Regeerakkoord: dit zegt Rutte III over onze vierwielers

Auteur: , 61 Reacties

Wat voor gruwelijke kwellingen hebben ze nu weer bedacht in Den Haag om de automobilist te pesten?

geld-Rutte

Jawel, het is eindelijk zo ver. Na de langste formatieperiode ooit ligt er een nieuw regeerakkoord op tafel met het motto ‘vertrouwen in de toekomst’. Maar geldt dat ook voor ons autoliefhebbers, of worden we weer keihard aangepakt? We weten inmiddels al dat de torenhoge boetes voorlopig blijven, maar wat staat er nog meer over de auto in het regeerakkoord? We plozen het document door om de zaak eens grondig te onderzoeken.

CO2-tax:
De zoekterm ‘tax’ levert alleen maar wat geneuzel op over het einde maken aan Nederland als ‘belastingparadijs’. Bono en zijn matties zullen hun hoofkwartier dus misschien ergens anders moeten vestigen. Jammer want dat scheelt ons weer wat centen en werkgelegenheid. Maar verder wordt met geen woord gerept over de vermaledijde CO2-tax, nog of deze aangepast wordt als de nieuwe verbruikscyclus ingaat. Moeten we dan zoeken op het trefwoord ‘BPM’? Mwah, dit levert één interessant feitje op: de BPM-teruggaaf op taxi’s wordt afgeschaft.

Kilometerheffing voor vrachtbakken:
Dit is een hot item voor onze transportsector. Het nieuwe kabinet gaat een kilometerheffing invoeren voor vrachtwagens. Het kabinet belooft dat de inkomsten van deze heffing worden teruggesluisd naar de sector via een verlaging van de wegenbelasting voor trucks. Veel trucks op ’s lands wegen staan echter niet geregistreerd in Nederland. Wat dit voor uitwerking gaat hebben op de populariteit van de haven in Rotterdam valt dus te bezien. Ook de jeukwoorden ‘innovatie’ en met name ‘verduurzaming’ zouden de transportbedrijven nog weleens duur kunnen komen te staan.

In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer (“Maut”) ingevoerd. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie in en verduurzaming.

CO2 Eemissiereductie van 49 procent in 2030:
Dat is het streven van het nieuwe kabinet. Het komt neer op een verlaging van de uitstoot van CO2 met nog eens 56 megaton meer dan gepland. Een deel daarvan willen de bovenbazen realiseren op het gebied van auto’s en transport. Zuiniger banden, Europese normen en elektrische auto’s moeten goed zijn voor een reductie van 1,5 megaton. Biobrandstoffen en maatregelen in steden (lees: je mag er niet meer in met een gewone auto) zorgen in theorie nog eens voor een reductie van 2 megaton.

Dat steden en gemeenten het recht krijgen milieuzones in te stellen en lagere parkeertarieven in te voeren voor emissieloze auto’s is ook een van de punten die staan onder het kopje ‘personenvervoer’ dat we hier onder uitlichten. Milieuzones zullen dus (waarschijnlijk) niet meer illegaal verklaard worden in de toekomst en het feit dat je wegenbelasting betaalt wil niet meer zeggen dat je overal van het wegennet gebruik mag maken.

Algemene bespiegelingen op personenvervoer
:
Vanaf pagina 39 van het akkoord vind je alle punten terug, maar we lichten degene die het meest te maken hebben met auto’s voor je uit. Dat er 100 miljoen verspild wordt aan infrastructuur voor fietsen is immers niet zo boeiend. Deze punten zijn daarentegen wel interessant:

  • Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur houden we rekening met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg. Overheidsinformatie over verkeer wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners. Om ieders privacy te waarborgen leggen we spelregels vast over de eigendom en het gebruik van reisdata.
  • Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie.
  • We zorgen ervoor dat we met voldoende tank- en laadinfrastructuur klaar zijn voor een nieuw wagenpark. Levering en exploitatie van laadapparatuur blijft primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen.
  • Door het instellen van een milieuzone en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s hebben gemeenten instrumenten om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Wel zal (net als in Duitsland) één systeem met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones worden ingevoerd zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen. De bestaande maximumsnelheden blijven in stand, waarbij de geldende veiligheids- en milieunormen steeds leidend zijn.
  • Samen met de Mobiliteitsalliantie voeren we deze kabinetsperiode pilots uit om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling, zonder dat dit leidt tot een systeem van rekeningrijden [nadruk toegevoegd].

