel Ampera-e is duizenden euro's goedkoper geworden. Kijk hier voor meer info!
o,ja nog GEFELICITEERD!
allemaal kilometers terugdraaien.
nou ik ga er zeker niet op vooruit met dat ding en zeker niet als ze ook nog eens van die big brother praktijken dat ding komt alleen maar de garage uit om ff te boeren

het eerste wat ik ga doen dalijk is kijken of dat ding te hacken of te neppen is of gewoon eruit slopen
Naar verwachting gaan een boel mensen straks op de motor en zal het aantal verkeersdoden juist stijgen.
Ok wie dacht echt dat het goedkoper zou worden?

Het is de enige manier waarop ze nog enige grip op de automobilist kunnen houden als we elektrisch gaan rijden en de schatkist niet meer met benzine accijnzen en BPM volloopt.
En geef ze eens ongelijk, de automobilist komt toch niet in opstand. Veel te druk met werken…tot zijn 67e.
E-fucking-xactly.
Waarom krijgen jullie niet de keuze tussen het traditionele systeem en kilometerheffing? Btw ze gaan die shit hier ook invoeren, ik voel het al aankomen. Hoe kan je eraan ontsnappen?
Over rekenfoefjes. Kijk bij kilometerprijs.nl naar de voorbeelden en zie dat bij veel overzichten steeds 2500 of 3000 kilometers worden verondersteld in het buitenland (zonder heffing). Vervolgens worden de proviciale opcenten er afgetrokken, die als belasting voor iedereen terugkomen als ingezetenenbelasting. en tenslotte heeft men in de huidige situatie de afschrijving bepaald, en vervolgens de BPM in de kolomet HSB+BPM nogmaals meegenomen. Men heeft er alles aan gedaan het plaatje zo te schetsen om te laten zien “dat het wel meevalt”. LAAT JE NIET IN DE LUREN LEGGEN, WE WORDEN BESTOLEN!.
Oh ja over eerlijker betalen voor mobiliteit. Het gemiddelde starttarief voor personenauto = 3 cent/kilometer. Starttarief voor een 40 Tons trekker met oplegger = 2,5 cent/kilometer. De grootste vernielers betalen het minst! Ik kan mij voorstellen dat Beroepsgoederenvervoerders enthousiast zijn.
@Vla
oldtimer nemen!
Verder voorzie ik tien kastjes in mijn auto, voor elk land een ander…..
De boetes zijn btw ook bekend, flink veel duizenden euro’s en mogelijk cel als het kastje stuk gaat. Binnen 8 uur na het stukgaan moet het gemeld zijn bij Dienst Wegverkeer of zo, en het moet binnen 3 weken verholpen zijn las ik.


En nog steeds neits over hoe buitenlandse automobilisten het zullen krijgen in NL…
En wat denken ze dat het gewicht van al die kastjes met het verbruik/uitstoot gaan doen?
Maar als we er even vanuit gaan dat we evenveel moeten of willen blijven rijden, dan ziet het plaatje er heel anders uit en wordt het ineens niet goedkoper, schoner en sneller. In dat geval gaat de melkkoe nog meer melk geven en wordt vooral de schatkist voller.

No shit, Sherlock.

Teringjantje en daar zijn we 4 dagen ná het bekendmaken pas achtergekomen?

Je kan AB’ers van veel beschuldigen maar dat AB’ers snel van begrip zijn in ieder geval niet…
@Rick dos: @Teringjantje: Kweetnie hoor, jij was hier de tegendraadse pleitbezorger van kilometerheffing de afgelopen 4 dagen. En nu alle lijken uit de kast aan het vallen zijn ben jij ook opeens volledig op de hoogte dat we met zijn allen genaaid worden? Mooie pleitbezoger ben jij…
@sacha:

Doe dat nou niet. Bevestigen dat je traag van begrip bent…

@Guust Flater

Een auto uit 1990 is niet echt de maatstaf van he Nederlands wagenpark.

Trouwens ik stel nergens dat het niet duurder zal worden. Voor sommigen zal het inderdaad duurder worden. Voor anderen zal het gelijk blijven, en voor weer anderen zal het goedkoper worden (mensen die wat flexibeler zijn). Dat is volgens mij ook wat door Camiel gesteld wordt.

Waarom ik reageer is omdat de discussie, zoals zoveel discussies in dit land, niet gebaseerd is op feiten maar op gevoelens.

De één roept al dat ie zal emigreren. Waarbij ik dan denk, als dat wel een optie is, waarom is het dan geen optie om dichterbij je werk te gaan wonen? Dat zal je uiteindelijk véél minder kosten. En waar de ander roept dat dit land naar de klote gaat. Als dat zo is, dan leef je toch echt in een ander land.

Al met al wordt er geschreeuwd en gekankerd, het ene fabeltje is nog groter dan het andere. Daar kan alle energie ingestopt worden, maar een rationele discussie, ho maar.

Dan verwacht je dat AB zijn verantwoordelijkheid pakt en je een evenwichtig en doordacht verhaal kan geven, en wat krijg je dan? Geschreeuw op Telegraaf niveau.

Heel goed, mensen.
Belastingbetaler
Geachte heer Eurlings,

Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik deze kilometerheffing nog kan betalen.

Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van:
De Arbeidswet, de Auteurswet, de Horecawet, de Beurswet,
de Loterijwet, de Motorrijtuigenwet, de Warenwet, de Woningwet, de Drankwet, de Gezondheidswet, de Winkelsluitingswet, de Invalidewet, de Vestigingswet t/m de Ziekenwet enz. enz.
Die op een weerloos publiek wordt losgelaten.

Door al deze verschillende wetten, ben ik zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewonnen, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet
waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting,
Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting,
Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting.

En verder voor:
Tabaksaccijns, Benzineaccijns, Gedistilleerdaccijns,
Zegelrecht, Registratierecht, Invoerrecht,Statistiekrecht,
Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:
WAO, AOW, AWW, WW, WWV, BTW en tal
van andere weeën; Alsook aan Ziektegeldverzekering,
Zorgverzekering en Autoverzekering..

Ik betaal:
Liggeld, Staangeld, Parkeergeld, Tolgeld,
Sluisgeld, Schoolgeld, Inschrijfgeld, Lesgeld,
Kijkgeld en Luistergeld.

Ik ben aangezocht of verplicht bij te dragen voor:
Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding,
Astmafonds, Nierfonds, Leprafonds, Kinderbescherming,
Geheelonthoudersbond, Rampenfonds en het Begrafenisfonds enz. enz.

Er wordt druk op mij uitgeoefend om als steun te dienen voor:
het Rode Kruis, het Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis, Het Oranje Kruis.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren,
hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.
Maar men schijnt mij slecht te geloven, omdat men mij voor allerlei folteringen nodig heeft.

Voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs,
instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands
tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen.
Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:
WAT KOMT ER NOG MEER ??

