Vakantie? Dit moet je weten over boetes in Europa

Auteur: , 29 Reacties

Het is weer die tijd van het jaar waarin we en masse de landsgrenzen ontvluchten. Maar pas op, want ook in het buitenland kan je een dikke prent scoren...

knuppel

Algemene info over boetes pakken in het buitenland
Word je in het buitenland staande gehouden omdat je je als een malloot door het verkeer beweegt, kan je vaak direct het boetebedrag aftikken. Als je van al het gezeur af wilt zijn is dat meestal ook de meest verstandige optie, want net als in Nederland zijn boetes vaak het ‘voordeligst’ als je ze zo snel mogelijk betaalt. Als je treuzelt loopt het bedrag op. Wat er gebeurt als je helemaal niet betaalt, daar komen we later nog op.

Er kleeft ook een nadeel aan direct betalen, los van het feit dat je nu minder ijsjes voor de kids kan kopen en los van de vraag of de politieagent in kwestie de cash niet in eigen zak steekt. Jouw gulle beslissing om meteen over te gaan tot met geld slingeren, wordt door veel hogere autoriteiten tevens gezien als het toegeven van schuld. Achteraf alsnog proberen de bekeuring terug te draaien is daarom vrij kansloos.

Een uitzondering hierop is als je gevraagd wordt een waarborgsom (Sicherheitsleistung, caution, consignation) te betalen. Dit bedrag moet je direct voldoen, maar geldt als een borg als voorschot op de uiteindelijke boete. Meestal is het borgbedrag gelijk aan de uiteindelijke boete. Je kan in dit geval echter nog wél bezwaar aantekenen tegen de boete. Bijvoorbeeld door te zeggen dat die je die Old Chap voor je neus alleen maar veel te snel voorbij reed omdat hij direct vanuit de pub stomdronken achter het stuur is gekropen. Tenminste, afgaande op het feit dat hij aan de verkeerde kant van de weg reed moet dat haast wel het geval zijn.

Maak je het echt veel te bont, kunnen de buitenlandse autoriteiten ook je rijbewijs in beslag nemen. De regels hiervoor verschillen per land, maar wat niet verschilt is wat de autoriteiten vervolgens kunnen doen met je roze pasje. In sommige gevallen wordt deze linea recta naar de RDW gestuurd. Dat is het gunstige scenario. In andere gevallen houden de lokale autoriteiten het pasje vast voor de duur van je opgelegde rij-ontzegging en sturen ze ‘m pas daarna naar de RDW. Gebeurt dat laatste dan zal je in conclaaf moeten gaan met de lokale macht om het ding weer van ze af te troggelen.

Oké, leuk en aardig, maar wat nou als ik gewoon lekker niet betaal?
Vroeger en nu nog steeds wel een beetje bestonden hier altijd mooie indianenverhalen over; zakenmannetjes of vakantievaders die een blubberdikke prent scoorden in het buitenland maar gewoon niet betaalden. ‘Gebeurt verder toch niks mee’, zo luidde het adagium. En zo was het meestal ook. Tegenwoordig is deze ‘strategie’ echter wat lastiger te hanteren, met dank aan Frans Timmermans.

EU-lidstaten kunnen over en weer de inning van een boete overdragen aan Nederland. Voorwaarde is dat deze mogelijkheid in de nationale wetgeving van de lidstaten is opgenomen. Dit geldt voor alle EU-landen, behalve Griekenland en Ierland. De inningsprocedure geldt niet voor de niet-EU-landen zoals IJsland, Noorwegen en Zwitserland. De regeling geldt alleen voor verkeersboetes die onherroepelijk zijn opgelegd. Dat wil zeggen als alle termijnen zijn verstreken en beroep tegen de boete niet meer mogelijk is.