Veiligheid in het verkeer:
Tenslotte wordt er nog wat gedaan aan de veiligheid in het verkeer. Dat de lichten weer aangaan ’s nachts op de snelwegen was al uitgelekt. Daarnaast worden N-wegen verbeterd en krijgen verkeersaso’s flink op hun donder door het aanpassen van het boetesysteem. Dat laatste zal dan waarschijnlijk pas gelden voor 2019?

Dat was ‘m, tenminste, voor wat betreft het regeerakkoord. In de komende jaren zullen bepaalde issues natuurlijk nog on the fly besloten moeten worden, zoals (hopelijk) die aanpassing van de CO2-tax op de nieuwe WLTP-verbruikscyclus.61 reacties

Weinig nadelige maatregelen voor de automobilisten zo te zien, en dat mag ook wel eens eindelijk. Aan de andere kant ook geen positieve ontwikkelingen, maar goed dat was ook te verwachten. Goedkoper gaat het allemaal echt nooit meer worden….
Dat geneuzel over milieuzones is nog wel een “dingetje”, maar gelukkig moet wel elke gemeente hetzelfde systeem gaan hanteren…
@trustmeiamanengineer:

Het is heel goed dat ze wel vrachtwagens aanpakken met extra belasting.

Zeker buiten de randstad rijden er tijdens de spits gigantisch veel vrachtwagens met een snelheid van 50km/h onder de Vmax van de 130 zones.

Ik heb altijd geleerd dat door drukte en snelheidsverschillen extra veel files ontstaan.

Het extra belasten van vrachtwagens zorgt er hopelijk voor, dat we ze minder zien tijdens de spits. Vrachtwagenchauffeurs moeten toch rusten, laten we a.u.b. heel hard fiscaal gaan stimuleren dat vrachtwagens gaan rijden buiten de spits.
@fiestacruizer: ja jij komt er wel, stel….. stel, alle vrachtwagens gaan hun rust(45 min.) midden in de spits maken, wat de fuck schiet je daar mee op als je dan niet meer door kan rijden als de hele vluchtstrook vol staat en om nog maar te zwijgen over het hersenloze volk wat in een personenauto niet boven de 80 uitkomt. Maar goed, neem aan dat er enige mate van sarcasme in je opmerking van toepassing was ;) moest mij even van het hart.
@fiestacruizer: is dit een geintje?
@fiestacruizer: Ja want al die chauffeurs zitten voor hun lol op de weg, puur om ons te irriteren. Ze hebben absoluut geen vreten, elektronica en ander meuk bij zich die wij constant en op elk moment willen kunnen kopen…
Neemt niet weg dat alternatieve zoals de binnenvaart en treinen waarschijnlijk een stuk efficiënter gebruikt kunnen worden. Alleen zouden we dat moeten stimuleren in plaats van andere methoden bestraffen. Maar goed de Duitsers en Belgen heffen ook Maut, dus moeten wij het ook wel doen.
@fiestacruizer: precies, die truckers verdienen bakken met geld, dan kunnen die lui ook wel ‘s nachts aan het werk in plaats van in de spits, de aso’s!