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk.
Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

Dan voel ik door mijn klompen heen, dat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Meneer Eurlings, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend,
Een uitgeputte en uitgeperste belastingbetaler
@Belastingbetaler:Fantastisch
en dat kastje gaat me precies vertellen of hij werkt?
als het stuk is is het stuk lijkt me. inclusief het gedeelte dat me verteld of het stuk is.
Hm ik ben maar een simpele werknemer, die elke dag 70 km naar het werk moet reizen. Openbaar vervoer is geen alternatief, dan ben je per dag 3 reisuren kwijt. Met de auto 1 uur per dag.
Een eenvoudig rekensommetje leert, dat ik als ik een gemiddeld bedrag van 5 cent per km neem, ik 14,50 euro per week kwijt ben aan die heffing. Ik betaal 16 euro per maand wegenbelasting. Hoezo ik ben goedkoper uit?
BPM voordeel heb ik ook niet, want een nieuwe auto kan ik me niet permiteren. Ik denk dat ik niet de enige ben.
@ikke1956:

Als ik een nieuwe auto koop van 25.000 euro incl. BPM en ik verkoop ‘m 3 jaar later voor 20.000 euro, dan betaal jij indirect nog BPM.

Als ik straks voor dezelfde auto 20.000 euro excl. BPM koop en ik verkoop ‘m over 3 jaar voor 15.000, dan levert de afschaffing van BPM je indirect ook voordeel op.

Waarom denk je dat het heden ten dage voordelig kan zijn om je auto bijv. Duitsland te halen?
@Rick dos:

Mijn prijsklasse ligt tussen de 3 en 5000 euro
Ik mocht willen dat ik dergelijke bedragen die jij noemt ter beschikking had
Jaap BMW650 RRSportV8
Die berekeningen kloppen sowieso van geen kant. Daarom: stem ze weg!
Als Camiel ongelijk heeft, dan betekent het dat we hetzelfde of meer blijven betalen en dat we vervolgens nog eens dubbel worden gepakt om de financiën van de provincies aan te vullen….want die krijgen nu de wegenbelasting en niet het Rijk.
@ HDM

Serieus?
Hoe is de stroomvoorziening van het kastje eigenlijk en als ik me auto een dag niet gebruik dus om de 8 uur kijken hoe het met het kastje gaat.
@Bob: Batterijen….
@Belastingbetaler: dus jij hebt in 51 minuten dat geschreven.

ondanks dat ben ik eigenlijk wel met je eens. 75% van de uitgaves gaan recht naar Den Haag en de overige 25% moet je het maar zien te redden
het is gewoon niet leuk meer

@toyota prius: ja en dan kan ik hem zelf vervangen. nieuwe batterijen kopen. kan ik met mijn auto (Benzine + Kilometerheffing) naar de dichtst bijzijnde Blokker,
zeg 5Km heen en 5 terug is 10Km

Berekening voluit:
Auto rijd 1:10 dus benzine prijs aka €2,594 (in 2012) 10 euro voor de kilometerheffing en €8,- voor die dure platte batterijen
Antwoord:
€22,59 kwijt voor een setje batterijen
@Bart_V: Hahaha mooie berekening.. En dan onderweg een vermaning krijgen omdat je je kastje het niet doet… ;)
@toyota prius: Oja helemaal vergeten dus boven op die 22,59 nog eens 10.000 euro voor belasting onderduiken
Camiel ik weet dat je dit leest (of juist niet) maar je brengt het allemaal erg enthousiast met een grote lach maar sorrie ik ben NIET naïef genoeg om te denken, zooo die Camiel heeft NU na al zijn voorgangers het ei van Columbus gevonden!!
Want naast die inkomsten van het rekeningrijden:

– Hoe zit het met de bijtelling van het zakelijke verkeer?
– Wat gebeurt er met de benzine/dieselprijs als deze omhoog gaat en gaat de accijns en btw omlaag?
– Wat gebeurt er met al die buitenlandse auto’s die hier komen rondknorren? (tenslotte betalen wij in Frankrijk, Zwitserland, enz ook tol/vignet)
– Waar ga je het geld vandaan halen om een extra gevangenis te bouwen gezien er toch zeker een aantal zendkastjes kapot/gemanipuleerd zullen gaan/worden?
– Hoe ga je het nou doen met al die oldtimers?
– Enz. enz.

Nee ik denk dat je er nog lang niet bent met, ondertussen, je hobby.
Zoals het gezegde luid: Het is niet al goud wat er blinkt!
Hoop dat het volgende kabinet het hele plan weer keihard naar de ijskast dirigeerd!!

@ Autoblog: GEFELICITEERD jongens en dame (Aimee) keep on going! :)
Niels Popelier
Haha, veel succes buren!

Binnen 20 jaar hebben wij hier ook een systeem. Ahja, eerst moeten we hier in België uitmaken wat voor kleur de nieuwe nummerborden zullen hebben. Wit en zwart of rood en wit. Dat noem ik pas ‘goed bestuur'(stelletje prutsers).

Ja, tuurlijk. De overheid maakt het systeem goedkoper? Dat zou echt wel eens een verandering zijn. Iedere debiel weet dat dit voor 95% van de bevolking niet in positieve zin zal uitpakken.
@belastingebetaler:

Prachtig verwoord……..helaas.

Sterkte!
Over een paar jaar koppelen ze de GPS kastjes aan een tweede systeem en hebben ze ook direct geen flitspalen meer nodig, maar kunnen ze op alle wegen je snelheid controleren.
@ Niels Popelier:

Ja ja lach maar wie weet ben ik over een paar jaar je buurman wel wordt onderhand gek om kaalgeplukt te in bananenrepubliek NL! :x

Zag trouwens een mooi stukje op internet zoals het NU gaat hier in Nederland:

“De heren politici schijnen steeds maar weer te vergeten dat ze in dienst van de burger zijn maar
het lijkt er meer op dat persoonlijke ambities voorrang krijgen en men de burger eenvoudig als een
volgzame melkkoe is gaan zien. Af en toe sputteren ze een beetje maar de kudde graast toch wel
door en laat zich naar de slachtbank leiden. Als we moeten buigen dan vraagt men niet waarom
maar hoe ver!”
Ik houd uit protest al mijn auto de hele nacht aan met een baksteen op het gaspedaal in zn vrij. Screw the environment!
@Diederik: Emmm heb je een hekel aan je eigen auto, hoe bedoel je motor belasting..
Is een idee, alleen weet ik niet hoe de staat van je auto is, als je ’s ochtends beneden komt…
Eigenlijk belachelijk zeg. Wij werken dag in dag uit. 8 uur per dag, 5 dagen per week, tot ons 67e. Hiervoor krijgen wij loon, waar door alle belasting 80% of wat richting het Rijk gaat. En wat krijgen we er voor terug, een en al bullshit.

