Winterkorn: "Ik wist 100% serieus eerlijk waar van niks" [updated] - Autoblog.nl