Elektrische auto niet CO2 neutraal

Auteur: , 120 Reacties

De stroom komt namelijk niet uit de lucht vallen

Hoe 'NIET Co2 neutraal' is een elektrische auto?


Natuurlijk was al bekend dat bij de productie van elektrische auto’s ook de nodige CO vrijkomt. Helaas is die uitstoot lastig te meten. Nu rijdt een elektrische auto natuurlijk niet op water maar op elektriciteit. Bij de productie van deze elektriciteit komt ook COvrij. Is de CO2-neutraal certificering volgens de WLTP norm voor elektrische auto’s dan wel zo terecht?

De uitstoot die vrijkomt op de weg kan juist wel heel goed gemeten worden. Voor een simpel rekensommetje neemt men de CO2-uitstoot per kWh en vermenigvuldigd dit met het verbruik van de elektrische auto. Via de website ElectricityMap wordt live bijgehouden hoeveel gram COer vrijkomt als er 1 kWh aan electriciteit wordt geproduceerd. Dit verschilt veel per land omdat ieder land de electriciteit weer op een andere manier opwekt. Dit kan middels kernenergie, maar ook wind-en zonne-energie, kolen of juist waterkracht zijn.

Ons eigen kikkerlandje maakt voor de winning van energie meestal gebruik van gas of wind en staat op de 52e plaats met 441 gram CO2/kWh. Buurland België doet het met de kerncentrale in Doel stukken beter met 126 gram CO2/kWh. Noorwegen staat natuurlijk bekend als het land van elektrisch rijden en duurzaamheid. Zij wekken energie op met waterkrachtcentrales en komen daarmee in het Noorden op 23 gram CO2/kWh. Polen gebruikt nog bruin-en steenkool en hun energie kost daarmee 652 gram CO2/kWh. Dit laatste is als elektrisch rijden met een aggregaat op een aanhanger.

Hoe ‘groen’ jouw bijtellingsvoordelige voiture is dus naast het productieproces sterk afhankelijk van de manier waarop energie wordt geproduceerd. In een land als Polen zal een elektrische auto voor meer CO2 verantwoordelijk zijn dan de pluimen van een nieuwe diesel. Nederland kan ook nog veel winnen met nieuwe energiebronnen.

Dus, CO2 kilometerheffing op elektrische auto’s?

bron: AD120 reacties

Ik geloof niet dat iemand dat ooit beweerd heeft. Wel dat een EV geen CO2 uitstoot. Dat klopt wel, want de CO2-uitstoot heeft eerder plaatsgevonden.

Het grote voordeel van EV’s is dat elektriciteit wel CO2-vrij kan zijn. Een windmolen of zonnepaneel wekt stroom op zonder dat er CO2 vrij komt. Met een EV hebben we de mogelijkheid om in de toekomst die stroom te gebruiken. Elk naar wordt die CO2-uitstoot namelijk minder doordat kolencentrales dicht gaan, en er windmolens en zonnepanelen bijkomen.

Een benzine-auto zal altijd CO2 blijven uitstoten, en dat wordt in de toekomst ook niet minder.
@krisp: “Elk naar wordt die CO2-uitstoot namelijk minder doordat kolencentrales dicht gaan, en er windmolens en zonnepanelen bijkomen.”

Vooral hard in blijven geloven. Dan lukt dat ooit. Tenminste.. in jouw hoofd.

Voor mensen met een realistisch kijk op de wereld is het vrij duidelijk dat dit nooit zal gebeuren.
Om CO2 neutraal te gaan kom je niet om kernenergie heen. (zie de positie van Frankrijk in de ElectricityMap)
@tweetyv6: die realistische kijk is alleen gebaseerd op oude technologie zo te lezen.
@rutgerk:
In Nederland is er nu een dekking van 8% groene energie dit is inclusief biomassa centrales die extreem vervuilend zijn.
Het is met de huidige techniek NIET mogelijk om ook maar 50% te halen met zon en wind.
Als we echt CO2 neutraal willen worden dan is kern(fusie)energie (torium) noodzakelijk.
Dit is op kort termijn een onzinnig plan omdat er niet genoeg geïnvesteerd wordt om kernenergie schoner te maken lees:afval.
Het zou erg verstandig zijn om voorlopig de huidige centrales te handhaven en waar rendabel te verduurzamen.
Gas is bij uitstek een zeer schone brandstof.
Het voordeel van elektrische voertuigen is minimale uitstoot op locatie/in de stad van fijnstof.
Co2 is op zich niet schadelijk en zorgt niet voor opwarming van ons klimaat. (anders wat onze fijne media verteld)
@markoh: volgens mij klopt je getal niet, dat ligt hoger qua “groene” energie.

Maar ben wel met je eens dat bijstook van groene massa niets helpt qua uitstoot en dus eigenlijk niet zou moeten meetellen en dan kom je rond 15% uit in de meest gunstige situatie.

Wat men ook niet moet vergeten is dat elke elektrische auto extreem verbruikt qua stroom dus dit getal gaat niet beter worden, ik denk zelfs een stuk slechter, maar dat is zonder feitelijke kennis.
@bitd: Inderdaad zover feiten. Elektro motor is vele malen efficiënter dan een brandstof motor.
@laptom: als mobiliteit ging over efficiëntie gingen we allemaal met de fiets, boterham met pindakaas is denk ik wel een km of 100!
@bitd: en dat is de een heel goed plan! Betere fietspaden, verkeerslichten fietsers voorrang, etc.
@laptom: helaas is de accu veel minder efficiënt dan de elektromotor. De stroom die je erin stopt, krijg je nooit helemaal terug.
@markoh: 2010 info
@rutgerk: Het punt is dat de huidige kerncentrales aardig verouderd zijn, maar er zijn al lang nieuwe ontwerpen die zelfs op kernafval werken. Maar ja de groene lobby is nu eenmaal tegen kernenergie dus snel zullen ze er niet komen. Bekijk de documentaire van Bill Gates op netflix eens hij is backer van het bedrijf.
@zoepie: De nieuwe kernreactoren zijn al in ontwikkeling sinds de jaren 60 en er wordt niet eerder verwacht dat er een productierijpe reactor staat dan 2030. Geef de EV en groene energiebronnnen diezelfde tijd.
@RutgerK: die nieuwe techniek is helemaal niet in ontwikkeling sinds 1960. Ze hebben in de jaren ‘60 een werkend prototype gemaakt en daarna hebben politici beslist dat ze een andere simpelere techniek moesten gebruiken. De ontwikkeling is pas relatief recent verder gegaan en enkele landen hebben alweer werkende kerncentrales volgens die nieuwe techniek.

Het is ook totaal niet te vergelijken met de oude techniek. De enige overeenkomt is het woordje “kern”. Vloeibaar zout is per ontwerp veilig en je hebt bijna geen kernafval. Wel de voordelen maar niet de nadelen. Of je dan thorium of uranium gebruikt is niet zo belangrijk.
@Zoepie: die docu is een eye-opener. Fascinerend om te zien hoe met een stel slimme koppen een kerncentrale ontwikkeld wordt die draait op de waste van oude centrales waar nog bunkers vol mee liggen. Dat is toch win-win? En dikke plus dat de nieuwe techniek niet van verreikt uranium afhankelijk is. Dus een moderne kernreactor roept onterecht associaties op met meltdowns uit het verleden. Jammer dat die ontwikkelingen zo lijken te stagneren want dit lijkt een goede aanvulling op zonne- én windenergie.
@towel986: vervanging van wind en zonne-energie bedoel je. Beide is een pure verspilling van grondstoffen en totaal niet groen.
@RutgerK:
Energie van wind en zon gebruiken zijn oudere technieken dan kernenergie. (Windmolens om graan te malen, zoutpannen om zout te winnen, bijvoorbeeld)

Daarnaast is zoiets als kernfusie ook kernenergie.
Én kernsplitsing in een thoriumzoutreactor is voor NL rete-nieuw.