Geweldig dat jullie allemaal ambitie hebben om Nederland een vooruitstrevend land te maken op gebied van milieu behoud, maar als je nog ff door gaat, houden wij geen cent meer over om een brood te halen. Alles word duurder, maar we gaan er niet meer op verdienen. Ik ben zelf student, en heb op het moment geen werk omdat niemand meer 20 jarigen aanneemt (wij zijn te duur vergeleken met 15 jarigen), en ik kan amper nog rond komen. Sterk nog, ik moet rondkomen van mijn zuurverdiende spaargeld…waar het Rijk het grootste deel van gesloten heeft…ik bedoel, belast heeft.
@AlfaGTV:
Kom met je luie reet achter die computer vandaan en ga solliciteren! Op je 20e al aangeleerde hulpeloosheid; snelle leerling zeker? Er is werk zat in de wereld. Neem je OV en ga pakjes bezorgen. In de thuiszorg kunnen ze het personeel niet aangesleept krijgen. Of ga in een garage werken, leer je nog wat.
Je kunt altijd nog groen gaan roepen bij Lingo, of BOEHOE bij groenlinks.
Maar hou alsjeblieft op met klagen, de wereld is veel te mooi op jouw leeftijd (en met name de dames).
bart_V via HTC touch PRO
@JanJansen: weet je hoe moeilijk het is als 20 jarige werk te zoeken. Maat van me heeft van 19 totdat hij mbo doploma (21) geen baan gehad
@bart_V via HTC touch PRO:
Ben je dan niet te kieskeurig (retorische vraag)? In de volgende takken is nog dringend personeel tekort: de (thuis)zorg, schoonmaakbranche, onderwijs en fruitteelt.
Ik zeg dit omdat ik, tot en met mijn studietijd, misschien wel 35 baantjes heb gehad. Nog nooit heb ik zonder bijbaan gezeten maar moest soms wel genoegen nemen met wat minder leuk werk. Een betere baan komt vanzelf, kwestie van tijd en aantallen. Lekker thuis zitten klagen tegen de overheid is in mijn ogen geen optie (en verandert niets).
*Bedoelde gestolen in de laatste zin.
ach, het gaat met de huidige technieken toch niet werken.
rij maar eens met je tomtom langs een weg met een ventweg ernaast, waarbij tussen de gewone weg en de ventweg bomen staan. Daarnaast mag het ook nog wat bewolkt zijn (liefst regenen) en je ziet dat de tomtom het erg moeilijk krijgt te bepalen of je nu op de ventweg rijdt, of op de gewone weg. Wel weer leuk voor de belastinginner, immers het springen van ventweg naar gewone weg zijn iedere keer toch weer een metertje of 3, die jij niet aflegt maar wel betaald.

Daarnaast, hoe gaat de datatransmissie van de auto naar de server waarop alles wordt opgeslagen? via GSM? wie betaald dat? neem er dan ook maar gif op, dat die arme netwerken harstikke overbelast raken.

laatste item: Wanneer je met het kastje gaat knoeien, krijg je je auto niet gestart (prima) Maar wat als ik rustig over een overweg rij, ding krijgt een opsodemieter, en laat mijn auto afslaan midden op de spoorweg? Als dit werkelijk waar is, zou ik dit verhaaltje wel eens voor de rechter willen leggen. Poging tot doodslag misschien?
Jaap BMW650 RRSportV8
PvdA en CDA stemmers bedankt nog hè. Maar het is niet te laat. Als de burger het niet wil kan de politiek niets afdwingen. Ze zijn 100% afhankelijk van ons geld. Kwestie van massaal de knip dichthouden richting de overheid: dat werkt beter dan klagen. Eén dag niet autorijden. Eén dag later de belastingen betalen. En als het niet werkt, de volgende keer een week wachten. Dat is de macht van het volk…
@Rick Dos
Bijvoorbeeld een Golf van begin jaren ’90 kost net zoveel als een Jaguar van een vergelijkbaar bouwjaar. Nieuw koste de Jag een veelvoud van de Golf. Ergo: op een gegeven moment heeft de marktwaarde van een auto niets meer met de nieuwprijs van doen, maar is het een kwestie van wat de gek ervoor geeft. Import uit Duitsland heeft ook alleen nut bij exclusieve auto’s, omdat het aanbod daarvan in Duitsland groter is.
Jaap BMW650 RRSportV8
p.s. dat zal wel weer als staatsondermijnend gezien kunnen worden, maar m.i. is de huidige politiek het grootste risico voor onze staat. De politici zijn volledig de aansluiting met de burger kwijt. Besluitvorming gebeurt tegen de zin van het volk onder het excuus dat men democratisch gekozen is. Men ziet zichzelf als het fundament van de staat, maar de staat wordt compleet uitgehold: burgers worden getild ten faveure van prestigeprojecten en symboolpolitiek. Helaas zijn er teveel mensen direct afhankelijk van de overheid: ambtenaren, publieke sector. Deze banen-machine houdt zichzelf in stand. Totdat er opstand komt van de mensen die keihard hun euro’s bij elkaar verdienen…
Die kilometerheffing is 1 grote flop.
Het zal voor geen ene f*ck werken. en iedereen blijft maar klagen! (en terecht.) Ik snap niet waarom ze het gewoon niet zo houden als het nu is.. Laat ik maar zeggen dat het vroeger beter was.
of:
waneer krijgen wij echt eens voordeel? dat de BTW of BPM iets omlaag gaan? Het geld dat daar me verdiend wordt gaat toch voor 70% naar het ‘slechte’ doel. Naar mensen die heel de dag thuis zitten. die zeggen dat ze niet kunnen werken.. zeggen dat ze geen geld hebben maar wel flink blijven roken… Heren, bekijk al die wetten en belastingen nog eens goed na en kijk of ze wel echt nodig zijn.. Of zijn hun nou gewoon bang om een paar duizenden euro’s minder te krijgen om een keer minder vaak op ONZE kosten een luxe etentje met heel de 2de kamer te gaan doen?.. Wat een slap gelul is dit..

@VeniVidiVici:
Dat bedoel ik met mijn mening te zeggen.

@Belastingbetaler:
Goeie tekst :P

@Bart_V:
Inderdaad.. de 2de kamer denkt dat het geld op ons rug groeit. Kijk hoeveel je kwijt bent om die stomme batterijen te halen.. het is toch belachelijk voor woorden!?!

Conclusie:
Camiel Eurlings is gewoon een voertuig hater.

Het lijkt net alsof JP, Balkenende weg gaat naar de Europese commissie(?) dat gelijk alle ooit verzonnen belastingen voor de auto worden ingesteld. (Hopelijk begrijpen jullie wat ik bedoel te zeggen.)
Ach ja, de mensen in oude auto’s dokken voor de BPM korting op de rijken in de nieuwe Audi’s (30k op een A6?) En de wegen die wij hebben betaald, nou guess what, we gaan betalen om op onze eigen wegen te mogen rijden.