Het CJIB is de enige partij met het recht om dergelijke boetes te innen en de regeling geldt alleen voor ‘echte’ verkeersboetes, níet voor zaken als naheffing voor niet betaald parkeergeld of tol. Voor die laatste zaken kunnen landen wel particuliere incassobureau’s op je afsturen. Sommige landen doen dat ook voor andere verkeersboetes die bijvoorbeeld (nog) niet onder de categorie ‘onherroepelijk opgelegd’ vallen. Deze praktijk is in principe legaal, maar tegelijkertijd hebben deze incassobureau’s géén wettelijke volmacht om betaling af te dwingen. Die moeten de landen eventueel apart via de rechter zien te verkrijgen, als ze daar de energie in willen steken.

Als je het op de spits drijft totdat een buitenlandse boete daadwerkelijk bij het CJIB terechtkomt, betaal je naast de administratie- en/of procedurekosten van het land dat de boete heeft opgelegd uiteraard ook de over bekende administratiekosten van het CJIB zelf. Maar dat spreekt. Zolang het boetebedrag niet is voldaan, bestaat ook nog altijd het risico dat je naam in het opsporingsregister van het land waar de overtreding heeft plaatsgenomen wordt opgenomen. Zo kun je bijvoorbeeld bij de grens- of bij een verkeerscontrole in dat land, alsnog gedwongen worden te betalen. Conclusie: als je een beetje leip bent zou je nog steeds je geluk kunnen beproeven, maar echt gezellig is dat tegenwoordig niet meer.

Harde info per land

brussel
België: we beginnen maar met onze goede vrienden uit het Zuiden: de Belgen. Over het algemeen zijn de boetes een flink stukje lager dan bij ons. In België zijn verkeersdelicten ingedeeld in vier graden, waarbij de eerste graad de lichtste overtredingen betreft en de vierde graad de zwaarste.

De minimumboete voor een overtreding van de eerste graad is 58 Ekkermannen, voor de tweede graad 116 Euro, voor de derde graad 165 Euro en voor een overtreding van de vierde graad betaal je 473 Euro. Wanneer meerdere overtredingen tegelijkertijd zijn vastgesteld, betaal je maximaal 866 Euro. De boete kan worden betaald met een bankoverschrijving of via verkeersboetes.be. Wanneer een boete wordt betaald, is bezwaar/beroep niet meer mogelijk.

Als een overtreding door een automatische verkeerscontrole wordt vastgesteld, wordt de bekeuring naar het huisadres gestuurd, meestal met een vragenformulier waarop ook de ‘eigen versie’ van de overtreding aangegeven kan worden. Voor ernstige overtredingen wordt doorgaans een dagvaarding thuisgestuurd. De rechter kan niet alleen een hogere geldboete opleggen, maar ook een gevangenisstraf. Bovendien kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. In geval van een dagvaarding voor een rechtszitting is het niet verplicht persoonlijk te verschijnen, maar dit is wel aan te raden. Een advocaat kan ook als vertegenwoordiger optreden. Een ontzegging van de rijbevoegdheid kan variëren van 8 dagen tot 5 jaar.

dld
Duitsland: ook bij onze oosterburen is een boete pakken over het algemeen een stuk voordeliger dan dat in eigen land doen, ondanks dat de boete voor onnodig lawaai maken onlangs nog met 900 procent is verhoogd. In Duitsland zijn er twee boete-categorieën, te weten de Verwarnung en het Bußgeldbescheid.

De Verwarnung wordt ter plaatse uitgereikt of per post toegestuurd. Het boetebedrag ligt tussen de 5 Euro en 55 Euro. Door het boetebedrag binnen één week te betalen voorkom je verdere strafvervolging. De zaak is dan afgedaan en bezwaar is niet meer mogelijk. Wanneer de betaling uitblijft, bijvoorbeeld omdat je betwist de overtreding te hebben begaan, dan wordt de Verwarnung meestal omgezet naar een Bußgeldbescheid, met als gevolg een hoger boetebedrag.

