Volkswagen spreekt: 'sjoemelsoftware was wanhoopsdaad' - Autoblog.nl