White Shark: Identity Y2 (V12 met 520 pk) - Autoblog.nl