Ik voel me gewoon zwaar in mn REET genomen door dit kutkabinet.

Dan toch maar stiekem PVV stemmen???
jongens rustig nou maar, dit plan kan echt gewoon niet doorgaan, het slaat gewoon helemaal negens op, onhaalbaar, maar de heren/dames in DenHaag hebben gewoon oogkleppen op en wulle dit plan er door drukken. Als het lukt, zijn de rapen gaar in dit gestoorde landje.
VUILE OPLICHTERS!!! Bah, wat heb ik hier een bloedhekel aan! Gewoon meer geld vangen, en daarbij het complete Nederlandse volk oplichten, absurd! Gewoon mensen van de weg af dwingen? Dit gaat verder dan verbaasd zijn, moeten die nu het beste met ons voor hebben? Moeten deze mensen nu ons land besturen? Weg met het huidige kabinet!
Het begint nu wel pijn te doen hoor, dat uitmelken. Mijn uier is leeg.
Dat ze een kilometerheffing willen invoeren vind ik nog niet zo gek, maar hou het dan simpel bij een vergelijkbare opzet als bij de MRB. Maar ze willen nu ook de ondoorzichtige bepaling van de BPM op basis van C02-uitstoot en andere variabelen daar ook nog in kwijt.

Straks wordt ook het hoeveelheid geluid dat een auto produceert (is ook vervuiling volgens sommigen) in de berekening meengenomen. Ze vinden dus altijd wel een manier om wat voor drogreden dan ook de tarieven te verhogen.

“Oh gut, projectkosten zijn toch een beetje erg uit de hand gelopen.”
“Ja, was conform alle andere voorgaande overheidsprojecten ook eigenlijk wel te verwachten, maar sssst, daar vinden we wel een excuus voor.”
“Maar dat bedrag moeten we wel ergens vandaan zien te halen.”
“Dan verhogen we toch gewoon alle km-tarieven van personenauto’s met 1 cent. Het is maar 1 cent. Daar zal de burger zich niet zo druk over maken.”
“Dat is waar. Levert wel mooi bijna 1 miljard euro op.”

Misschien dat ik voor woonwerk-verkeer mijn Porsche 944 Turbo uit ’86 (dus oldtimer maar helaas wat vervuilender) toch maar eens extra grondig opknap en voorzie van alle moderne snufjes. Motorrijbewijs is daarnaast ook zo gek nog niet.
Oh, BTW, ik heb de voorbeeldberekeningen ook maar eens bekeken, maar heb waarschijnlijk te veel bedrijfskunde in het verleden gehad. Hoe kan het dat in de oude situatie de vaste kosten (BPM, MRB) stijgen naarmate je meer kilometers maakt? MRB is gekoppeld aan gewicht en brandstof. BPM is gekoppeld aan auto.

Hoe moeilijk is het om een calculator te maken waarin op basis van een aantal in te vullen variabelen je kunt achterhalen wat je nu betaalt en de komende jaren gaat betalen. In feite is een kenteken, provincie (voor opcenten), kilometer en eventueel een nadere model/type specificering voldoende. Gewicht, brandstof, leeftijd, CO2-waarde, BPM, BTW, MRB, filter J/N, gemiddeld verbruik, enz. zijn dan allemaal eenvoudig af te leiden. Op basis daarvan moet men dan toch met een duidelijk tarief en de onderliggende rekenregels kunnen komen.
Ik wil ook graag weten hoe ze de extra waardevermindering van mijn huidige auto door opheffen van BPM daarin meenemen.

Nee, VenW komt met een “speciale tool” in de vorm van een aantal PDF-jes waarin fouten staan en allerlei kosten worden opgenomen die niks te maken hebben met het hele kilometer-heffing en de indruk wekken dat je procentueel niet zoveel extra gaat betalen. 7% extra betalen klinkt minder erg dan 19% extra belasting betalen.
@P951: En daar ben ik juist ban voor, dat er door slechte communicatie, meer onduidelijkheden komen.
Dit is een delicate kwestie, we wisten dat het er aan zat te komen. Maar zoals je kan lezen en zien, vallen er veel mensen over. En dan nog onduidelijk in je communicatie zijn.
er slordig, maar vreemd genoeg geen verrassing…
En het is weer een voorbeeld, dat de politiek niet op een lijn staat met de mensen uit het dagelijks leven.
Erg jammer en een gemiste kans, nu valt het hele land over een maatregel, die bij voorbaat door de fouten van het eigen bestuur, een zeer heet hangijzer gaat worden.
Krijgen we hier weer een dreigend Waterloo?
@Rick Dos:
Je kan het zien als geschreeuw en gekankerd zoals jij dat schrijft.
Ik zie het als vrijheid van meningsuiting. (Ookal gaat dat soms wel ver.)
vraagje: hoe zit het eigenlijk als je ’n (wegen)belastingvrije klassieker rijdt? moet je dan nu ineens ook per km gaan betalen?
Ik vond zojuist deze site om je kilometerprijs uit te rekenen. Heel mooi uitgevoerd! Oordeel zelf: http://www.berekenkilometerprijs.nl
Je zou bijna denken dat het 1 april is als je de plannen en de gevolgen leest. De grootste criminelen lopen los en beschermd rond, als automobilist word je de grootste crimineel. Word je aangehouden met een kapot kastje kun je beter de agent doodschieten, dan heb je een mindere straf dan dat je de agent zijn werk laat doen en je een boete krijgt.
@Mavada,

Dat is al een stuk beter, maar ik word er alleen niet blijer op. In 2014 ben ik 3K EUR kwijt als ik optimisch slechts 30K km van de 50K km in de spits rij en in 4 jaar loopt dit op naar 10K EUR. Maar misschien dat hierin dan wel de afschrijving is inbegrepen want tegen die tijd wil absoluut niemand die auto meer hebben en moet ik deze volledig afschrijven.

Zelfs mijn vriendien die nu braaf een Aygo heeft gekocht (is zuinig, goedkoop in de belasting e.d.) gaat van 85 EUR naar 1500 EUR (12K km in de spits van de 15K km totaal)

Ik weet niet of het mij zou verbazen als er straks ineens meer schadegevallen gaan komen waarbij men graag de auto total loss wil laten verklaren of werken de verzekeraars dan ook al met aangepaste tabellen waarbij een auto in 6 jaar een dagwaarde heeft van 0 EUR?

Een gemoderniseerde “klassieker” begint me steeds meer te interesseren.