Eerst denken, dan mondje opentrekken.
@tweetyv6: ‘Mondje’ ook. :-)

Kernfusie is ouder dan windmolens kan ik je met grote zekerheid zeggen.

Kernenergie en kernfusie blijven vooralsnog grote nevenproblemen houden. ‘Schone’ generatie centrales zijn er nog meer heel beperkt en de komende 20-30 jaar hoeven we nog niet veel te verwachten daarvan als het gaat om daadwerkelijke productie van energie. Dat staat los van de lobby van milieuclubjes maar gewoon door de stand van de techniek. De kans dat het aandeel van energie door wind en zon in de nabije toekomst stijgt is vele malen groter dan dat het aandeel kernenergie zal stijgen. Ik zie niet dat we binnen nu en 15 jaar van 4% naar 10-15% zullen gaan in de energiemix. Borssele valt weg en voordat er een nieuwe schone kerncentrale staat moeten we eerst maar weer zien op die 4-5% te komen.

De biomassa ‘hype’ is grotendeels ingegeven door de lobby vanuit de kolencentrales, omdat deze kolencentrales in bedrijf kunnen blijven als biomassa als alternatieve brandstof wordt gebruikt.

Het punt is wel interessant dat we kennelijk inmiddels wel allemaal beseffen dat de EV niet zo’n slecht alternatief is voor het maken van vervoersbewegingen maar dat de discussie nu gaat over hoe deze energie tot stand komt.
@tweetyv6: Helemaal eens, ik denk dat we de komende jaren geen kans moeten laten liggen om van fossiele brandstoffen af te komen. Kernenergie hoort daar wat mij betreft ook bij. Gelukkig heb ik ook niet gezegd dat kernenergie niet gaat werken. ;)

Ben wel benieuwd wie dat gaat betalen. Probleem is dat een kerncentrale neerzetten veel geld kost, en dat de ontwikkelingen in de opslag van elektriciteit dusdanig snel gaan, dat het erop lijkt dat tegen 2050 efficiënter is om de energie gewoon op te slaan voor langere tijd. Dan moet je dus in 20 jaar een kerncentrale afschrijven.
@krisp: kijk, nou zijn we bij de uiteindelijk uitkomst: de gebruiker van elektriciteit gaat dit betalen, eerst verslaafd maken en vervolgens kwartjes van Kok erop!
@bitd: Ik wek alle stroom (inclusief die voor mijn EV) zelf op, dus dat betalen laat ik graag aan jou over. ;)
@krisp: krijg jij alleen de toeslag om te mogen leveren aan het stroomnetwerk!
@bitd: Meer dan welkom, want batterijen zijn nu niet rendabel. Ik denk dat die heel belangrijk gaan zijn om het supply/demand-probleem van zonnepanelen en windmolens op te lossen.
@krisp:
Het CO2-neutraalfabeltje even met wat rekenvoorbeeldjes naar het rijk der fabelen verwijzen:
(Dit schreef ik een maandje of 3 geleden op Facebook)

Onbetamelijke feitjes 3
Netto nul CO2.

Zimmerfransje was weer ‘on the loose’. Als versgebakken EU Supercommissaris voor het klimaat, met Diederik Samsom aan zijn zijde (als een soort inverse Don Quixote & Sancho Panza; niet vechtend tègen maar vòòr windmolens) kan hij natuurlijk niet onderdoen voor de Amerikaanse democraten met hun Green New Deal.
In 2030 moet de EU zijn CO2 emissies met 55% gereduceerd hebben. Netto, neem ik maar even aan, want de rest is boekhoudkundige fraude. (Hallo stikstofdepositie)

Wat betekent dat nou werkelijk?
In 2018 werden in de EU 1.688 mtoe (miljoen ton olie equivalent) aan energie verbruikt.
1.263 mtoe hiervan waren afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen; olie(derivaten), gas en kolen. (https://www.bp.com/…/bp-stats-review-2019-european-union-in…)

Stel die behoefte blijft gelijk tot 2030 (wat onwaarschijnlijk is, maar soit)
Als Fransje zijn zin krijgt, dan moet er een capaciteit van 695 mtoe omgezet worden naar nucleair of ‘renewable’

Wat is hiervoor nodig?
Een kerncentrale produceert per jaar ongeveer 1 mtoe aan energie. (Turkey Point, Florida)

Wie windmolens een prachtig alternatief vind:
1 mtoe zijn ongeveer 2000 grote (2,5 MW) windmolens.

Met nog 10 jaar, oftewel 3650 dagen, te gaan tot 2030 zouden er dus:
Óf iedere 5 dagen 1 kerncentrale of iedere dag 380 windmolens operationeel moeten worden.
Oh en ongeveer 220 miljoen EU huishoudens moeten van gas/kolen/olie/hout af.
Dat zijn er ruim 60.000 PER DAG
@tweetyv6: Die 50% reductie is ten opzichte van 1990. De Europese Unie als geheel zit as we speak op 23%, dus nog 27% te gaan.

Ik ga niet zeggen dat de opdracht eenvoudig is, maar de reductie is een stuk lager dan je denkt. Bovendien ga je uit van een gelijkblijvende energievraag. Echter, zoals het er nu uitziet, neemt de energievraag significant af omdat nieuwe technologieën significant efficiënter zijn. Bijvoorbeeld EV’s: als alle auto’s elektrisch zijn, neemt de energievraag met ruim 8% af. Zie: https://twitter.com/BM_Visser/status/1217014453058834432?s=20 Dit is slechts een voorbeeld. Warmtepompen zijn 4-5x efficiënter dan CV-ketels, warmtenetten (met warmte uit de grond) kunnen volledig nieuwe energie onttrekken die we nu nog niet ontsluiten.

Nogmaals: de uitdaging is enorm. Maar niet onmogelijk.
@krisp:
Écht… ik vraag me af hoe wereldvreemd sommige mensen zijn.

Ten eerste:
Neem nou die tweet met die grafiek die je linkt.
Leuk en zo, maar a) er is geen bronvermelding waar die grafiek vandaan komt en b) als je een beetje natuurkundig verstand hebt, dan weet je als je object X van a naar b verplaatst, dat altijd evenveel energie kost.
Dus stel dat je alle ICE voertuigen vervangt door elektrische exemplaren (en dan laat ik het verschil in gewicht gemakshalve even buiten beschouwing) dan blijft het energieverbruik (bij ongewijzigd rijgedrag) gelijk.
Er zal dus weer een rekenkundig modelletje achter hangen, dat vol staat met aannames waardoor het LIJKT alsof omschakelen naar elektrische voertuigen energietechnisch gunstiger is.
Beetje zo als met de PFAS en Stikstof problematiek. Empirische data ontbreken, alles gebaseerd op modellen.

Ten 2e
Tussen mijn FB post met de berekening en vandaag liggen 3 maanden.
In die periode heeft Timmerfransje z’n ‘Green Deal’ voor de EU bekend gemaakt. Daar staat als doelstelling in CO2 neutraal in 2050. Zonder relatie naar 1990 (hoe kom je daar aan, trouwens? Dat is iets op nationaal vlak, toch?)

CO2 neutraal betekent voor mij: 0,0 CO2 emissie.
Dan moeten dus die hele 1263 Mtoe uit CO2-vrije energiebronnen komen.
Dat gaat dus nooooooit lukken. De meeste economiën

Ten 3e
Ik weet niet of je al eens in een van de ‘ontluikende’ EU landen bent geweest, zeg maar het zuid-oosten van de EU
Daar neemt de b.v. mobiliteit toe
Tevens groeit de EU bevolking quasi ongeremd, zowel door geboorte als door immigratie.

Dus om nou te roepen dat we minder energie gaan verbruiken in de toekomst…. lijkt me hoogst onwaarschijnlijk
En dat geldt voor de meeste instituten die zich bezighouden met het inzichtelijk maken van de energiebehoefte.
@tweetyv6: “Dus stel dat je alle ICE voertuigen vervangt door elektrische exemplaren (en dan laat ik het verschil in gewicht gemakshalve even buiten beschouwing) dan blijft het energieverbruik (bij ongewijzigd rijgedrag) gelijk.”