Als de boete hoger is dan 35 Euro, ontvang je uiteindelijk een Bußgeldbescheid. De eerste brief is een Anhörung, waarbij wordt onderzocht wie de bestuurder was ten tijde van de overtreding. Dit formulier moet je invullen en terug sturen. Hierna ontvang je de boete. Het boetebedrag ligt tussen de 40 Euro en 750 Euro. De exacte bedragen kan je opzoeken in de Bussgeldkatalog.

Naast een geldboete kan een rijverbod opgelegd worden, variërend van één tot drie maanden. Dit rijverbod geldt echter niet in Nederland, alleen in Duitsland. Je hebt vier maanden de tijd om het rijverbod te laten aantekenen op je rijbewijs. Soms gaat het rijverbod in op de dag dat je het verbod laat aantekenen. In andere gevallen gaat het verbod in op de dag erna. Je kunt dit navragen bij de instantie waar je het verbod laat aantekenen. Laat je het verbod helemaal niet aantekenen op je rijbewijs, dan kun je een hogere boete krijgen of, als je toch rijdt in Duitsland, kan je rijbewijs in beslag worden genomen.

Parijs
Frankrijk: La Douce France staat steevast hoog in lijstjes over favoriete vakantiebestemmingen van de Nederlandse autovakantie-kandidaat. De verkeersboetes zijn er echter helemaal niet zo douce. Vooral op wegen met een lage maximumsnelheid betaal je bijna net zoveel als in Nederland (in enkele gevallen zelfs meer). In Frankrijk wordt er bekeurd bij een snelheidsoverschrijding vanaf 1 km/u. Dit geldt echter na correctie. De correctie is 5 km/u bij een maximum snelheid tot 100 km/u en vijf procent van de gemeten snelheid bij een maximum snelheid boven 100 km/u.

Bij wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h geldt bij een snelheidsovertreding van 1 km/u tot 20 km/u een boete van 90 Euro bij betaling binnen 46 dagen. Dit is een verlaagde boete. Betaal je binnen de periode van 47 tot 76 dagen, dan is de boete voor deze overtreding 135 Euro. Dit is de forfaitaire boete, de officiële sanctie. Als je niet betaalt, dan wordt de boete liefst 375 Euro. Dit is de verhoogde boete. Bij wegen met een maximumsnelheid vanaf 50 km/h is de gendarmerie iets schappelijker. Er geldt een zelfde systeem als bij de hierboven genoemde boetes, alleen zijn de bedragen ongeveer half zo hoog, namelijk respectievelijk 45 Euro, 68 Euro en 180 Euro.

Net als in Duitsland heeft Frankrijk een bron waar je alle mogelijke boetes in een duidelijk overzicht kunt opzoeken. Bezoek daarvoor de website www.antai.fr. Er is zelfs een vertaling naar het Nederlands! Kijk, ze kunnen het wel…als er maar geld mee te vangen is.

Big-ben
Engeland/Groot-Britannië: Door de opwarming van de aarde wordt het steeds aanlokkelijker om verkoeling te zoeken in de typische Britse zomer. De Arabieren die Londen overnemen met hun supercars hebben dat al lang door. Een boete pakken voor lichte vergrijpen is ook een feestje, vanwege de namen die er aan gegeven worden. Voor lichte overtredingen mag de politie een zogenaamde penalty charge notice opleggen. In Schotland heet dit een conditional offer notice. Er moet direct of in elk geval binnen 28 dagen betaald worden, anders wordt de boete verhoogd met vijftig procent of wordt een dagvaarding gestuurd. Betaling heeft tot gevolg dat de zaak is afgehandeld. Wanneer je het niet eens bent met de overtreding, kun je de zaak voor de rechter laten komen. Boetes kunnen ook online betaald worden via penaltynotice.homeoffice.gov.uk.