Anders geloof dat ik in alle toekomstige contracten met de overheid een extra clausule opneem om er voor te zorgen dat als ze willen dat ik voor ze kom opdraven ze dit ook extra gaan betalen.
Reken de kilometerheffingverhaaltjes maar eens na als je geen nieuwe auto, maar altijd een gebruikte auto koopt. Een deel van het voordeel wordt behaald in het afschaffen van de BPM, maar wie koopt er nog een nieuwe auto en wie heeft er dus dat voordeel? Niet de doorsnee Nederlander. Voor hem geldt alleen het verschil tussen houderschapsbelasting en kilometerheffing. En dan kom je ineens wel veel duurder uit, volgens mij…

@luwek: klassiekers blijven belastingvrij (< 1987).
Na afloop van de overgangsperiode (na 2018) worden de tarieven gelijk getrokken over de hele levensduur van een auto. Dat betekent dat een zware, meer verbruikende en daardoor ook meer CO2 uitstotende auto vanaf dag 1 al iets van 30 ct/km gaat betalen. Dit zie je min of meer al in de rekenvoorbeelden, is ook wel logisch, en zal daarom ook wel gebeuren.

Want net als nu is wegenbelasting dan min of meer gekoppeld aan prijs (= ongeveer gewicht) auto en komt uitstoot CO2 erbij. Wel uiteraard met een tariefstructuur die het hebben van een grotere auto progressief afstraft. Dat zal het linkse element in de regeling zijn.

Iedere nieuwe regering kan natuurlijk naar believen aan de knoppen gaan draaien en de tarieven wijzigen…
@ Race_Kees
Mooie leus,

Zullen we er een website van maken? Mijnuierisleeg.nl, waar je “Mijn uier is leeg” stickers kan kopen. Iedereen een sticker op de auto.
Even eeb rekensommetje,

Op dit moment in het bezit van een Peugeot 107.
BPM vrij en 7 Euro wegenbelasting per maand.

10000 kilometer per jaar is €300 kilometerheffing. Dus in plaats van 100 Euro(afgerond) 300 Euro, lijkt me niet echt gunstig. en maar roepen dat niemand erop achteruit gaat
@kliko311: jij gaat er op achteruit! Maar is dat onterecht?

Want die overdreven subsidiëring van lage CO2 uitstoot autootjes (inclusief hybriden) heeft weinig maatschappelijk nut. Of rijdt die auto van je niet over dezelfde wegen als iedereen?

Spitsheffing lijkt iets van 11 ct/km te kunnen worden, onafhankelijk van formaat auto, dus als je ook nog alleen in de spits rijdt, ben je helemaal de lul! Volgende keer maar niet meer links stemmen ;-)
@kliko311:

“en maar roepen dat niemand erop achteruit gaat”

O ja? Wie roept dat dan?

Of bedoel je de meute op het www?
Ik neem aan dat binnen de eerste de beste dagen er al wel mensen zijn die er “omheen” zijn gekomen. Dan heb je hetzelfde effect als nu. Iedereen rijd op Gas, Diesel, of Benzine, maar de dieselrijders kunnen op Rooiediesel gaan rijden (Mag niet, maar het omzijlen van de kmheffing ook niet). Of sterker nog, als de Zonnebloem olie goedkoper blijft dan de Diesel is, gaan ze daar toch op rijden?

Ik geef toe, dan rij je weg en dan ruikt het wel even naar een snackbar. Maar goedkoper rij je.

Nou rij ik zelf nog geen auto (Geen rijbewijs). Maar toevallig ken ik iemand die dat wel doet.
@Laurens heb jij dan ooit gedurft om links te stemmen!?!?
@MrJones: ik geef mijn eenmalige jeugdzonde toe… het NL verzorgingsstaatparadijs, waarin werken actief ontmoedigd wordt en dat oa door kilometerheffingen gefinancierd blijft worden, is deels aan mij te wijden :-)

Heb intussen mijn les geleerd, en weet dat Nederland echt niet in haar eentje een eventueel broeikasprobleem zal oplossen, hoe hard we een groot deel van de burgers ook gelegaliseerd blijven uitknijpen zodat een kleine groenlinkse elite in het paradijs kan blijven vegeteren ;-)
Kan die heffing ook niet worden gekoppeld aan het aantal personen in je auto?? Gezellig samen met drie collega’s in de auto (dus 1 ipv 4 auto’s, minder brandstof, minder uitstoot, minder file, minder etc), met meer mensen in de auto, minder betalen! Dan snijdt het mes aan twee kanten en kan die regeling echt het beoogde effect van minder co2 en minder files gaan hebben!

(wil hier geen discussie over de controle hiervan aanzwengelen, het is maar een idee!)
“het NL verzorgingsstaatparadijs, waarin werken actief ontmoedigd wordt en dat oa door kilometerheffingen gefinancierd blijft worden”, en ik maar denken dat Camiel van het CDA was en dat die partij rechts in het politieke spectrum staat. Kennelijk heb ik iets niet begrepen.

Kennelijk wordt het dankzij rechts veeeeel beter, ondanks dat de rechtse partijen sinds de Tweede Wereldoorlog altijd in de regering hebben gezeten.

Kennelijk hebben alle mensen van “Groenlinks” een paradijs, maar wonen de VVD stemmende mensen allemaal, of in ieder geval het grootste deel, in schamele hutjes zonder stromend water en zitten alle werkloze PVDA en Groenlinks-stemmers in dikke villa’s.Kilometerheffing is een veel te gecompliceerde oplossing om het autorijden nog duurder te maken, bovendien als neveneffect heeft dat men ons constant kan controleren op waar we zijn en zelfs op snelheid. Men kan controleren waar we onze auto’s parkeren. Het ontbreekt er aan dat die kastjes ook opnemen wat we bespreken in de auto en dat ook naar de AIVD sturen. Ook al zo’n links bolwerk, trouwens, die AIVD.
Het trucje met de provinciale belastingen is mij ook in het verkeerde keelgat geschoten. Het gaat weliswaar niet om heel veel geld, maar als Eurlings beweert dat de automobilist er gemiddeld niet op achteruit gaat heeft hij deze belasting erbuiten gelaten. Klopt dus niet.
En verder: wat is de peildatum? M.a.w. met welk jaar moeten we vergelijken om te zien of men gemiddeld er niet op achteruit gaat? Is dat 2007, het jaar dat begonnen is met de afbouw van de BPM?
En hoe lang zouden we niet meer dan anders betalen? Ik wil een termijn weten. Ik wil dat Eurlings zich dadelijk niet gaat verschuilen achter vage beloften maar harde, verifieerbare toezeggingen doet. Ik hoop dat de Tweede Kamer dit serieus neemt want de kostenstijgingen zijn niet te aanvaarden op basis van het akkoord (de burger betaalt niets méér).
Vragen, vragen, vragen…
Maak gebruik van het burgerinitiatief tegen de kilometerheffing! Geen overheid in mijn auto! Vul de petitie in op kilometerheffing-nee!
@Rick dos: Sacha heeft gelijk. Jij aanvaardt het systeem omdat je er geen moeite mee hebt om het te betalen. Vergeet niet dat velen met moeite hun autokosten kunnen betalen. Het fabeltje dat je dan maar minder moet rijden, is BS. Ik rijd geen kilometers voor niets (behalve in steden waar men zogenaamde mobiliteitsplannen heeft en iedereen de hele stad moet rondrijden), ga nooit naar de bakker met de auto, enz. Maar als ik de boel uitreken, betaal ik met het nieuwe systeem drie keer zoveel als nu. Waar is de tijd dat mensen nog betoogden?
Het is toch logisch dat wij allemaal meer gaan betalen, kijk maar naar het zorgstelsel. Ook een mislukking, maar je hoort er niemand over.
Autofabrikanten hanteren voor NL lagere netto prijzen, omdat er zoveel belasting op komen. Wanneer de bpm weg is, hoeft dat niet meer. Deze prijsstijgingen is Camiel ook “vergeten” in zijn berekeningen.
@JanJansen:
Bedankt voor de Fokke en Sukke stripje. Ik kreeg een lachbui van. En het erge is dat het ook nog waar is.
Vooral de BPM is het rekenfoefje: het wordt wel goedkoper ja, alleen wordt ‘de huidige auto’ niet meegenomen: er wordt enorm afgeschreven op auto’s die nu gekocht worden; ze zullen sneller in waarde dalen en daardoor gaan vooral mensen met dure auto’s hard achteruit!