Dat is incorrect. Je laat hier alles rondom efficiëntie van de gebruikte middelen weg. Een diesel auto die 1 op 20 rijdt verbruikt ongever 500 watt per afgelegde kilometer. Een EV verbruikt 180-200 watt per afgelegde kilometer. Er is dus een enorm verschil tussen wat iets natuurkundig aan energie zou kosten en wat het daadwerkelijk in de praktijk kost. Terwijl diezelfde auto met een hoger gewicht dus al ruim 2.5x minder energie verbruikt dan de diesel variant.
@hiostu:
Denkfoutje, vriend.
De uiteindelijke energie die nodig is om het voertuig van a naar b te brengen blijft gelijk.
Hoe die energie opgewekt & getransporteerd wordt is een 2e.
Dan moet je ook de werkingsgraad en de transportverliezen van de opwekking van de elektriciteit meenemen.
En als je dan toch realistisch wil gaan rekenen, dan moet je ook het veel hogere gewicht van de EV’s meerekenen en in principe ook de cradle-2-cradle energie analyse van de voertuigen.

Wat denk je wie aan ’t kortste eind trekt?
@tweetyv6: “Denkfoutje, vriend.
De uiteindelijke energie die nodig is om het voertuig van a naar b te brengen blijft gelijk.
Hoe die energie opgewekt & getransporteerd wordt is een 2e.
Dan moet je ook de werkingsgraad en de transportverliezen van de opwekking van de elektriciteit meenemen.
En als je dan toch realistisch wil gaan rekenen, dan moet je ook het veel hogere gewicht van de EV’s meerekenen en in principe ook de cradle-2-cradle energie analyse van de voertuigen.

Wat denk je wie aan ’t kortste eind trekt?”

Het gaat toch om de verbruikte energie, dat is wat interessant is. Volgens jouw redenering zou er dus geen verschil zijn om met een 25.2liter V16 die 1 op 1 verbruikt een auto van a naar b te brengen en een 1.4 liter 3 cylinder die 1 op 25 verbruikt. Het resultaat is dat bij de 1 er heel erg veel energie verloren gaat om het te bereiken en bij de ander wat minder. Dus dat moet zeker meegenomen worden in de vergelijking.

En het vergelijk van het hogere gewicht van een EV zit al in de vergelijking, dat zit gewoon in het verbruik van de auto. Tevens kun je ergens in deze thread ook een vergelijk vinden met EVs en Diesel waar productie en alles is meegenomen.
@tweetyv6:

“De uiteindelijke energie die nodig is om het voertuig van a naar b te brengen blijft gelijk.”
Jij beweert toch “natuurkundig verstand” te hebben?
In een vacuüm klopt dit, ja. Niet in de echte wereld. Om het simpeler te maken: probeer eens een blok van 100kg te verschuiven over een ruwe betonnen vloer. Dat kost je veel energie, meer dan je kan opbrengen. Plaats nu vier wielen onder het blok. Nu kan je het met gemak verduwen. Zelfde massa, zelfde verplaatsing, veel minder energie.

“Hoe die energie opgewekt & getransporteerd wordt is een 2e. Dan moet je ook de werkingsgraad en de transportverliezen van de opwekking van de elektriciteit meenemen.”
Dat moet idd. En dat gebeurt ook. Reken jij dan ook de transport- en energiekosten mee van dat litertje benzine? En de uitstoot van de raffinage ervan?
@tweetyv6: “CO2 neutraal betekent voor mij: 0,0 CO2 emissie.”, het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit wat jouw definitie is, want er is gewoon een officiële definitie voor.

CO2 neutraal betekent dat je niet meer CO2 in de atmosfeer brengt dan dat eruitgehaald wordt. Dit houdt in dat je de koolstofkringloop in stand houdt. Biomassa is daar een voorbeeld van, dat stoot wel degelijk CO2 uit, maar diezelfde biomassa heeft deze ook opgenomen. Hierbij moet je rekening houden met korte en langere termijn kringloop. Korte termijn kringloop is dus CO2 die weer op korte termijn uit de lucht onttrokken wordt door bv plantgroei. Langere termijn is dus bijvoorbeeld verbruiken van olie en gas wat miljoenen jaren duurt om weer op te slaan in de aardlagen. Wij drukken nu teveel langere termijn kringloop koolstof in de korte kringloop, dat is waar het probleem zit.

Neemt niet weg dat je zeker valide punten hebt.
@hiostu:
Kijk, dat vind ik dan weer je eigen definities maken. CO2 is CO2. Of het nu komt van 10 jaar oude bomen of 100.000.000 jaar oude bomen.

Die korte termijn is alleen maar ‘bedacht ‘ om die hele biomassa industrie een handje te helpen.

Trouwens…
Het is ook alleen maar een probleem als je er van uit gaat dat CO2 de allesbepalende klimaatfactor is.

Tot op heden nog niet aangetoond op basis van empirische data.
@tweetyv6: “Kijk, dat vind ik dan weer je eigen definities maken. CO2 is CO2. Of het nu komt van 10 jaar oude bomen of 100.000.000 jaar oude bomen.”

Dat is gewoon de definitie die ze hanteren bij het opstellen van de klimaat doelen. En dat zijn ook logische doelen, want zoals je waarschijnlijk zelf ook weet is een oud bos bijvoorbeeld CO2 neutraal. Een oud bos stoot net zo veel CO2 uit dan het opneemt door rot. Dus als je die verbrand als biomassa en een nieuw bos terug plant dan zorg je uiteindelijk weer voor meer CO2 opname in dat bos omdat het groeit.
@hiostu: “Dat is gewoon de definitie die ze hanteren bij het opstellen van de klimaat doelen.”

Klopt. Dat moeten ze wel zo definiëren, anders werken hun modelletjes niet meer namelijk en de hele CO2-emissiehandel valt dan op z’n gat.

Het is gewoon dom gelul.
Verbrand ik NU hout, voeg ik NU CO2 toe aan het systeem en zal dus NU de CO2 concentratie stijgen. Ongeacht hoe oud dat hout (of olie) is.
@tweetyv6: “Het is gewoon dom gelul.
Verbrand ik NU hout, voeg ik NU CO2 toe aan het systeem en zal dus NU de CO2 concentratie stijgen. Ongeacht hoe oud dat hout (of olie) is.”

Sorry, maar dat is echt gewoon te kortzichtig als je op macro schaal kijkt. Je kijkt nu alleen op micro niveau en zo werkt de wereld niet. Wat jij wil is de komende 100 jaar of langer niet haalbaar. Volgens die beredenering werkt economie volgens jou ook niet, want dan zou je nooit kunnen investeren voor besparingen. Als je deze logica namelijk doortrekt zou je als bedrijf geen cent uit mogen geven als je wilt besparen aan je uitgaven. Terwijl je juist eerst geld uit moet geven om op langere termijn veel geld te besparen, maar he dat is niet dezelfde seconde terugverdiend dus dat telt niet.

Om overigens het voorbeeld van je boom erbij te pakken, die boom heeft in de afgelopen jaren al CO2 opgenomen, dus die staat al negatief op de CO2 balans. Op het moment dat je alleen meer bomen verbrand dan er terug worden geplant, ja dan heb je wel weer een probleem.
@hiostu: olie en steenkool waren ook bomen, dat bedoelt hij en die bomen die nu worden gekapt nemen normaal ook CO2 op als je ze laat staan. Durf wel te stellen dat een boompje van 1 jaar minder CO2 opneemt dan een volgroeide 25m hoge boom…
@bitd: waar laat dan die volgroeide boom volgens jou de koolstof? Deze moet ergens opgeslagen worden als deze co2 opneemt, hij haalt namelijk de koolstof van de co2 eraf en stoot zuurstof uit. Aangezien een volgroeide boom niet meer groeit kan dat maar op hele beperkte plekken zijn, de grond of dingen als bladeren. In de grond komt het zeer beperkt en wat gebeurd er met bladeren? Die vallen en gaan rotten, wat weer co2 uitstoot. De koolstof verdwijnt niet ineens.

