Er wordt gehakt gemaakt van D66-tolplannen voor Amsterdam - Autoblog.nl