Vooral voor frequente Engelandvaarders is het belangrijk te weten dat Engeland, Noord-Ierland en Wales een zogeheten puntenrijbewijs kennen, dat ook geldt voor buitenlanders. Als je binnen drie jaar twaalf punten scoort, wordt een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd voor de duur van zes maanden. De strafpunten worden opgenomen in een puntenregister. Voordeel is wel: als een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod wordt opgelegd aan de hand van dit systeem, geldt dat alleen in Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Het Verenigd Koninkrijk is een van de naties die werkt met waarborgsommen. De Britse politie is bevoegd buitenlanders een waarborgsom op te leggen als de boete niet direct wordt betaald. De hoogte van de waarborgsom is doorgaans gelijk aan de boete. Als het gaat om een verkeersovertreding die door de rechtbank moet worden behandeld, is de waarborgsom maar liefst 600 Pond. Ouch. Betaling kan met een creditcard. Bij weigering mag het voertuig in beslag worden genomen.

Bij overtredingen die met een penalty charge notice worden afgedaan, is in principe de kentekenhouder aansprakelijk en verantwoordelijk voor het betalen van de boete, tenzij deze zelf kan bewijzen dat het voertuig ten tijde van de overtreding niet meer op zijn naam stond of zonder toestemming is gebruikt. In overige gevallen is de bestuurder van het voertuig aansprakelijk. De kentekenhouder is verplicht binnen 28 dagen naam en adres van de bestuurder op te geven. Weigering is in beginsel strafbaar.

Italia
Italië: in het prachtige laarsland is het boetesysteem heerlijk voorspelbaar hectisch vormgegeven. Om te beginnen kunnen verschillende instanties boetes versturen, zoals de gemeentepolitie of de verkeerspolitie. Vaak wordt de inning van de boete uit handen gegeven aan een incassobureau, zoals het EMO (European Municipality Outsourcing), Nivi Credit, NIB en Babyloweb.

Bij bepaalde overtredingen worden er naast de boete ook strafpunten opgelegd. Hiervoor moet je de gegevens van de bestuurder opsturen. Dit kan door middel van een formulier en/of een kopie van het rijbewijs dat moet worden opgestuurd. Doe je dit niet, dan volgt een extra boete van rond de 300 Euro voor het niet verstrekken van de gegevens.

In het proces-verbaal (de bekeuring) dat wordt toegestuurd, staat vermeld welke overtreding je hebt begaan, welk bedrag je moet betalen en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Ook wordt meestal aangegeven waar je bezwaar kunt maken en binnen welke termijn je dat dan moet doen. Vaak is het proces-verbaal in het Nederlands of Engels vertaald. Het komt voor dat een incassobureau, zoals het EMO, eerst een verzoek tot betaling stuurt. Je kunt op dit verzoek ingaan. Doe je dat niet, dan volgt de officiële bekeuring. Pas als je dit officiële proces-verbaal hebt ontvangen, moet je betalen of bezwaar maken als je de overtreding wilt betwisten.

Op de bekeuring staan meestal verschillende bedragen genoemd. Als je binnen vijf dagen na ontvangst van de bekeuring betaalt, mag je het laagst genoemde bedrag betalen. Als je de bekeuring tussen vijf en zestig dagen na ontvangst voldoet, betaal je een hoger bedrag. Als je pas zestig dagen na ontvangst of later de bekeuring betaalt, moet je het hoogst genoemde bedrag betalen. Het loont dus om de boete zo snel mogelijk te betalen. Betaling is een erkenning van de overtreding, daarmee is de zaak afgedaan. Je kunt dan geen bezwaar meer maken.

Maar dan is het tijd voor de hilariteit: volgens de Italiaanse wetgeving moet de boete verstuurd zijn binnen 360 dagen van vaststelling. Onduidelijk is echter wat er precies met ‘vaststelling’ wordt bedoeld. Hierover bestaan meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW. Bij huurauto’s gaat de 360-dagen termijn lopen op het moment dat de verhuurder de gegevens van de huurder heeft doorgegeven aan de autoriteiten.