Ook auto’s met een dure km-prijs gaan achteruit omdat ze minder in trek zijn; nog meer waardeverlies!
Waarom niet gewoon bpm en wegenbelasting afschaffen en extra accijns op benzine. Dan betaal je echt per km….
BPM afschaffen is een sigaar uit eigen doos… sinds 1992 wordt het Nederlandse wagenpark (nieuwe auto’s) belast met deze zuigbelasting. We gaan de BPM en motorrijtuigenbelasting (MRB) afschaffen en de kilometerheffing (KMH) invoeren. Sorry maar de BPM is een gedwongen maatregel om meer geld richting de schatkist in Den Haag te loodsen, oftewel de automobilist nog verder uitknijpen. MRB wordt ook telkens stilzwijgend verhoogd, niet in verhouding met de inflatie. Kan een leuke auto kopen van de BPM die ik de laatste jaren heb betaald voor mijn auto’s!

Worden diesels met de KMH zwaarder belast als benzine auto’s? Ik heb het vermoeden van wel, dit is met de MRB ook het geval. Nu met de MRB is het wel gunstiger om een diesel te rijden met een hoog kilometrage op jaarbasis. Oftewel de dieselrijder wordt nog harder genaaid als benzine-rijders. Of wordt de KMH op aantal kilometers op jaarbasis berekend? 3 cent tot 15.000km/jaar, 2,5 cent tot 25.000km/jaar, 2 cent tot 30.000km/jaar en 1,5 cent bij alles boven de 30.000km/jaar?

De hele KMH gaat een hoop geld kosten om het draaiend te krijgen en te houden. Tevens voorzie ik grote problemen bij de technische mogelijkheden die de overheid heeft, voornamelijk computertechnisch.
@Kyanite
Uit het voorstel van Eurlings valt de extra heffing op diesel op te maken:

“De brandstoftoeslag in eurocenten per kilometer, wordt bij aandrijving door een kracht die geheel of gedeeltelijk wordt ontleend aan dieselolie, bepaald aan de hand van de formule:

(0,0208 * D + 1,4768) * 0,44655927

waarbij

D= de uitstoot van koolstofdioxide van het motorrijtuig in grammen per kilometer na toepassing van het achtste lid.”
Bezitters van oude auto’s (maar jonger dan 25 jaar) en met name van diesels moeten heel erg opletten wat voor bedragen hen voorgeschoteld worden. Aangezien zowel de berekening van de basisprijs als de extra heffing op diesel gebaseerd wordt op CO2-uitstoot en deze bij oudere auto’s niet bekend is wordt deze met een formule toch bepaald:

“3. De uitstoot van koolstofdioxide van een personenauto of een bestelauto in grammen per kilometer, die niet blijkt uit het kentekenregister of het register buitenlandse kentekens, wordt indien de aandrijving van het motorrijtuig geschiedt door een kracht die geheel of gedeeltelijk wordt ontleend aan dieselolie, bepaald aan de hand van de formule:
(-38,656 + 0,135*A)*B

waarbij

A = de ledige massa van het motorrijtuig in kilogrammen, en
B= de krachtens het vierde lid geldende bouwjaarfactor.

4. De bouwjaarfactor bedraagt 1 voor het bouwjaar 2008 en wordt voor andere bouwjaren vastgesteld bij regeling van Onze Minister.”

Of deze CO2-waarde een beetje in de buurt van de werkelijkheid komt kun je zelf nagaan door je gemiddelde verbruik bij te houden waarmee de uitstoot evenredig is. Om te zien wat het gemiddeld verbruik van je type auto is kun je kijken op http://www.spritmonitor.de.
Probleem is verder dat Eurlings de ‘bouwjaarfactor’ nog niet bekend heeft gemaakt. Zolang hij dat niet heeft gedaan kun je de rekensom niet maken en weet je niet wat je boven het hoofd hangt. Deze achter de hand gehouden ‘bouwjaarfactor’ is een van de vele ‘listige rekenfoefjes’ waarmee Eurlings de werkelijke kosten voor de automobilist verzwijgd.
Ik vind dat de Tweede Kamer niet akkoord kan gaan als niet alle prijzen boven water komen.
Het hele voorstel van Eurlings en het (gedeeltelijk negatieve) advies van de Raad van State is trouwens te downloaden op:
http://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken_in_adviezen/zoekresultaat/?advicepub_id=8849
@Nexxt
Okay mijn situatie:
Audi A4 1.9 tdi quattro, 2003, 168 tot 217gr/km, meeste boven de 190gr/km volgens de gelinkte duitse site. Even de gemiddelde uitstoot op 195gr/km stellend:

0,0208 * 195gr/km + 1,4768) * 0,44655927 = 2,47 cent/km

oftewel 3,00 + 2,47 = 5,47 cent/km
Ik betaal nu 126 euro per maand MRB = 1512 euro per jaar
dit komt dus doorrekenend uit op 1512 / 0,0547 = 27.642km/jaar om gelijk te blijven qua kosten (even niet die EXTRA provinciale belasting meerekenend).

Oftewel de dieselrijder wordt nog harder genaaid…
Over de KMH heb ik zowat mijn vingerafdrukken versleten op mijn toetsenbord…Dus ik zeg nog maar 1 ding;
Radix malorum est cupiditas
Er wordt gesteld dat de kilometerheffing zowel de MRB (excl. provinciale opcenten) en de BPM gaat vervangen

Momenteel bestaat de nieuwprijs van een benzine auto in nederland voor 55% uit belastingen (kale prijs + BPM + btw over het geheel), bij diesels is dit zelfs 65%. Dat zou dus nog maar 19% (btw) worden. Klinkt leuk maar als je al een auto hebt ben je dus mooi genaaid (want ook de inruilwaarde/dagwaarde daalt hierdoor navenant!)