Dus een volgroeide boom die niet dikker wordt en niet hoger wordt slaat netto gezien heel erg weinig koolstof op. Een jonge boom daartegenover moet groeien en slaat dus koolstof in verbindingen op in zijn stam.
@hiostu: een boom bereikt pas na ca 10 jaar de hoogste opname van CO2. Zal per boomsoort afhangen, maar bomen groeien bijna altijd door, dat zijn de jaarringen die je ziet, de buitenste ring is misschien in cm’s de kleinste, maar doordat de diamater steeds groter wordt wil dat niet zeggen dat er minder hout bijkomt.
Ik denk wel dat je kan stellen dat bomen met meer bladeren normaal gesproken meer CO2 opnemen.

De theorie om de CO2 echt te compenseren is als je meer terugplant dan je kapt, de rest is gewoon een raar sommetje, waarmee overheden kunnen compenseren.
@tweetyv6:
1. Is hierboven afgetikt. SImpel gezegd zijn EV’s veel efficienter dan ICE’s
2. Dit zijn wereldwijde definities. Het klimaatakkoord van Kioto, Parijs, etc verwijzen allemaal naar uitstoot 1990. In 2030 moet iedereen 50-55% gereduceerd hebben, dat is waar je oorspronkelijk naar verwees. In 2050 moet het helemaal 0% (al dan niet door een deel negatieve uitstoot, die de positieve uitstoot combineert.

3. ‘Fun’ fact: Europa is het enige werelddeel die minder uitstoot ten opzichte van 1990. De rest is allemaal meer gaan uitstoten, mede vanwege de snelle groei. Dus ja, dat is een groot probleem.

Maar toch ben ik hoopvol. In delen van Afrika krijgen mensen geen stroomaansluiting meer, maar een zonnepaneel. Net zoals ze geen vaste telefoonlijn meer krijgen, maar direct een mobieltje. Zeker wanneer duurzame stroom (zon en wind) goedkoper worden dan conventionele stroom (en in grote delen van de wereld is dat al zo), wordt de stap van een kolencentrale gewoon overgeslagen.

En nee, dit lost niet alles op. Een EV is geen heilige graal, net als wind- en zonne-energie. We hebben nog veel stappen te zeggen, maar we moeten nu echt alles aangrijpen wat beter is. Wachten kan niet meer, we zijn eigenlijk al te laat.
@tweetyv6: 2,5MW zijn oude in land molens. Nieuwe molens op zee doen 8-12MW met aanzienlijk beter rendement
@krisp: Niet alleen dat, in grote steden zoals Hongkong en Beijing, waar smog vorming een groot probleem is, helpen EV’s ook bij je reductie van smog. Als je de uitstoot op een andere plek hebt, zou je theoretisch gezien minder smog moeten hebben in de stad en zal je dus schonere steden krijgen. Helaas moet je daar wel een ander gebied voor opofferen maar die zou je nog strategisch kunnen kiezen.
@krisp: hoeveel mensen kunnen laden via een zonnepaneel of molen?
Da’s dus 110 gr/km voor een grote elektrische auto (25 kWh/100 km). Best goed, vergelijkbare benzineauto zit op het dubbele, diesel op anderhalve keer. En dat gaat (als het goed is) alleen maar minder worden.
@joel_d: Een beetje goede EV verbruikt ongeveer gemiddeld 200 watt/km op de Nederlandse wegen (120/140 op snelwegen, dus zoals veel Nederlanders rijden). Als je rustig rijdt kun je ook tot 150/180 watt/km gemiddeld op een rit halen. Dat zou dus betekenen 441 gram tussen de 66 en 88 gram/km CO2 uitstoot oplevert.
@hiostu: Ik ging uit van een vrije grote EV (Tesla Model X), maar inderdaad met een kleinere kan je nog veel gunstigere cijfers halen.
@Joel_D: Met mijn Model S is 180 Wh/km makkelijk te halen op snelweg. Vrij grote auto. Als je Model X pakt, vergelijk je dan ook een Q7? Model 3 uiteraard minder.
@Joel_D: en verdubbel dat nog maar een keer want benzine en diesel komt ook niet uit de lucht vallen.
@flutterby: Ja, maar de accu’s van EV’s ook niet… En, afhankelijk van hoe de materialen zijn gewonnen, zeer complex te meten hoe schadelijk het nou echt is voor het milieu. Hierdoor kan iedereen maar alles lullen wat ie wilt en je kan je cijfers kiezen die zeggen at je wilt zeggen, net zoals je passages uit de bijbel kiest als je je punt wilt maken in Amerika, totale cherrypicking dus. Mochten er ooit goede accu’s komen op basis van minder “rare Earth metals” dan zal ik mijn standpunt herzien, maar tot nu toe heb ik het idee dat de EV’s door hun productie velen malen schadelijker is voor het milieu zijn dan iedereen zegt. Ook al zijn ze daadwerkelijk per km wel veel efficiënter en zeer comfortabel. Net zoals smartphones trouwens maar dat is nog een heel ander verhaal.
“In een land als Polen zal een elektrische auto voor meer CO2 verantwoordelijk zijn dan de pluimen van een nieuwe diesel.”

Voor hoeveel dan, per kWh?

“Dus, CO2 kilometerheffing op elektrische auto’s?”

Nee, CO2 kWh heffing op stroom die er in gaat natuurlijk. Elke elektrische auto heeft een ander verbruik. Waarom zou je daar één lijn in trekken? Omdat de Model S P100D vriendjes er dan voordelig uitkomen, of omdat je er niet over na hebt gedacht?
@Jochempie: Bang om meer te betalen voor je model 3 ? 🤭
@Jochempie: die kilometerheffing voor EVs komt er zeker en is al aangekondigd. Momenteel is namelijk niet de consument het probleem, maar juist de EVs die achter een zakelijke aansluiting laden want die betalen geen energiebelasting.
@flutterby: Ik ben van mening dat energiebelasting moet veranderen in een accijns. Zelfde bedrag, maar niet terug te vragen door zakelijke gebruikers.
Tja dan zie ik 2 mogelijkheden. Je schouders ophalen, roepen: we gaan toch allemaal dood en verder niets doen, of je zou kunnen proberen de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen?
@pomoek: Helaas wordt kernenergie gelinkt aan Chernobyl.
@speedgeek: Niet ten onrechte. Per reactoruur zijn er weinig ongelukken, maar als Borssele ploft, zijn grote delen van Nederland onbewoonbaar. Je hebt dus weinig ongelukken nodig om grote gevolgen te hebben.

Gewoon vol inzetten op wind, water en fotovoltaïsch, met gas als backup voor als het grijs en windstil is.
@barchettadriver: of je blijft jezelf niet blindstaren op kerncentrales ontworpen in 1960 en kijkt even naar de nieuwere ontworpen kerncentrales. Ik zou graag zien dat we wel weer investeren in veilige kernenergie, want we kunnen de vraag gewoon niet voldoen met zonne- en windenergie. De traveling wave reactor is een hele mooie optie aangezien deze ook gewoon werkt op kernmateriaal wat er in overvloed is en beperkt kernafval achterlaat en tevens heel erg veilig lijkt te zijn.

https://en.wikipedia.org/wiki/Traveling_wave_reactor
@hiostu: ‘The concept is still in the development stage and no TWRs have ever been built.’

Klinkt lekker haalbaar ja. Roep dan iets als KERNFUSIE!!1!
@towi1989: Zo… volgens die gedachtegang zouden we nu nog steeds met stokjes en en bijltjes rondlopen.

Er zouden al van dit soort reactoren gebouwd worden als Mr Trump niet roet in het eten had gegooid. Een van de bedrijven achter dit soort reactoren hadden een deal met China voor het bouwen van meerdere reactoren. Echter besloot Trump op dat moment dat er geen kennis van kernenergie naar China meer mocht.
Stuiptrekkingen van een oude industrie.