Ook leuk: in sommige Italiaanse stadscentra gelden verkeersluwe zones en inrijverboden (Zona Traffico Limitato, ZTL). Bij het zoeken naar een parkeerplek kan het zijn dat je per ongeluk meerdere keren de zone inrijdt en daarbij geflitst wordt. Je krijgt dan ook meerdere bekeuringen thuis gestuurd. Formeel is het iedere keer weer een aparte overtreding, die afzonderlijk betaald moet worden. Ontvang je een dergelijke plethora aan boetes van het EMO, dan is het zinvol om met het EMO te bellen (dit kan in het Nederlands). Zij kunnen boetes soms seponeren.

barca
Spanje: Nog meer zuidelijke pret is er te beleven in Spanje. Als gevolg van je verkeersovertreding ontvang je uit Spanje een beschikking. Deze is in het Spaans. Soms is de brief vertaald naar gebrekkig Nederlands, als die mails die je krijgt om geld over te maken naar een Nigeriaanse prins. In de brief staat de snelheidsovertreding, de datum van overtreding en het kenteken. Er zijn ook in Spanje verschillende instanties die bekeuringen uitschrijven. De afhandeling is verschillend. In de brief wordt voor de betaling doorgaans verwezen naar een website. Soms kun je ook een internationale overboeking doen met IBAN en BIC nummer.

In een bekeuring van het Ministerio del Interior wordt er verwezen naar een Spaanse website. Volg voor online betaling of bezwaar de instructies op de website. Ga naar de Spaanse website: www.dgt.es en klik onder Trámites y multas op ‘you have received a traffic violation ticket’. Volg daarna de stappen op de Engelstalige pagina.

Heb je een brief ontvangen van Transit dan staat daarin een verwijzing naar de website van Transit. Daar moet je het Número d’expedient (de 10 cijfers van het dossiernummer), de Tipus de document d’identitat en het Número de document d’identitat invullen. Succes daarmee.

Vic
Zwitserland: en dan als klap op de vuurpijl nog het land waar je helemaal geen dikke boete wil scoren, namelijk Zwitserland. Bij lichte overtredingen valt het nog mee, deze worden administratiefrechtelijk afgedaan. Ben je het niet eens met de boete of rijontzegging, dan kan bezwaar maken binnen tien dagen bij de rechtbank. Zwitserland heeft voor lichte verkeersovertredingen een lijst met vaste boetebedragen. Maar oh wee als je uit de band springt.

Het wordt al pijnlijk bij overtreding als 35 kilometer per uur te hard rijden. Hier staat een boete op van tien Tagessätze. Één Tagessatz staat voor een bepaald percentage van je inkomen, dit percentage wordt in dit geval vermenigvuldigd met tien en het totaal is het boetebedrag. Staan er twintig Tagessätze voor een overtreding, dan wordt het percentage van het inkomen vermenigvuldigd met twintig, etc. Afhankelijk van je inkomen kan één Tagessatz staan voor een bedrag van CHF 1, maar ook voor CHF 3000.

Als je je écht laat gaan op mooie bergpassen, word je helemaal keihard aangepakt in het Alpenland. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanzienlijke snelheidsovertredingen, of overtredingen waarbij er een risico is op een ongeval met zwaar letsel of overlijden, zoals roekeloos inhalen. Er worden in dit geval torenhoge boetes opgelegd en in sommige gevallen ook een gevangenisstraf van één tot vier jaar. Als ‘aanzienlijke’ snelheidsovertredingen gelden onder andere vanaf 40 km/h te hard in een 30 km/h-zone, vanaf 50 km/h te hard binnen de bebouwde kom (50 km/h), vanaf 60 km/h te hard buiten de bebouwde kom (80 km/h) en vanaf 80 km/h te hard op autowegen (120 km/u).

Bij de afhandeling van een zware verkeersovertreding wordt over het algemeen een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Ook als je zelf geen bezwaar maakt voert de Zwitserse overheid dit onderzoek uit. En de lonen zijn over het algemeen vrij hoog in Zwitserland, dus je kan zelf wel bedenken dat je dit niet wil. Naast de kosten voor gerechtelijk onderzoek zijn ook de administratiekosten voor eigen rekening.