Saboteren dat ding?
Het saboteren van ‘camiels kastje’ is een economisch delict waar 4 jaar gevangenis en/of 67.000 euro boete tegenover staat. Je kunt beter een overval plegen, dan kom je met 2 jaar weg (en kun je wellicht weer wat extra kilometertjes betalen)

Privacy?
Het kastje registreert precies waar je rijdt (dmv GPS) en bepaalt aan de hand daarvan het kilometertarief. In het kader van ‘de veiligheid’ kan men precies zien waar jij overal heen bent gereden.

Buitenlanders?
Alleen Nederlanders moeten voor deze onzin gaan opdraaien, buitenlanders die hier rijden betalen niets. Rijden wij in het buitenland, dan moeten we wel gewoon tol betalen of vignetten kopen (alleen Belgie, Luxemburg en die zandweg door Andorra zijn nog gratis te bereiden)

Vrachtverkeer?
Als vrachtverkeer duurder wordt gemaakt, betekent dat duurdere transportkosten, uiteindelijk zijn het toch jij en ik die dat merken aan duurdere produkten in de winkels.
Ik denk zelf dat steeds meer bedrijven vestigingen gaan openen in het buitenland (m.n. oostblok) om zo de dans te ontspringen, zet er gelijk een paar goedkope chauffeurs op en je hebt er hier weer wat werkelozen bij.
Ze kunnen dan ook lekker doorgassen, want niet één geflitste Pool krijgt een acceptgiro uit Leeuwarden thuisgestuurd.
(Wij wel, want zo’n kastje werkt natuurlijk ook uitstekend als permanente trajectcontrole!, kunnen ze gewoon op de rekening erbij schrijven)

Investering:
Die hele klimbim gaat naar verwachting 8 miljard euro kosten (dit zal uiteindelijk wel verdubbelen; zie de betuwe-lijn); veel geld voor iets wat niet fatsoenlijk doordacht en getest is, dit moet eerst terugverdiend worden voordat het wat oplevert (de betuwe lijn levert overigens nog steeds niks op)
Waarom niet gewoon BPM afschaffen, MRB verlagen (tot een vergelijkbaar niveau in de rest van Europa) en het via de brandstofprijs regelen?
De verbruiker betaalt dan nog steeds (en dan dus ook buitenlanders)
Gaan wij lekker met z’n allen in Luxemburg tanken ;-)
In de Telegraaf las ik het volgende:

Duitsers: Doe km-heffing niet door Rob Savelberg
BERLIJN – Van alle kanten waarschuwen de Duitsers Nederland voor de nieuwe autobelasting. Ze hebben slechte ervaringen met de peperdure elektronische wegenbelasting per gps. De bezwaren zijn veelzijdig: niet alleen de privacy is in het geding, autorijden wordt vooral duurder en vaak verzaakt de techniek.

Twee weken geleden lanceerde de kersverse Duitse verkeersminister Peter Ramsauer het idee van een kilometerbelasting op de Autobahn. Al na enkele uren moest de christendemocraat uit Beieren zijn proefballonnetje inslikken. Een storm van kritiek had een abrupt einde gemaakt aan zijn ondoordachte plannetje. Kanselier Angela Merkel zorgde er persoonlijk voor dat de automobilist niet nog extra werd belast. Ze had voor haar herverkiezing de burger juist belastingverlaging beloofd.

„Het Nederlandse plan zou veel te duur voor ons zijn. Dat doen we in Duitsland dus niet”, oordeelt Andreas Hölzel van de ADAC, Europa’s grootste verkeersclub. „Autorijden is nu al peperduur. En bij jullie zijn benzine en aanschafbelasting van een auto nog veel duurder. Pendelaars zijn de dupe. Vaders die voor hun gezin lang op de weg zijn. Bij ons beloven politici ook dat autorijden goedkoper wordt. Dat de motorrijtuigenbelasting omlaag gaat. Maar niemand gelooft dat.”

In Duitsland wordt de motorrijtuigenbelasting al via de CO2-uitstoot bepaald. Dat zou auto’s met een geringe emissie attractiever maken om te bouwen en te verkopen. „Maar dat betekent nog niet dat elke auto een apparaat nodig heeft om te kijken wie wanneer waarheen rijdt”, aldus verkeersspecialist Hölzel. „Door de accijns op benzine wordt het verbruik al belast. Dat is voldoende.”

Onze oosterburen hebben veel slechte ervaringen met de elektronische belastingheffing op het vrachtwagenvervoer, waarvoor in 2002, twee dagen voor de verkiezingen, werd gekozen. „De invoering was anderhalf jaar te laat. Daarom heeft de bondsregering het verantwoordelijke bedrijvenconsortium Toll Collect, dat de vrachtwagenkastjes beheert, voor de rechter gedaagd”, zegt Martin Bullheller van de Duitse brancheorganisatie BGL. Berlijn eist schadevergoeding.

Pas in 2005 trad het nieuwe systeem in werking. De vertraging kostte de Duitse belastingbetaler 1,5 miljard euro. Voor de peperdure operatie betaalt Berlijn per jaar aan Toll Collect 700 miljoen euro. „De invoering van de zogeheten on-board-units van Toll Collect was een catastrofe”, oordeelt Bullheller. „Er waren steeds technische problemen en te weinig apparaten.” In de begintijd reageerden die bijvoorbeeld niet, ze gingen niet uit, of gingen vanzelf uit, of toonden verschillende prijzen over dezelfde afgelegde weg.
Ik dacht even dat we met Eurlings eindelijk een minister hadden die het goed voor met hardwerkende Nederland. Verbreding snelwegen, meer snelwegen etc.

Maar ooo, oo, ohh, wat ben ik weeeeeer teleurgesteld, er gewoon weer ingetuind. Het zijn stuk voor stuk smerige achterbakse boeven. Collega van me heeft net een Prius gekozen voor de lease. Dacht ie wat minder bijtelling te krijgen. Maar nee hoor, vandaag al weer geluiden vernomen dat het belastingvoordeel voor hybride auto’s er maar weer af moet. Hoezo, beflikkerij.

Let op mijn woorden. Motoren worden over een paar jaar gewoon belast. Electrisch of hybride rijden is over een paar jaar fiscaal net zo duur. Snelheidsovertredingen worden over een paar jaar gewoon gekoppeld aan dat ***kastje in je auto.

Maar goed, laat ze maar lekker doorgaan op deze manier. Goed voor de volgende verkiezingen. Ik weet in ieder geval al heel erg zeker waar mijn stem NIET naar toe gaat en ik raak er steeds meer van overtuigd dat ik ook al weet waar die stem wel naar toe moet!
@M.M.M: wat zeurt die collega, de BPM vrijstelling heeft hij toch al binnen via een laag leasebedrag? Degene die de lul is ben jij, want het zijn de andere lease rijders die ook nog eens een hogere bijtelling mogen betalen om je collega’s 14% tarief te compenseren.