Niemand zegt dat er geen uitstoot is bij de productie van EVs en productie van stroom.

Auto’s met verbrandingsmotor krijgen toch ook niet een extra toeslag op de productie van benzine en diesel uit ruwe aardolie of een defensie toeslag vanwege alle militaire inspanningen om de olieproductie in het MO veilig te stellen of een toeslag vanwege grote stukken openbare ruimte waar niet gebouwd mag worden vanwege uitstootgrenzen?

Kap eens met die verouderde argumentatie!
@rutgerk: “Stuiptrekkingen van een oude industrie.”

Werkelijk? Stuiptrekkingen? Volgens mij is het aandeel EV’s in de wereld gerelateerd aan ICE’s verwaarloosbaar klein, dus hoezo stuiptrekkingen? Dat elektrische voertuigen de toekomst hebben zal ik niet tegenspreken hoor, maar iets minder dedain komt de dialoog wellicht ten goede.
@rutgerk: Edit knop zou welkom zijn. Als het voornamelijk over het opwekken van energie gaat houdt mijn reply geen steek. Maar ook daarvoor geldt volgens mij dat het grootste deel nog steeds vanuit fossiele brandstoffen wordt opgewekt. En die industrieën zijn buiten de westerse wereld nog erg groot en machtig.
@troljedemoeder: Dedain is van de autolobby geweest de laatste jaren richting Europa. De macht is groot geweest om emissie eisen zou hoog mogelijk te houden om ontwikkelingskosten te drukken. Als drukmiddel gebruiken zij de werkgelegenheid die hun fabrieken bieden in regio’s in Duitsland, Frankrijk, Hongarije e.d.

Ondertussen zijn bijvoorbeeld Chinese autobouwers vol op EV’s gedoken. Daar worden meer dan een miljoen EV’s per jaar verkocht. De laatste jaren haasten de Europese merken zich om joint ventures te starten met lokale auto bedrijven in China. VW ontwikkelt de komende 10 jaar meer EV’s voor de Chinese markt dan voor de Europese markt.

Dat is wat ik bedoel met ‘oude industrie’ en zich heeft laten verrassen door een jong merk als Tesla en bijvoorbeeld de Koreaanse merken die in heel kort tijdsbestek technologisch de grote Europese merken voorbij zijn gestreefd als het om de toekomst van vervoer gaat.
@rutgerk: Check, thanks voor de opheldering.

De ‘oude’ auto-industrie is natuurlijk niet gek. Je ziet ze nu inderdaad inspelen op de veranderende vraag door joint ventures aan te gaan en kennis in te kopen. Tot enkele jaren geleden was daar simpelweg geen noodzaak toe. Dat kan je arrogant noemen, maar volgens mij is dat gewoon inherent aan hoe grote industrieën eenmaal werken. Fabrikanten als Tesla hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid en zijn inderdaad tot zekere hoogte disruptive. Alleen denk ik dat de oude industrie krachtig en agile genoeg is om zich hierop aan te passen. Het wisselende beleid van verschillende economieën m.b.t. de brandstoftransitie geeft ze de tijd om zich aan te passen, waardoor ze imo gewoon zullen overleven. Daarbij vraag ik me zelfs af of fabrikanten als Tesla tijdens hun expansie de kwaliteit in de breedste zin des woords op voldoende niveau kunnen houden om hun plek te behouden.
Wat China betreft, denk niet dat hun afzet concurrerend is t.o.v. de Europese markt en de eerste decennia ook niet zal worden. En een miljoen EV’s klinkt als veel maar volgens mij is dat daar ook maar een paar procent van de totale markt. Samengevat denk ik dat de soep gewoon niet zo heet gegeten wordt en het zeker geen gelopen race is.
Het feit dat energievoorziening in het algemeen verduurzaamd moet worden staat buiten kijf. Deze cijfers meenemen in de WLTP of eventuele andere belasting lijkt me geen goed idee aangezien we dan appels met peren gaan vergelijken. Tenzij we ook de cijfers voor CO2 uitstoot voor de winning, raffinage, transport en verkoop van benzine of diesel mee gaan nemen, maar gek genoeg hoor de jaar dan weer niemand over, er wordt constant een scheve vergelijking gemaakt.
@bcv92: In een artikel hier op AB is wel geschreven dat de uitstoot van benzine- en dieselwagens rpnd de 210 a 220 gr CO2/km ligt (productie van brandstof inbegrepen) voor EV’s is dat 305 gr CO2/km. EV’s zijn leuk voor in dichtbevolkte gebieden geen uitstoot te hebben, maar de productie (vervuiling) is bij de buren dus ik sluit mijn ogen???? EV’s zijn een grote leugen. Echte vervuilers zoals vrachtwagens, bestelwagens, scheepvaart, luchtvaart hebben geen CO2-norm opgelegd gekregen door Europa, maar enkel de autoproducenten moeten door het slijk. Wacht maar als in Duitsland 410 000 arbeidsplaatsen (vandaag in HLN.BE) verloren gaan de komende 10 jaar, dan zul je de politiekers weer horen piepen dat ze het niet wisten!
@ericc: link dan even naar dat artikel.

Je reageert als iemand die in iedere kamer in huis een houtkachel heeft en stelt dat het produceren van het staal waarvan een centrale verwarming is gemaakt meer CO2 uitstoot dan een blok hout in de kachel.
@ericc: waar komt die 305 gram vandaan dan? Heb je een bron?
Eindelijk. Stilaan komt de waarheid aan het ligt. In het artikel pleiten ze België beter als Nederland. Weet wel dat de kerncentrales door de Groene politieke partijen in België vanaf 2025 moeten stoppen met elektriciteit te produceren. Waar gaan we dan onze elektriciteit halen bij te kort? Juist in buurland Duitsland (of nog verder in Polen) waar momenteel de steenkoolcentrales nog in gebruik zijn. In Polen bouwen ze momenteel nog 4 steenkoolcentrales bij, dus de algemen uitstoot om een CO2-neutraal Europa tegen 2050 te creëren lijkt me nogal hypocriet en niet haalbaar. Zoals de onderzoekscommissie van Europa heeft berekend zal het 100 jaar duren alvorens we CO2-neutraal zijn als we het betaalbaar willen houden. Tegen 2050 gaat het de belastingsbetaler alleen heel veel geld kosten en we worden nu al leeg gezogen…. Bedankt Europa!
Stop met dit soort berichtgeving!

Laat EV rijders zich de pientere wereldverbeteraar voelen, na diep in de buidel getast te hebben.
“In een land als Polen zal een elektrische auto voor meer CO2 verantwoordelijk zijn dan de pluimen van een nieuwe diesel.”

Dan wil ik wel graag een rekensommetje zien. Nu zie ik vooral cijfers over onze gemiddelde energiemix, maar wat betekent dit nu concreet voor een gemiddelde EV of specifieke modellen als een Model 3 of een e-Niro?
@dizono: Ja ik wil dat sommetje ook wel zien! Oh, oeps, kijk eens aan:

https://cleantechnica.com/files/2017/10/ElectricyMixesClimateChange.png

Kortom, gezwets uit de diepste krochten van het journalistieke riool. En bedankt voor de peer review, britt.
@jochempie: laten we voorop stellen dat Nederland écht wat moet doen aan het aandeel groene stroom (en dan doel ik niet op biomassa-ellende of voedsel verplicht door de benzine mengen), maar uiteindelijk kun je natuurlijk niet spreken over CO2-uitstoot per land. Het is niet alsof onze CO2 de grens met België niet durft over te steken. Wil je echt weten wat de impact van EV’s is, dan zul je het de Europese of zelfs wereldwijde uitstoot van de gemiddelde energiemix moeten pakken. Uiteindelijk komt al die CO2 namelijk in precies dezelfde atmosfeer terecht.