Tenslotte kunnen zware verkeersovertredingen ook een rijontzegging opleveren. Deze geldt dan wel weer alleen voor Zwitserland en dus niet voor Nederland of andere landen buiten Zwitserland. Om de periode in te laten gaan hoef je het rijbewijs niet naar Zwitserland te sturen. In de beschikking staat voor welke periode het rijverbod geldt.

Toch denken ze wel een beetje met je mee, die Zwitsers. Zwitserse boetes kun je meestal betalen via een rekeningnummer van een bank buiten Zwitserland, bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Italië. Hier is voor gekozen om je bankkosten te besparen en de betaling van de boete te vergemakkelijken. Zoals bij alle verkeersboetes geldt ook hier dus: leuker kunnen we het niet maken…

Info-credit: de windbreaker-afficionados van de ANWB29 reacties

Super goed deze info , thx
Gratis tip: hou je aan de verkeersregels. Hoef je dit allemaal niet te lezen en onthouden 😉
Ik heb nog een boete open staan in België (afgelopen zomer) en één in Oostenrijk (4 jaar geleden), allebei een minimaal bedrag voor een kleine sneldsovertreding, maar na één keer een brief in beide gevallen nooit meer wat van gehoord. We wachten maar gewoon rustig af 😁
@stationcar:

Maar dit jaar kom je er ECHT ECHT ECHIES niet meer onderuit ..
In Zwitserland is het best makkelijk om geen boete te scoren; zolang je jezelf aan een paar simpele regels houdt:
1: er zijn weinig mobiele controles (wel van die aanhangwagens die ergens een weekje staan); als je de lokale auto volgt die 10-20km te hard gaat, zit je meestal wel safe.
2: zit je rond een stad waar de snelheid (op de snelweg of de 100/80 weg) wordt verlaagd; heb je een grote kans dat er een paal staat.
3: als je een paal op een ring ziet; is er een stevige kans dat er verderop nog wel een paal staat.
4: weet je niet meer of je nou 60 of 80 mag of 100 of 120; omdat het al 3x is veranderd de laatste 10 minuten; is het waarschijnlijk de laagste van de 2.
5: tunnels op de snelweg zijn vrijwel altijd met lagere snelheid. Dat weet de flitsbrigade ook.
6: zie je een weg in de stad waar je makkelijk 50 kan halen; staat er waarschijnlijk wel een paal.

Echter; op een beetje pas, is het lastig om de max snelheid te halen en waarschijnlijk heb je al een Zwitser aan je bumper hangen; terwijl je denk dat je best hard gaat. Ik heb niet heel veel camera’s op passen gezien.
@gregorius: een tunnel in Zwitserland. Daar heb ik mijn hoogste boete ooit gehaald. Met de laagste snelheid die ik ooit reed. Daar houden ze niet van hard door de tunnel.
@gregorius: en die Zwitsers besteden ook meer geld aan het innen van de boete! Die gaan er echt voor, jaren later komen ze nog aan de deur.
@gregorius: paar keer mee geweest met Zwitsere collega in zijn Ferrari en Porsche. Die huren altijd motorrijders in die omhog rijden en communiceren met elkaar. Dan komt vervolgens een heel treintje mooie auto’s omhoog driftend door elke bocht. Is er politie of ander verkeer dan is iedereen rustig. Wel erg effectief!
Tja, iedere zomervakantie en snelheidsboete in Duitsland (Baustelle op de terugweg) verder een beetje je verstand gebruiken, dan komt het wel goed.
Ik heb een prent gescoord in Zwitserland 2 weken terug. Wat is concreet het gevolg als ik weiger hem te betalen?
@bigbrabo: Zwitserland kan ‘m niet via het CJIB afdwingen. Ze kunnen wel incassobureau’s naar je deur sturen, maar die hebben wettelijk niks te zeggen, behalve als de Zwitsers hun zaak voorleggen aan de Nederlandse rechter en ook winnen. Daarnaast kan je beter je gezicht niet meer laten zien in Zwitserland.
Dit jaar moet ECHT betalen ..
De vorige jaren eigenlijk ook ..

