Partij voor de Dieren wil export elektrische auto slopen - Autoblog.nl