Dat is anders voor fijnstof en stikstof, waarbij de plek van de uitstoot ook belangrijk is. Daarbij hebben EV’s een voordeel, want minder plaatselijke uitstoot, wat de luchtkwaliteit in binnensteden bijvoorbeeld ten goede komt. Zeker nu de Hemwegcentrale in Amsterdam dicht is =)
“Elektrische auto niet CO2 neutraal”

No sh*t Sherlock, dat beweert ook helemaal niemand.
Kortom, kappen met wind en zon, en met een bloedgang investeren in kernenergie.
@dutchdriftking: Nog een voordeel van kernenergie is dat je een grote hoeveelheid stroom kan opwekken op een relatief kleine oppervlakte. Dit in tegenstelling tot zonne- of windenergie. De nadelen zijn natuurlijk echt een hel en niemand wil zo’n centrale in de achtertuin…
@joki: Nadelen zijn peanuts. Nadelen van gas boren zijn vele malen groter. Moderne kerncentrales zijn zo enorm veilig dat er echt nooit wat gebeurd. Gewoon twee in Groningen zetten. Goed uitstraalgebied en goed voor de werkgelegenheid.
@dutchdriftking: ik woon vlakbij een (vrij inactieve) gascentrale. Van mij mogen ze morgen beginnen met ombouwen naar een nieuwe generatie kerncentrale. In mijn spreekwoordelijke achtertuin dus. Ik vind het echt jammer dat niemand ze wil bouwen.
@lekbak: Inderdaad. Met onze huidige generatie politici zonder ruggengraat worden dergelijke belangrijke beslissingen nooit genomen….
@dutchdriftking: omdat ze niet rendabel zijn.
@joerek: ze zijn hardstikke rendabel. Zeker tov wind en zon.
@dutchdriftking: Maar er zijn ook veel problemen rondom kerncentrales. Gigantische overschrijdingen van bouwtijd en kosten. In Europa.
@fanboy: Dat gaat alleen maar verbeteren als we er in investeren en daar ervaring mee op doen.
@fanboy: dat is een universeel probleem in Europa. Praktisch alles wat gebouwd wordt gaat tijdens of vlak na de bouw flink buiten budget.
Of dat nou komt door verkeerde inschattingen vooraf, onvoorziene omstandigheden of een teveel aan management/ ambtenarij lagen die er hun stempel op willen drukken maakt verder niet uit.
Er wordt vooraf gebudgetteerd, dat wordt gebaseerd op de aller-allergoedkoopste aanbieders. Die blijken niet goed genoeg of niet te bestaan en dan volgt de budget overschrijding. Soms van de categorie noord-zuid lijn
Oh oh wat een droevige kwaliteit soms.. ff snel AD artikeltje overtikken. Stemmingmakerij zorgt alleen maar voor een nare sfeer hier. Als Autoblog kun je toch vast eens een uitgebreid stuk schrijven op basis van gedegen bronnen, zoals TNO of andere onafhankelijke bronnen, met nuances voor ontwikkelingen in de komende jaren. Kijk eens naar Cleantechnica of het stuk van de Correspondent.
@crepito: het is weer huilen met de pet op hier op Autoblog. Droevig laag nieveau
Afgelopen jaren zo’n 4500 kWh uit de zonnepanelen en de rest uit een windmolen nabij.
Met de Ioniq doe ik zo’n 140Wh per km.
En dan ben ik ook nog zo’n moraalridder die de auto privé heeft aangekocht 🤨
“Ons eigen kikkerlandje maakt voor de winning van energie meestal gebruik van gas of wind…….”

Pardon?? In NL is 14% van de productie “groen”. Alleen is daarvan weer 60% het verstoken van biomassa, dus…….

Maar wat dit prachtige kaartje natuurlijk vooral laat zien hoe volkomen belachelijk het beleid van de afgelopen 10 jaar is geweest. Miljarden van belastingbetalers (jullie dus!) pompen in het stimuleren van rondrijden op een batterij, terwijl die investeringen maar het bouwen van kerncentrales en vergroening had gemoeten.
Maar het “feel good” gehalte bij de symbool-politici en milieu-gekkies is wel lekker opgepompt!
@superfunky: het probleem is dat niemand een kerncentrale wil bouwen in Nederland.
@flutterby:

Ik wil die gerust komen bouwen. Maar regel jij dan wel even met Willie en Trixie dat ze die aandelen van Shell tijdig dumpen, zou lullig zijn als ze de v70 door een v40 moeten vervangen.
@superfunky: ik hoop dat je zelf ook door hebt hoe kortzichtig je reactie is en dat je niet alleen maar je frustraties zit te ventileren vanuit de onderbuik. De elektrische auto is verre van perfect en misschien zelfs niet de uiteindelijke oplossing, maar wel nu al veel efficiënter en schoner dan ICE’s (de cijfers zijn hierboven al gegeven). Verder is er helemaal geen geld in EV’s gepompt maar alleen belastingkorting gegeven. (eens, “MILJARDEN VAN JOUW GELD ERIN POMPEN” bekt natuurlijk een stuk lekkerder!)

Verder investeren in schone energie? Ja natuurlijk moeten we dat doen, gebeurt ook. En guess what, daar kunnen EV’s op rijden, maar ICE’s helaas niet. Verder staat EV techniek nog in de kinderschoenen; dat gaat nog zoveel beter worden en nu dus in investeren… terwijl we bij ICE’s geen grote verbeteringen meer gaan zien. Kortom; think again voordat je weer wat roept.
@trasimo: vriend, een paar dingetjes:
1: ik post wat ik wil posten. Ik kan heel goed mijn mening verwoorden en dat mijn visie jou niet aan staat, is vooral jouw probleem;
2: ik woon in Zwitserland, dus het is jullie geld dat door jullie politici wordt verkwist en gelukkig hoef ik daar geen euro meer aan mee te betalen. Dat bekt inderdaad heerlijk;
3: toen ik nog in NL woonde heb ook ik genoten van de dommigheid. Ik heb 2 hybrides en een EV gehad. De hybrides waren prima, al is het milieu-effect nihil mede dankzij de grijze input en de EV was ronduit kut. Fiscaal en met de bakken subsidie was het een feest, ik heb ervan genoten en (zoals al vaker geschreven) van de opbrengst heb ik een paar hele dikke BMW’s gekocht. Mede namens mijn vrouw, nogmaals hartelijk dank daarvoor, jullie hebben er allemaal
aan meebetaald;
4: ik zie hier in CH dagelijks hoe het wel moet. CO2 footprint in dit prachtige land is een van de laagste ter wereld.
Waarom? Omdat ze hier 70% water en 30% kernenergie hebben en omdat ze al decennia geleden hun industrie CO2 neutraal hebben gemaakt.
Wat is het laatste overgebleven probleem? De auto.
Hoe pakken ze dat hier aan? Door jaren helemaal niets te doen en gewoon rustig te wachten tot de markt met aanbod komt ipv achter een op aandeelhoudersgeld en subsidies draaiende Messias aan te rennen.
En wat doen ze nu? Ze starten een groot programma om de bevolking te bewegen om hun 2e auto van het gezin te vervangen door een EV. Gewoon, heel natuurlijk, heel logisch en zonder dat het 1 CHF belastinggeld kost. En aangezien Zwitsers hele verstandige mensen zijn, gaat dat ook gewoon gebeuren.

Mijn enige punt is dat die idioten in Den Haag het geld verkeerd besteden. Als je een bruine vlek op dit kaartje bent, dan heb je aan de voorkant wat op te lossen en niet aan de achterkant met het verspillen van jullie geld aan EV’s.
Dat riep ik al in 2012 toen ik mijn eerste cadeautje van financiën bestelde en daaraan is nog altijd niets veranderd.

Fijne dag verder!
@superfunky: jammer van die lange tenen hoor….rustig maar, denk aan je hart.