De hybride subsidie is een van de meest onzinnige maatregelen ooit. We betalen 17.000 Euro om 2 ton CO2 te besparen over 4 jaar en 150.000 km. Die CO2 kost op dit moment minder dan 50 Euro.

Hogere CO2 uitstoot gaat een automobilist bij invoering kilometerheffing iets van 500 Euro per jaar kosten (lijkt het), per extra ton uitstoot. Ook extreem, maar een heel stuk reëler dan die 8500 Euro die we met zijn allen nu ophoesten.
Waar je op stemt dondert toch niet, niemand moet meer gaan stemmen dat werk veel beter. Denken jullie dat de auto’s goedkoper worden, vergeet het maar de prijzen blijven echt wel gelijk of erger nog hoger. Als het kastje niet werkt word je gewoon geschat plus boete uiteraard, want daar is de staat ook gek op. We worden gewoon bestolen dat noemt zich christenen laat me niet lachen. Kut cda pvda en de rest niet te vergeten.
Het christelijke motto van de CDA:

Gij Zult Niet Stelen, De Overheid Duldt Geen Concurrentie!
ALLEMAAL INVULLEN: mailen naar [email protected]
reacties worden volgende week aangeboden aan boef Eurlings!!
En denken we nu echt dat het voordeel van het wegvallen van de BPM in tact zal blijven? Heren en dames dat kunt u wel vergeten. Waarom? Is simpel wanneer je je bedenkt dat een gemiddelde middenklasser (mijn Peugeot 207) in Nederland gemiddeld € 4.000 duurder is dan in Duitsland. Je zou dan zeggen dat wanneer de BPM wegvalt en bij een gebruik van stel 4 jaar je EURO 1000 voordeel per jaar hebt. Tel hierbij op de wegenbelasting EURO 500 per jaar en je komt op een voordeel van EURO 1500. MAAARRRRRR wat even vergeten wordt om te vermelden dat door de EU we geconfronteerd gaan worden met eisen dat de prijzen van de auto’s omhoog moeten. Je voelt het al aankomen dat de fabrikant en de dealers hier natuurlijk geen nee tegen zullen zeggen aangezien dit alleen maar meer geld voor hen op zal leveren. Dus straks BPM afgeschaft en de auto toch nog net zo duur als voor de invoering van de km heffing.
En nu niet de fout maken ik koop geen neiuwe auto dus heb geen last van de BPM …. een duurdere auto zonder BPM zal leiden tot hogere inruilwaarden en dus aanschafprijzen van een 2e hands auto.
Al met al zal het dus leiden tot slechts het wegvallen van de Mototrijtuigenbelasting. Tsja en hoe willen ze dan gaan volhouden dat 59% goedkoper uit zal zijn? Nee ook deze bewering kunnen we gaan scharen onder de categorie leugentje vanuit het Binnenhof. En denk nu zelf had je dat op voorhand al gedacht? De overheid die zegt dat 59% goedkoper uit zal zijn .. m.a.w. de schatkist zou door de invoering wel eens minder geld binnen kunnen krijgen. Geloof jezelf toch niet he. Zodra ze dat vaststellen dan kan je erop wachten dat de km prijs aangepast gaan worden … je kent het wel de jaarlijks terugkerende inflatiecorrectie. Nee ik ben geen waarzegger maar ik durf het wel aan om te voorspellen dat we duurder uit zullen zijn. Fors duurder!
teken allemaal de petities op:

http://www.redonzeprivacy.nl/petitie/

en op:

http://www.kilometerheffingnoway.nl/ (website v/d VVD)
Ze hebben het allemaal over woon-werk verkeer. Als je alleen puur voor dat berekend kom je hetzelfde uit aan wegenbelasting wat je nu voor betaald. Maar als het gaat om prive verbruik wat dan? Ohh yee dan is het misschien toch wat duurder. Wekelijks je oma bezoeken of wat dan ook wordt dan toch duurder. Lekker dagje uit is toch misschien te duur daarvoor. Om ergens het platteland te bezoeken met openbaar vervoer is helaas ook moeilijk. Als we het toch over openbaar vervoer hebben zijn daar ook nog wel dingen over te zeggen. Ze willen van alles bezuinigen maar ondertussen worden de treinkaartjes wel duurder. Vertragingen zijn afgenomen? Nee hoor dagelijks zijn er wel klachten en problemen. Het word tegenwoordig maar steeds gekker om geld uit het volk te halen.
L.S.
Mijn belangrijkste bezwaar is dat ik de complete Chaos vrees, bij invoering van het “Kastje”.Hoeveel IT plannen van de overheid zijn al mislukt?Ik denk tig.
Hoeveel projecten zijn heel anders uitgepakt dan verwacht?Tig De ervaring van de overheid met sattelliet navigatie ervaren de Boeren nu aan den lijfe vele zijn ineens hektaren grond kwijt.Ik denk dat de overheid domweg niet in staat is om zo’n omvangrijk project tot een goed ende te brengen.De hackers lopen zich al warm om de kastjes te kraken.En gekraakte kastje kunnen ook communiceren met de satelliet wat de nodige storingen zal geven.Waarom niet de wegenbelasting in de vorm van accijns op de benzine.Dat is makkelijk en voorkomt de totale Chaos.
volgend jaar ga ik net 10 meter over de grens wonen. ik koop een huis in Duitsland ik rij voor weinig/ ik betaal minder/ een ik blijf gezonder aangezien ik minder stress heb.
Geachte heer Eurlings,

Hierbij wil ik mijn tot failliet verklaren voor de Nederlandse wet,
Het film 2012 draait volop in de bioscopen. In eerste instantie geloofde ik absoluut niet in het film, maar toen ik de verhaal van het kilometerheffing las heb ik toch meer het gevoel dat de einde van de wereld echt nadert alleen deze keer voor automobilisten in Nederland. Hierbij wil ik u echter duidelijker maken dat ik in uw favoriete jaar 2012 niet met mijn koste rond kan komen, een dus geen auto kan rijden.
Heer Eurlings wilt u zo vriendelijk mogelijk zijn een deze melkkoewet niet aan te bringen in de Nederlandse wet boek. Ten eerste u beledigd de Franse wetboek enorm hier mee aangezien de NL wetboek een kopie van de Franse is. Ten tweede u dwing mensen om net tien meter over de grens te gaan wonen!!!, wat me erg doet denken toen ik vanuit een verschrikkelijke land Iran zelf heb moeten doen. Als derde optie zie ik meer vervuilde oude diesels van jaren 80’s rond rijden,,,, HELPPPPPPPP HELPPPP
in den haag moeten ze niet zo zeiken en de auto bezitter eens een keer met rust laten wij moeten al genoeg betalen

Geef een reactie:

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten, registreren kan HIER (ook via Facebook).