Schei toch uit, als iedereen eens minder vastklampt aan 9u-5u werken wordt de spits verspreid waardoor er minder spits is! Chauffeurs hebben vaak ook een gezin! (Die ze nauwelijks zien omdat ze 60u in de week moeten rijden ex. rusttijden om een boterham te kunnen verdienen).
@fiestacruizer: Jij kijkt ook verder dan je neus lang is… Proest….
@fiestacruizer: Alsjeblieft niet. Krijg je van die toestanden die je elke avond langs de Autobahn ziet. Alle parkeerplaatsen en benzineatations tot halverwege de afrit vol met geparkeerde vrachtwagens omdat er te weinig parkeerplekken zijn en de chauffeurs weigeren door te rijden omdat ze dan in overtreding zijn met rijrustijdenwet. Als we jou plan gaan invoeren ga je precies hetzelfde zien in Nederland tussen 8 en 9 uur. Alle vrachtautos die precies dan als een mierenhoop bij de afritten van parkeerplaatsen en tankstations in de file staan om paar centen te besparen.
@wijsneus: Hmm. Als je s’avonds om 21:30 even wil stoppen bij een Raststätte omdat je nodig moet plassen dan kan het inderdaad lastig zijn je auto te parkeren. Dat is toch iets dat we in Nederland liever niet zien.
Lampen weer aan ’s nachts… wat een faal. Laat die honderden lampen gewoon uit voor die paar auto’s die er rijden. Ik vind het zelf nog wel zo lekker ook. Midden in de nacht, lekker donker over de snelweg knallen met een lekker muziekje. Vind je het vervelend om in het donker te rijden? Wees dan voor het donker thuis.
@kliko: kostte alleen maar veel geld, die lampen uitzetten. Dit terugdraaien was de enige juiste beslissing.
@coffeecup:

In welk opzicht zou dat meer kosten?
@jack_abarth: het handmatig aanzetten van lantaarnpalen bij wegwerkzaamheden kostte 2 miljoen euro. De besparing is 0,6 miljoen euro. Iets wat Rijkswaterstaat vóór het goedkeuren van deze regeling de overheid al voor had gewaarschuwd.
@coffeecup: leuk GL sprookjesideetje dus wederom..
Trouwens op bepaalde punten + flinke regen vond ik het eigenlijk nog aardig link ook (wanneer donker uiteraard)
@lekkaah: symboolpolitiek is schijnbaar nog het enige wat er gedreven mag worden :(
@coffeecup:

Ik ken het onderzoek niet, maar laten we eerlijk zijn een onderzoek wat opgesteld is door de “benadeelde” zou je met een korrel zout kunnen nemen.
Sterker nog, we hebben het dus over een verschil van 1,4miljoen om de verlichting te kunnen organiseren bij wegwerkzaamheden op snelwegen.
In het uiterste geval kunnen we voor een salaris van pakweg 50.000 €/jaar 28 (!!) FTE erop zetten die bij wijze van spreken het schakelaartje om moeten zetten.
Het zal uiteraard niet zo eenvoudig werken, maar dat gat van 1,4 miljoen is onwaarschijnlijk hoog.
@jack_abarth: het plakken van een link in de AB Android-app zorgt ervoor dat deze zich afsluit, maar Google op verlichting snelweg uitzetten kost geld, dan krijg je meerdere nieuwsberichten hierover. De bedragen heb ik niet zelf verzonnen ;)
@coffeecup:

Heb ik net gedaan ja, het blijkt dat de aannemer lokaal de verlichting dient te organiseren en zij (te) veel rekenen. Ik vind het wel vreemd dat een Rijkswaterstaat zoiets niet zelf kan organiseren.
@kliko: “Vind je het vervelend om in het donker te rijden? Wees dan voor het donker thuis”
Tja zo lust er ook nog wel een paar: Vind je het vervelend om in het BPM te betalen? Ga dan fietsen. Vind je het vervelend om dat je met je yountimer niet elke milieuzone in mag? Koop dan een courante auto.
Laten we wel zijn, met licht aan op de snelweg is het zicht beter en gebeuren er minder ongelukken. We betalen zoveel belastingen, daar wil ik ook wel eens wat van terug zien. En uiteraard rijdt het (voor mij) met de verlichting langs de snelweg aan ook gewoon lekkerder.
Hopelijk krijgen we niet van die achterlijke en lelijk groene stickers op onze auto’s voor de milieuzones. Ongelofelijk lelijk!
@kliko: Beter komt er een Europees geregeld systeem voor milieuzones en tolheffingen. Met één sticker die middels NFC of RFID geupdated kan worden met de relevante tol- en milieuontheffingen. Dat lijkt mij fijner dan nóg een sticker op je ruit. Zeker als je met de auto op vakantie gaat heb je straks gewoon heel je voorruit beplakt als het zo doorgaat.
Het is allemaal de schuld van de rabobank.
@230kompr: dom geneuzel..
pardon! lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s!?!?!

“Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”
@jorden: Je snapt toch wel dat dat artikel hier niet op gaat he? Niemand dwingt je om in een vervuilende auto te rijden.
@berlinetta: Gewoon de kerk van de V8 beginnen. Dan is het immers een geloofsovertuiging. Neem aan dat als we in God mogen geloven we ook in de V8 mogen geloven……
@antoonniels: Zetten we dan allemaal een spaghetti spruitstuk op ons hoofd?
@berlinetta: doen jullie dat nog niet dan?
@berlinetta: if that is what it takes….
@berlinetta @kliko : Voor iemand met een modaal bruto inkomen (+/-€ 36.000) is het voorlopig geen keus om wel of niet electrisch te rijden. Ik vind dit toch een vorm van discriminatie op grond van inkomen.
@jorden: Je hebt op zich wel een punt, maar discriminatie op grond van inkomen is niet mogelijk. Dat heeft het College van de Rechten van de Mens bepaald.
@jorden: Ter aanvulling: mensen met een zwaarder inkomen worden ook zwaarder belast. Dan zou dat ook niet mogen.
@jorden: Mijn moeder zei vroeger altijd dat als ik niet goed mijn best deed, dat ik dan later weinig zal verdienen…. nu doe ik te goed mijn best, want ik moet meer als de helft inleveren.
Overigens voor 30k heb je een Nissan Leaf, waar zelfs ik me prima mee zou redden…. met de wegenbelasting en het verschil aan brandstof besparing kun je die leaf makkelijk financieren en afbetalen! Omdenken dat is er nodig bij heel veel mensen in NL
@berlinetta: En niemand dwingt je om ergens in te geloven.
@robert110: Ik denk dat er genoeg mensen op de wereld zijn die dat niet met je eens zijn ;)
@jorden: Opzich best een interessante casus. De vraag is of je type auto (fossiel of elektrisch) daaronder valt. ;)
@kliko: Het enige wat ik kan bedenken is dat ik het geld niet heb om een volledig elektrische auto te kopen. En dus word ik ook nog extra belast als ik mn auto wil parkeren. (niet dat ik elektrisch wil rijden maar dat terzijde)
@martijnb11: je wordt niet extra belast in je fossiele voertuig, het elektrische voertuig is alleen minder belast
@jorden: Een auto is geen natuurlijk persoon…
@unknown234: Van nature ben je ook niet geboren ben met een levensovertuiging, politieke gezindheid of geloofsovertuiging.
@jorden: je bent dan ook vrij die te kiezen. Net als dat je vrij bent in je auto keuze.
@jorden: Dat is niks nieuws. Dat doet men nu ook al op veel parkeerplaatsen tussen gehandicapten en mensen zonder handicap. Dan heb ik het niet over de invalidenparkeerplaatsen die dichtbij een in- en uitgang liggen, maar over het feit dat mensen mindervalidenkaart onder de voorruit bij veel parkeerplaatsen de eerste twee of drie uur gratis mogen parkeren.
@edge: de gedachtegang is natuurlijk dat die mensen met de gehandicaptenkaart geen andere keuze hebben dan met de auto te komen (de rest kan uiteraard prima fietsen) en daar niet voor gestraft mogen worden.
En dat vrachtverkeer wat weer een concullega inhaalt omdat hij 2 kilometer per uur harder rijd overdag gaan we dat ook wat harder aanpakken?
-edit: dank u, is inmiddels gefixt-
“Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie.”