Per punt:
1. ik zeg nergens dat je niet mag schrijven wat je wilt, ik vroeg me alleen hardop af of je doorhad dat er weinig kern van waarheid in zit. Je kan wel zeggen dat ‘het nu eenmaal jouw mening is’ maar als je feitelijk poep verkoopt, blijft het toch gewoon poep.
2. Dan vraag ik me sowieso af waar je je druk over maakt en mee bemoeit
3. Fiscaal was het een feest jouw EV’s inderdaad, subsidie heb jij er nooit voor ontvangen en heb ik dus ook nergens aan meebetaald. (leer het verschil nou toch eens tussen belastingkorting en subsidie man…..) het klinkt weer lekker popi-jopie natuurlijk dat we allemaal aan jou betaald zouden hebben. Nou aangezien dat 0 euro was, graag gedaan hoor!
4. Hoe gaan ze de bevolking in Zwitserland bewegen naar die EV dan? Je bent er overduidelijk op tegen als dat met financiele stimulans gaat, dus hoe gaan ze het dan doen? Als dat een goed idee is, kunnen ze daar in Nederland misschien nog iets van leren.

Dat het geld in Den Haag op veel fronten niet optimaal besteed wordt is een mening die we in elk geval delen. Ook een fijne dag!
@trasimo: kijk, dat maakt een hoop duidelijk:


Per punt:
1. Dus zeggen een overheid het geld verkwist en verkeerde prioriteiten stelt, is poep. Ok, logisch;
2. Omdat ik zo van jullie houd;
3. Je hebt wel opgelet bij economie?
Als ik ieder jaar 12k betaal om in een auto te mogen rijden en ik hoef die 5 jaar niet te betalen, dan is dat 60k die in mij pocket blijft en dat heet subsidie.
Als ik daarnaast een KIA, MIA en weet ik veel cadeau krijg, waardoor ik o.a. 140% van de waarde mag aftrekken van mijn winst, dan heet dat ook subsidie.
Alleen al plug-in 1 leverde mij 110k netto op. Dat noem jij belastingkorting ipv subsidie, je gelooft zeker ook in gratis geld? Als er 110k in mijn zak blijft zitten ipv dat die had moeten worden afgedragen aan de staatskas, dan komt de minister centjes te kort en die haalt hij elders. Maar dat had je wel door toch?
4. Kijk, en nu komen we ergens! Daar hoeven ze de bevolking helemaal niet toe te bewegen, want er is wel degelijk een business case voor EV. Het zal je verbazen, maar ik ben daar helemaal niet op tegen.
Die business case is dat als er fatsoenlijke producten worden aangeboden, daar een markt voor is zonder dat je daar overheidsgeld tegenaan hoeft te gooien. Natuurlijk heeft het zin dat mijn vrouw met haar 20 lokale km’s per dag een EV gebruikt ipv haar blafbak. Natuurlijk is die EV dan goedkoper, slijt minder (want staat niet alweer stil voordat hij warm is) en is het bovendien sociaal richting je medebewoners die niet in jouw dampen over straat moeten.
Het inzetten op de 2e auto (nu er keuze is in verschillende prijs categorieën en we het stadium van gedrochten als de i3 voorbij zij) is een hele zinvolle en dat gaat zonder stimulatie gewoon gebeuren. Gewoon, omdat het logisch is en het kan.
Als ik afgeef op EV’s dan gaat het over het vervangen van de 20k+ auto’s en het denken dat snelladers en cadeautjes van de overheid daar wat aan gaat veranderen. Da’s een dure en zinloze weg terwijl er op andere terreinen zoveel meer en eenvoudiger zoveel meer winst te pakken is zonder dat het jou 🤪 (en mij) een vermogen gaat kosten.
@superfunky: het grappige is misschien wel dat ik gewoon met je eens ben dat EV’s in Nederland veel te zwaar bevoordeeld worden. Okee, een beetje stimuleren ben ik niet op tegen, maar de mate waarin het hier gebeurt vind ik nergens voor nodig. Ik maak er uiteraard wel lachend gebruik van als het me toch wordt aangeboden. Als ondernemer betaal ik het toch elders wel weer en draag ik toch wel bovengemiddeld bij aan de Nederlandse belastingen. In jouw redenatie betaal ik bijvoorbeeld ook mee aan hypotheekrenteaftrek die ook voor de rijken geldt; terwijl ik daar zelf vanwege particuliere huur niet van kan profiteren. Lig ik verder niet wakker van: you win some, you lose some.

Reden dat ik toch reageerde is vooral het chargeren/overdrijven wat ik zie. Je doet net alsof EV’s in Nederland kado worden gegeven en de Nederlander zich daar kapot voor betaald. Terwijl in werkelijkheid alles in het potje ‘algemene middelen’ gaat, en er gewoon een beetje heen en weer geschoven wordt met geld om alles te laten passen.

Zo gratis lijkt het allemaal nu ook weer niet te zijn… Ik heb voor m’n Model 3’tje toch echt gewoon 52k excl. BTW overgemaakt naar Tesla. Lees ik goed dat ik 140% van die waarde mag aftrekken van de belasting en onder de streep dan geld toe ga krijgen? Da’s wel cool, en pas dàn ben ik met je eens dat er sprake van subsidie is (want dan krijg ik geld ipv alleen minder belasting). En ik maar denken dat alleen de waarde van de auto als aftrekpost geldt omdat het een bedrijfsmiddel is. Da’s goed nieuws, ga ik meteen even checken bij de accountant en ben benieuwd hoeveel geld er bijgeschreven gaat worden op m’n bedrijfsrekening. Ik denk dat ik dan gelijk nog 3 Tesla’s bestel, als ik er onder de streep geld aan overhoud is dat uiteraard een prima business case!
@trasimo: we zijn het eens! ;)
De 140% geldt inmiddels niet meer, dat waren de MIA/KIA regelingen van een paar jaar terug.

Ben als BV ondernemer regelmatig uitgelachen door vriendjes die als IB ondernemers een Model S toch echt cadeau hebben gekregen van de staat. Kon ik die S van 100k voor 140k in 2 jaar van de winst aftrekken, leverde dat “slechts” 35k op, dus kostte hij netto 65k.
De IB ondernemers trokken 140k van hun inkomen af = 73k. Dus die kostte 27k. Na 5 jaar werd hij vervolgens afgeboekt en privé verkocht voor veul. Dat waren geen cadeautjes, dat was Sinterklaas!
@superfunky: ah kijk, ik snap ‘m. We zijn ’t eens inderdaad :)
@superfunky:
3. Je hebt wel opgelet bij economie?
Als ik ieder jaar 12k betaal om in een auto te mogen rijden en ik hoef die 5 jaar niet te betalen, dan is dat 60k die in mij pocket blijft en dat heet subsidie. Als ik daarnaast een KIA, MIA en weet ik veel cadeau krijg, waardoor ik o.a. 140% van de waarde mag aftrekken van mijn winst, dan heet dat ook subsidie.
Alleen al plug-in 1 leverde mij 110k netto op. Dat noem jij belastingkorting ipv subsidie, je gelooft zeker ook in gratis geld? Als er 110k in mijn zak blijft zitten ipv dat die had moeten worden afgedragen aan de staatskas, dan komt de minister centjes te kort en die haalt hij elders. Maar dat had je wel door toch?

Die 140% bestaat al even niet meer. Dat was in de tijd van de Karma Fisker nog een prima argument maar de aantallen waren toen niet zo groot als vandaag de dag.
Die 110K waar je het over hebt heb je niet gratis in je handen. Of je betaalt vermogensbelasting als het lukt om alles op te sparen of je consumeert een deel van het bedrag. Over de consumptieve bestedingen betaal je natuurlijk ook weer 6% tot 21% BTW.
@superfunky: De gemiddelde Zwitser kwam bij mij al als arrogant over.