Maar nu ECHT ECHT ECHIES ..
ECHIES waar ..
dit jaar ..
Meerdere malen geflitst en parkeerboetes (penalty charge notice) gekregen in het Verenigd-Koninkrijk. Nooit betaald en niets van ontvangen in Nederland….
Franse boetes kan je ook gemakkelijk betalen via een app: Amendes. Omdat ongeveer driekwart van de flitspalen zijn gesloopt door de gele hesjes is de kans op een boete wel een stuk gedaald. In België moeten we vooral uit gaan kijken voor de nieuwe trajectcontroles die ongetwijfeld veel Nederlanders zullen pakken, tussen de grens en Antwerpen en in de Antwerpse tunnel (worden actief). De borden die het aangeven zijn een stuk kleiner in België dan in NL.
Topstuk Dit.. maar de rustig aan doen in Zwitserland:)
Vind de prijzen nog netjes,, laatst 22 te hard buiten de bebouwde kom, was €212,-😱 Had ik ook 2x van kunnen tanken😂😭
Flitsmeister werkt nu toch ook in Frankrijk?
Ik heb een keer een Nederlandse agent aan de deur gehad omdat ik niet gereageerd had op een Duitse brief waarin gevraagd werd om de gegevens van de bestuurder bij een kleine snelheidsovertreding.
Vriendelijk gezegd dat ik niet wens mee te werken aan mijn eigen veroordeling en nooit meer wat van gehoord.
Tegenwoordig krijg ik die brieven uit Duitsland meestal met de mededeling dat ik plaats van het opgeven van de gegevens van de bestuurder het ook kan afkopen voor 10 euro. Dat doe ik dan graag
Waze iemand?
Heb nog nooit iets betaald aan het buitenland.
Citaat uit het stukje over groot Brittannië; “Bij wegen met een maximumsnelheid tot 50 km/h geldt bij een snelheidsovertreding van 1 km/u tot 20 km/u een boete van 90 Eur.” Ik vat ‘m niet??
@e39540itouring: flat tax. Of je nu 1 km of 20 km te hard gaat betaal je (op wegen waar je max 50 km/u of minder mag) dat bedrag (het gaat trouwens over Frankrijk).
En Zwitserland noem ik al sinds jaar en dag “flitserland”, die staan op 150 km snelweg met z’n allen op een rij…
Ik heb een paar keer boetes gehad vanuit het buitenland. En betaal gewoon netjes. Ze zijn meestal hartstikke laag vergeleken met Nederland.

Maar de grootste reden om te betalen is dat ik helemaal geen zin heb in gezeur als ik een volgende keer in dat land kom. Ook al is die kans op gezeur misschien klein.
Euro schrijf je zonder hoofdletter, dus het moet zijn ‘euro’. Ofwel ‘EUR’. Dat kan/mag ook.
Heel mooi dossier! En wat een humor :-)
In Duitsland ooit een boete gehad voor 30km te hard (130 waar je 100 mocht). Dan schrik je wel want in Nederland staat daar ongeveer de doodstraf op. Totale schade, 20 euro. Dat betaal je dan natuurlijk meteen omdat dit niet meer dan fair is.

In Italië ook helaas een keer in onwetendheid en zoekende door de Zona Traffico Limitato, ZTL getroffen.
3x een boete van dik 100 euro.
Is gelukkig na 1 belletje met de EMO geseponeerd vanwege het feit dat ik de boetes meer dan een jaar later na overtreding op de mat kreeg.
Uit Berlijn kreeg ik ooit een boete. Foutparkeren hartje centrum. 5,-!

Aangezien ik geen Duits kan heb ik een briefje van 5,- in een envelop gedaan en die op de post gedaan. Na een paar weken nog even telefonisch contact met ze gezocht. “Jahwol wir haben funf euro entfangen so alles ist in ordnung”

Geef een reactie:

Je moet ingelogd zijn om reacties te posten, registreren kan HIER (ook via Facebook).