Dat vind ik een ambitieus streven. Ik ben benieuwd of de techniek, de infrastructuur en het trickle-down effect binnen nu en twaalf jaar genoeg vooruitgang boeken om in 2030 naar een volledig emissieloze markt voor nieuwe auto’s over te gaan. Vooral aan de onderkant van de markt zie hebben de fabrikanten nog een flinke uitdaging voor de boeg. Het is nu al een puzzelen om een elektrische auto te ontwerpen die een degelijke actieradius heeft, betaalbaar is, geen absurd hoog gewicht kent en waar ook nog winst op gemaakt wordt. Naarmate je meer naar de onderkant van de markt gaat wordt die puzzel natuurlijk steeds lastiger. Verkoopprijzen worden lager, het de productiekosten moeten daarom ook lager zijn, je wordt in technische zin beperkt door een kleiner en smaller platform. Kortom, genoeg werk aan de winkel!
@edge:
Ach welnee man.
Dat zijn sprookjes zoals Grieken die alles tot op de laatste cent terugbetalen of Fransen die zich aan een EU begrotingstekort houden.
Het zijn politici, die wonen ergens anders, in een sprookjesbos.
Waar ze altijd weer meer geld nodig hebben, dat weer wel dan.
@edge: Je quote deze zin: “Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie.”
Of het eerste haalbaar is dat maakt de regering niet uit. Maar dat ze de stimuleringsmaatregelen per 2030 kunnen afschaffen, daar heb ik het volste vertrouwen in.
Als ik het goed lees moet je NU nog een keer een leuke auto kopen, want over 10 jaar kan het echt niet meer.
‘100 miljoen verspild aan fietsinfrastructuur, niet zo boeiend’.

Dit is net één van de belangrijkste dingen. Misschien niet zo heel boeiend voor de ‘ware petrolhead’, maar al die fietsers kunnen nu veilig over een fietspad rijden waar ze anders toch maar in jouw weg rijden…
@cossiekiller:
Ja en geen van hen kijkt nog op zijn smartphone, rijdt met oordopjes in of doet aan spookrijden of over het trottoir of zonder verlichting.
Dat komt omdat die LED fietslampjes bij de Action een knaak per setje kosten en het totaal onnozel zou zijn om je leven voor zo’n bedrag in de waagschaal te stellen, toch ?
@desjonnies: Begrijp je wel wat hij zegt?
Mooi dat ze op hun eigen fietspad rijden, dus ook wanneer ze maar wat aankloten zoals jij beschrijft.
Of wil je gewoon effe kunnen zeiken?

De fiets is nog steeds ons beste vervoermiddel als je daarmee af kan (dus werk binnen <15km ofzo). Mag wel in geinvesteerd worden, en het is peanuts vergeleken met de rest van de wegenbouw.
@fanboy: Jezus, 15 kilometer. Weet je hoe veel dat is?
@viezefreddyw: een afstand waar ik per definitie de auto voor pak.
@viezefreddyw: Fietste ik vroeger iedere dag voordat ik een auto had. Als ik nu zo dichtbij mijn werk zou wonen zou ik dat weer gaan doen.
Wegenbelasting van de vrachtwagens omlaag… die betalen al minder dan ik met de A8….
@draadloos: Maar jij betaalt dan ook een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar en kan onbeperkt kilometers rijden. Voor de vrachtwagens geldt dat straks niet meer en staat tegenover die verlaging van de wegenbelasting een kilometerheffing. En we weten allemaal dat de overheid niet aan cadeautjes doet, dus ga er maar vanuit dat het kilometertarief hoog genoeg is om de korting op de MRB te compenseren.
-edit: dank u, is inmiddels gefixt-
Het worden zware tijden voor Mercedes-Benz. De verkoop van de E-klasse klapt in elkaar.
Doordat de BPM-teruggaaf voor taxi’s wordt geschrapt worden ze veel te duur.
We moeten wennen aan een wereld met Dacia’s als taxi.
Zo raar dat geneuzel over CO2… En niks over fijnstof of NoX!!! Terwijl dat 89396615539950976167490509x gevaarlijker is, en op veel kortere termijn!!
Plantenvoedsel geneuzel omdat er zo lekker makkelijk belasting op te heffen valt.

Geef een reactie:

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten, registreren kan HIER (ook via Facebook).