Wat je zegt heeft vooral te maken met de kansen die de natuurlijke omgeving biedt. Logisch dat waterkrachtcentrales belangrijk zijn in het bergachtige Zwitserland. Dit is natuurlijk wel seizoensgebonden want afhankelijk van smeltwater.
Om het uit de lokale arrogantie te halen is klimaatverandering voor Zwitsers net zo belangrijk. Valt er steeds minder neerslag, in welke vorm dan ook, dan staat de productie van stroom onder druk.
De Zwitserse economie draait op geld dat geïnvesteerd wordt in rendabele industrieën en productie hoogwaardige technologie en kennis. Drie keer raden in welke richting beiden zich begeven? Doe nu niet alsof alsof Zwitserland het alleen allemaal wel even doet.
Ook de Zwitserse overheid investeert in ‘groen’. Misschien minder dan Nederland maar ook in Zwitserland worden belastingcenten in de groene economie gestopt.
@superfunky: Volgens mij hebben EV rijders juist belastingvoordeel van die subsidies en profiteren zij ervan. Overigens zijn er ook subsidies beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van zonnepanelen en andere mogelijkheden voor het produceren van groene stroom zonder dat je groen hoeft te rijden.

Oh ja, en je had natuurlijk ook een aandeeltje in bedrijven kunnen kopen die profiteren van groensubsidies. Kocht je een paar weken geleden een aandeel Tesla voor rond de 250 euro dan had je deze nu kunnen verkopen en had je die extra milieubelasting per jaar met 1 aandeel geheel gecompenseerd.
Elk nadeel heeft zijn voordeel? :-)
De Groene Khmer moet toch eens de waarheid onder ogen willen zien. Het is niet omdat een auto geen uitlaat heeft dat hij niet vervuilt.

Als NL voor haar productie 441 gram CO2/kWh uitstoot, en een Model 3 verbruikt 15.1 kWh/100km , dan zou deze 6659 gram CO2 uitstoot hebben per 100km. Dat is slechts 40% dan een moderne diesel. Dus helemaal niet klimaat neutraal.

Rutte! Ga maar al aan de slag, je zit op een goudberg.
En al dat belastingvoordeel en subsidies moet niet door anderen betaald worden dacht jij?
5 jaar 0% bijtelling op een auto van 100k = 55k minder inkomsten.
Tel daar 45k aan aanschaf subsidies bij en die Tesla van jouw buurman heeft de staat 100k aan gemiste opbrengsten gekost die gecompenseerd moet worden door andere inkomsten.

No worries. Het aandeel Tesla heeft mij al heel veel geld opgeleverd. Put-opties zijn een goudmijn bij zo’n aandeel!
@superfunky: Vanwege de lagere bijtelling, is een hogere aanschafprijs van een auto gerechtvaardigd. Anders gezegd: er zijn talloze mensen die nu in een Model S van een ton rijden, die anders ‘gewoon’ een BMW 5 serie van hooguit 80k uitgezocht zouden hebben. Of ze rijden nu een Model 3 van 60k, terwijl ze normaal een Golf van 40k rijden. De staat loopt dus helemaal niet zoveel geld mis als je ons voorrekent. Geeft niet, die denkfout wordt (helaas ook in de media) wel vaker gemaakt.
@trasimo: ik ging van een A6 3.0 TDI van 90k (25%) naar een V60 PiH van 85k (0%), toen naar een XC90 van 110k (7%) en nu een M550d van 160k betaald van de besparing op de vorige 2 en tegen 0%, want is in privé. Reken je het ff uit? ;)
@superfunky: haha ja die 0% regeling op PHEV’s was eigenlijk wel helemaal het toppunt. Nog steeds groot gelijk dat je er gebruik van hebt gemaakt. Betalen van de besparing ja, niet dat je natuurlijk echt geld gekregen hebt; maar wel erg weinig betaald idd.
@superfunky: Netjes dat je je besparingen opzij hebt gezet al die jaren. De M550d heb je nog in Nederland gekocht of heb je voor 60.000 CHF extra’s op de auto?
@RutgerK: 45 geloof ik. Weet niet precies. Is full-option, kon niks meer bij :)
En olie komt wel uit de lucht vallen? Prima om de de doorrekening van elektra opwekking er even bij te pakken maar laten we dat dan ook voor de olie doen. Het oppompen, raffineren en transporteren gaat toch best nog wel wat energie inzitten. Het grootste probleem vd olie-industrie is dat het geen houdbaar systeem is.
Ik ga er altijd vanuit dat energie overal is en zelfs in overvloed. Door zoveel mogelijk lokaal op te wekken worden transportverliezen geminimaliseerd.
@imaginenl: we hebben onze welvaart te danken aan de olie. Zonder olie is er niets.
@johnwaters: onze echte welvaart ontstond al in de gouden eeuw toen we onze koloniën flink gingen exploiteren. Niet de periode waar we het meest trots op kunnen zijn denk ik. Voor mijn gevoel geldt dat ook voor de eeuw van het zwarte goud: het is tijd voor iets nieuws waar we iets langer mee door kunnen.
@imaginenl: Jij loopt dus naakt rond op straat, met een van dood hout gemaakt bord, waarop met olievrije verf, met een vinger, geschreven is dat de wereld toe is aan iets nieuws… Oh nee wacht; je typt hier iets, dus zijn het slechts hypocriete woorden van iemand die in de parade meesjokt met een (in zijn beleving) bon ton mening.
@spylegion: die bon ton mening laat ik aan jou. Olie is erg verweven in onze cultuur en we doen net alsof we niet zonder deze verslaving kunnen maar dat kan dus wel. Er gaat alleen zoveel geld om in de olie-industrie dat we denken niet zonder te kunnen maar dat is gewoon klinkklare onzin. En nee ik ben geen Greta en ga ook niet zeilend naar de wintersport (al sta ik soms wel naakt op straat maar dan gewoon omdat het leuk is)
@imaginenl: zonder olie rijdt er geen enkele EV.
@imaginenl: een kromme redenering, aangezien deze fossiele brandstoffen ook nodig zijn voor de productie van elektriciteit.
@911targa: krom? Dat lijkt net zoiets als: ik eet geen vlees, maar draag wel lederen schoenen want dan is hij toch al dood?
> Polen gebruikt nog bruin-en steenkool en hun energie kost daarmee 652 gram CO2/kWh [ … en zal … ]
> een elektrische auto voor meer CO2 verantwoordelijk zijn dan de pluimen van een nieuwe diesel.

Hoe dan? Op een kWh kun je zomaar 5-6km rijden, dus met 108-130 gr CO2/km valt dat nog beste mee. Welke diesel die vandaag te koop is bedoelen jullie?

En reken je dan alleen de CO2 die uit de uitlaat komt? Of ook die van de productie van diesel zoals je bij electra ook doet? WTT, TTW en WTW dus (well-to-tank, tank-to-wheel en well-to-wheel).
CO2.. Het parade paardje van de politiek om ongegeneerd beleid op te voeren, zonder dat er tegenwerking is.
Helaas is zelfs/juist dan het beleid ronduit slecht.
Zojuist zonnepanelen besteld. Maar een ev voorlopig niet.
Er is niets ecologisch aan elektrische auto’s. Waarom wordt er steeds naar alleen het gebruik gekeken? Het vele nikkel, kobalt, aluminium, neodymium en ook kunststoffen regelrecht uit de petrochemie hebben een ecologische voetafdruk die niet te onderschatten valt en waarvan zelfs de massa-schaalbaarheid te betwijfelen valt, op wereldschaal. Op plekken waar men wellicht nog nooit van het woord ‘klimaatneutraal’ gehoord heeft en ons geostrategisch met flinke risico’s opzadelen. Bovendien leunt sommige ontginning op kinderarbeid in bv. Afrika. Is dat echt wat we willen terwijl telkens weer opnieuw EV’s alleen qua gebruik twijfelachtige CO2-benefits opleveren en hybrides eigenlijk alleen maar meer impact kunnen hebben, alleen al vanwege hun gewicht en dubbele motorisatie…
Mag ik voorstellen dit artikel uit te breiden met een gelijkaardige test als deze ? https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/08/bijna-geen-verschil-meer-tussen-de-verschillende-type-auto-s-di/

Het geeft een heel ander beeld.
Waarom zou je de uitstoot voor het opwekken van energie in de WLTP norm mee moeten nemen terwijl de productie van brandstof ook niet in de norm meegenomen wordt.

Geef een reactie:

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten, registreren kan HIER (ook via Facebook).